Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

BİREBİR MATEMATİK ÖZEL DERS

BİREBİR MATEMATİK ÖZEL DERS

Birebir özel ders branşlarından en çok tercih edileni matematik dersidir. Öğrencilerimizin gelecek planlarında bu dersin önemi oldukça fazladır. Hem konu bakımından zengin hem de zor olması sebebiyle ilk izlenimleri genelde çekimser olmaktadır. Okulda, dershanelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında, bu dersi almaktadırlar ancak eksik aldıkları ya da tekrar yapmadıkları sürece bilginin taze kalmasının bu branş için mümkün olmadığı bilinmektedir.

Birebir alınan özel derslerde eğitmen ile öğrenci arasında ders ile ilgili bir bağ kurulur ve bu bağ sayesinde eğitmenin verdiği bilgilerin karşı taraftan alınıp alınmadığı gözlemlenir ve eksik bilgiler üzerinde tekrarlar yapabilmesine olanak sağlar. Birebir eğitimin verimli olması eğitmen ile öğrenci arasındaki direkt bilgi alış verişinden kaynaklanmaktadır.

Devamını Oku
15 15 2019

GÖLCÜK FİZİK ÖZEL DERS

GÖLCÜK FİZİK ÖZEL DERSyapabileceğinizin en iyisi ne olabilir? Buna ilişkin kendinize bir sınır koymayı mı yoksa gücünüzün erişebileceği noktaları görebilmek mi istersiniz? Şundan emin olun. Eğitim sistemi sizleri her beceriyi ne kadar kazandığınıza yönelik değerlendirecek sayısız ölçme aracıyla doludur. Burada her soru tipiyle ve problem alanıyla karşılaşabilirsiniz. Bunlar eğitime dair karşılaşılacak güçlükleri oluşturur. Aşılması sistematik analizlerinin yapılması şartına bağlıdır.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Gölcük Fizik Özel Ders en iyi eğitim modeli öğrencilere aktif olma fırsatını verenlerdir. Bizler de aktif öğrenme modelini kullanıyoruz. Bilgiyi öğrencilerin zihinlerindeki şemalara uyumlu şekilde veriyoruz. Bunu bir paket program halinde uyguluyoruz.

Gölcük Fizik Özel Ders

Öğrencilerimiz bizimle birlikteyken fizik dersinde kesinlikle seviye atlayacaklar. Ancak bunun için öğrenmeye ilişkin güçlükleri aşmak zorundalar. Bu güçlükler odaklanma sorunlarından kaynaklanıyor. Dikkat eksikliği yaşayan öğrencilerimiz de var.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Gölcük Fizik Özel Ders peki öğrencilerimizin tamamında verim artışını nasıl sağlayacağız? Elbette öğrenmeye ket vuracak bu olumsuzlukları kontrol altında tutarak. Bu yüzden kalabalık mevcutlu sınıfları pek tercih etmiyoruz.

Mevcutlarımız 6-8 kişiyi geçmiyor. Böylece öğretmen öğrenci etkileşimi sonuna kadar sağlanıyor. Öğrenciler dersten kopmuyor. Her bir ayrıntının içinde kalabiliyorlar.

Gölcük Fizik Özel Ders okuldaki eğitime takviye programlarımız ve LYS, YGS hazırlık kapsamındaki fizik özel ders hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu hizmetler alanlarında uzman ve Kocaeli’indeki en iyi öğretmenler tarafından icra edilmektedir. Birebir eğitimin bütün kazanımlarıyla öğrencileri buluşturmak temel amaçlarını oluşturur. Öğrencileriyle empati ve iletişim becerileri son derece gelişmiş olup farklı sunumları başarıyla kullanabilmektedirler.

Gölcük Fizik Özel Ders fizik dersinden eksiğiniz mi var? Bunları kapatmanın tek bir yolu var; birikimli bir süreç halinde ilerlemek ve dersi derste öğrenmek. O yüzden sizlerden ricamız derslerinize mümkün mertebe ve aksatmadan katılmanız. Bunu yapmadan fizik dersiyle ilgili sorunlarınızdan kurtulmanız mümkün olmaz.

Gölcük Fizik Özel Ders

Öğretmenlerin tahtada çözdüğü her bir örnek ve bu örneğe ilişkin her bir detay sizin yol haritanızı çizecektir. Merak etmeyin bu hususlara ana hatlarıyla riayet ederseniz fizik dersine dair sorunlarınız çözülecek. Böylece hem sınava dair altyapınız güçlenecek hem de okuldaki başarı düzeyiniz artacak. Biz bütün hedeflerinize yönelik programlar kullanacağız.

 

Devamını Oku
15 15 2019

GÖLCÜK MATEMATİK ÖZEL DERS

GÖLCÜK MATEMATİK ÖZEL DERS

mevcut eğitim sistemi öğrencilere fabrikasyon üretimi gibi bakıyor. Bazı öğrenciler şekil verilip işlenmeye müsait gibi görülüp diğerlerine sistem atığı muamelesi yapılıyor. Bu eğitim sisteminden seviye bakımından aralarında uçurumlar bulunan öğrencilerin çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Bizler de bunun farkındayız.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Eğitim sisteminin tek tipleştirmeye dayanan uygulamalarından öğrencileri kurtarıyoruz. Burada tamamen bireylere ve hedeflerine yönelik uygulamalar söz konusu. Bunun için her bir öğrencimiz aradıkları eğitimi burada bulabiliyor.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Gölcük Matematik Özel Ders yakaladığımız başarının altında yatan faktör bu işte. Öğrencilerimizin bizlerden bu derece memnun olmasının nedeni de bu. Bizler öğrencilerimizi matematiğe dair beceri ve kazanımlarla donatırken bunu öğrenci profillerine uygun şekilde yaparız.

Gölcük Matematik Özel Ders

Her öğrenci bir değildir. Eğitimde hayati önem taşıyan kavramlar vardır. Kazanılması gereken hedef davranışlar; hazırbulunuşluk; duyuşsal ve bilişsel hedef davranışlar. Bunların arasındaki bağlantı domino taşı gibidir. Birbirleriyle uzun bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Birbirlerinden bağlantısız görünürler ancak biri ihmal edildiğinde bütün süreci etkiler.

Gölcük Matematik Özel Ders eğitime dair yüklenen anlamlar adeta onu çığırından çıkardı. Öğrencilere ticari birer meta olarak bakılıyor. Öğrenciye böyle bakıldığında herşeyi para olarak görmeye başlarsınız. Oysa ki eğitim bir ülkenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Öğrencilere nasıl olur da sıradan bir gözle bakılabilir?

Onların her biri işlenmeye hazır cevherler taşıyan birer maden yatağı. Bazı cevherler daha derindedir. Ortaya çıkarmak için bazı ileri seviye tekniklerin kullanılması gerekir. Çıkarmak ne kadar zahmetli olursa olsun bu o cevherin değerini düşürmez. Altın nadir bulunduğu ve zor çıkarıldığı için değerlidir. Bu cevher çok derinde o yüzden bu madeni kullanmayacağız diyebilir misiniz?

Gölcük Matematik Özel Ders sizleri layık olduğunuz hizmetle buluşturuyoruz. Birebir eğitime ilişkin görüşler çeşitlilik arzediyor. Gerekli olduğunu düşünenler kadar bir faydası olmayacağını düşünenler de fazla. Birebir eğitim var. Birebir eğitim var. Bunların hangisiyle karşılaştığınıza ilişkin görüşler de farklılaşacaktır.

Gölcük Matematik Özel Ders

Biz diğer kurumlardan bilgiyi sunuş tarzımızla ayrılırız. Bilgiler öğrencilerin bilişsel şemalarıyla uygunluk gösterecek şekilde sunulur. Öğrenciler bilgiyi performansa dönüşmeye hazır şekilde alırlar. Kullanılan programlar hem öğrencilere hem de hedeflerine uygunluk gösterir. Gelin ve iddialarımızın dayandığı temelleri kendi gözlerinizle görün.

 

Devamını Oku
15 15 2019

ÖZEL DERS TARİH

Özel Ders Tarih tarih bilimi tarihsel çağlar boyunca meydana gelmiş olan olayları, insan topluluklarının geçirdiği toplumsal dönüşümleri, yaşam tarzlarını, ekonomik etkinliklerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.

Özel Ders Tarih tarih öğrenmek geçmişte yaşamak değildir. Geçmişten dersler çıkararak geleceği inşa etmektir. Millet olmanın tanımlarından biri de ortak bir geçmişi ve tarihsel birikimi paylaşıyor olmaktır. Tarihsel şuura sahip olan uluslar geleceklerini inşa edecek vizyonlarını da ayakta tutarlar.

Özel Ders Tarih Türk milleti olarak bizler üzerinde büyük projeler kurulan, inanılmaz boyutlarda küresel hesapların yapıldığı, küresel aktörlerin çıkar çatışmalarına ve paylaşım planlarına sahne olmuş bu coğrafyada yaklaşık 1000 yılı aşkın bir süredir varlığımızı sürdürmekteyiz. Mete Han’ların Attila’ların elinde bayraklaşan Türklük şuuru ve bağımsız yaşama arzusu Alparslan ile bize Anadolu’nun kapılarını açmış, Osman ve Orhan beylerin tohumlarını serptiği, adalet ve liyakat timsali anlayışıyla üç kıtayı fethettikten sonra 20. yüzyılın başında emperyalizme karşı verdiği savaşların ardından bitti denmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti adıyla küllerinden doğmuştur.  Ulusal bağımsızlığımızın tehlikeye düştüğü her durumda bizi birbirimize bağlayan bu tarihsel bağlar, milli bir bilinç ve inanç denizi halinde dalga dalga yayılmış, birliğimize ve beraberliğimize yönelik her türlü tehditi bertaraf etmemizde bize dayanak olmuştur.

ÖZEL DERS TARİH

Özel Ders Tarih tarihte olaylar ortaya çıktığı günün şartlarına göre değerlendirilir. Kişisel yanlılıktan, siyasi görüşlerin tahakkümüne girmekten uzak durulur. Bunlar tarih biliminin, olayları değerlendirmekte kullandığı ve asla terk edilmemesi gereken başat yöntemleridir.

Özel Ders Tarih tarih biliminde olaylar dönemsel, toplumsal şekilde ölçeklendirilerek yapılandırılmıştır. Temel konu alanlarını tarih öncesi çağlar, İlk Anadolu medeniyetleri, İslam Tarihi, Orta Çağ ve Yakın Çağ’da Avrupa, Orta Asya Türk kültürleri, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Anadolu Türk Tarihi, Selçuklular Dönemi, Osmanlı Devleti Tarihi, İnkilap Tarihi ile Çağdaş Türk ve Dünya tarihi oluşturmaktadır. Konular birikimsel bir süreç halinde işlemez. Ezber yeteneği gerektirse de tarihi anlamanın asıl yolu sebep-sonuç bağlantıları kurmaktan geçer.

Özel Ders Tarih kapsamında öğrencilerimize konu eksiklerini kapatma, okul sınav notlarını yükseltici özel çalışmalar ve YGS, LYS, TEOG, KPSS sınavlarına hazırlık hizmetleri veriyoruz.

Özel Ders Tarih tarih dersinden başarılı olabilmek için okulda öğrendiklerinizi pekiştirici çalışmalar yapmanız gerekmektedir. Okulda işlenen konuyu okuldan sonra Özel Ders Tarih öğretmenlerimizle tekrar mahiyetinde çalışmanız ve bunu düzenli hale getirmeniz sınav notlarınızı yükselteceği gibi şimdiden ÖSYM sınavları için sağlam temeller atmanızı sağlayacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

ÖZEL DERS TÜRKÇE

Özel Ders Türkçe size türkçe dersiyle ilgili bütün sorunlarınızı çözmek için bir dizi program hazırladı. Türkçe dersinin hedef kazanımları ve öğrencilere kazandırılması gereken beceriler düşünüldüğünde sizlerin ihtiyaç ve beklentilerini temel alan bir eğitim modeli benimseyen öğretmenlerle çalışmak elzem görünmektedir.

Özel Ders Türkçe , Türkçe dersinin kapsamında dil bilgisi, sözcükte ve tümcede anlam, sözcükte ve tümcede yapı, noktalama işaretleri, yazım yanlışları, düşünceyi geliştirme yolları, okuduğunu anlama ve paragraf konuları yer almaktadır. Bu konular üzerinde titizlikle durulması gereken konulardır. Yalnızca teorik bilgi bakımından donanımı arttırmak asla istenen düzeye gelinmesinde yeterli değildir. Soru çözümüne özel bir önem verilmelidir. Türkçe LYS,YGS ve KPSS sınavlarında adaylara en çok zaman kaybı yaşatan derslerden biri olabilmekte, dilbilgisi sorularında bir tümceyi bütün yapısal özellikleri yönünden incelemek, bir paragrafla çok fazla oyalanmadan belirli püf noktalar yardımıyla kısa zamanda istenene ulaşabilmek gerekebilmektedir. Etkili bir zaman yönetimi açısından bu kritik becerileri edinmek, soruların kısa zamanda çözülmesini sağlayarak diğer dersler için efektif kullanılabilecek bir süre açılmasını sağlayacaktır. Konu eksiğinin kapanması işin ilk yarısı ise bu zaman yönetimini yapabilmek diğer yarısıdır. Bu yüzden bir değil birkaç kaynaktan soru çözümü yapılması ve karşımıza çıkabilecek soru kalıplarının hepsine aşina hale gelinmesi gerekmektedir. Gereken hız ve pratiklik ancak bu şekilde kazanılabilir.

Özel Ders Türkçe ile öğrencilere türkçe dersinden başarılı olmak için gerekli akademik beceriler kazandırılmakta, ev ödevlerine yardımcı olunmakta ve okul sınavlarındaki başarıların arttırılmasına yönelik ekstra çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Ders Türkçe türkçe dersi çoğu öğrencimize angarya ve gereksiz gelmektedir. Bir dile tüm incelikleriyle hakim olabilmek elbette mümkün değildir zira bütün diller gibi Türkçe’de canlı bir organizma gibidir ve yeni kullanışsal kalıplar kazanmaktadır. Burada vurgulanması gereken birincil husus okunulanın anlaşılması gerektiğidir. Sözcüklerle ve cümlelerle arası iyi olanlar azami bir gayret göstermelerine gerek kalmadan türkçe dersinin içinde bulunan sözel ifadeler arası ilişki ve bağıntıları kurabilmektedirler. Fakat bu yalnızca dilsel zekaları gelişmiş olanlar Türkçe dersinden başarılı olabilirler demek değildir. Her öğrencinin bu konudaki hazırbulunuşluk düzeyi ve ihtiyaç duydukları öğretim yöntemi farklıdır. Zaten bizim baş düsturumuz da bireysel farklılıklara saygı ve öğrenciye görelik ilkesine uygunluktur.

Özel Ders Türkçe ile öğretmenlerimizin öğrencilerle birlikte karar verebilecekleri ders çalışma programı kapsamında eksik olduklarını düşündükleri konuyla ilgili destek alabilmekte, soru çözümleriyle öğrenilen konular pekiştirilebilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde öğretmen de size gelebilir. Azimli ve kararlı bir çalışma programı uygulayarak türkçe dersiyle aranızı düzeltebilir, okuldaki başarılarınıza bunu yansıtabilirsiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

YGS ÖZEL DERS

YGS Özel Ders yeni taksonomiyle artık eğitim basamakları temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin en büyük sıkıntı yaşadıkları noktalardan biri kendilerine verimli ders çalışma yöntemleri hakkında rehberlik edecek, potansiyellerini keşfederek kendi içlerine yolculuk yapmalarına yardımcı olacak insanlar bulamamaktır.

YGS Özel Ders Anadolu kültürünün mihenklerinden birini temsil eden ve Selçuklular döneminde örgütlü bir yapı kurmuş olan Bacıyan-ı Rum(Anadolu kadınları) teşkilatının lideri Fatma Bacı “Bu hayatta üç şeye dikkat edeceksin; aşına,eşine ve işine” diyerek aslında moda tabirle mutluluğun formülünü açıklamıştır. Bu söz zamanlar ve zeminler üstü bir sözdür, önemi çağlarının sınırlarını aşmıştır. Bu sözün anlamını kavramak bizleri başarının ve mutluluğun şanslı bir azınlığa özgü bir imtiyaz olduğu düşüncesinden kurtararak bizlere yeni ufuklar açacaktır. Çocukların hayatlarına ilişkin tercihlerini genelde aileleri yapmakta, bunu yaparken de popüler olan ve para kazandıran disiplinlerle uğraşmaları pahasına çocuklarının ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmektedirler. Sonuç mu? mutsuz, umutsuz, gelecek kaygılı ve hayatlarından memnun olmayan bir genç ordusu.

YGS Özel Ders olarak biz çocuklarımızın başarılı olmasını, verdikleri emeğe, akıttıklara tere değecek kazanımlar elde etmelerini isteriz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz, üzüntüleri bizim de üzüntülerimizdir. Bu iş bir bütünlük arzeder. Bireysel farklılıklara saygı duymayan, öğrenciyi merkeze almayan, tek tip bireyler yetiştiren eğitim modelleriyle bizim işimiz olamaz. Biz işe her yeni seçimin bir sorumluluk gerektirdiğini ve her seçimin beraberinde üstlenilmesi gereken bazı sonuçlar getireceğini çocuğa öğretmekle başlarız. Bugün yapılan tercihler geleceğimizi şekillendirecek, hayatımız boyunca bizi takip edecektir. Başarılı, mutlu, kendisine, ailesine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek herşeyden önce çocukların tercihlerini yaparken bu esaslar doğrultusunda hareket etmeleri şartına bağlıdır. Biz öğrencimizi YGS ve LYS sınavlarına hazırlarken onlara gelecekle ilgili kararlarını vermelerine yardımcı olacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de veririz. Böylece çocuk ilgilerini, yeteneklerini keşfeder. Potansiyelinin sınırlarını görür. Bu da gireceği yolu, gireceği bölümü ve çalışmalarının minvalini belirler.

YGS Özel Ders olarak bizler bu bilinçle hareket eden öğretmenlerle çalışırız. Öğretmenlerimizin hepsi alan bilgisi bakımından çok donanımlı, farklı öğretim yöntemlerini kullanmaya yaygın insanlardır ve işlerini büyük bir ciddiyetle yaparlar. YGS kapsamına giren her dersle ilgili programlarımız mevcuttur ve bunlar okula yardımcı mahiyet taşıyabildikleri gibi, konu eksiklerinin kapatılarak kısa zaman içinde sağlam temeller atılmasına yönelik de olabilir. Programlarımız öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte belirlenmektedir. 12. sınıflar ile mezun gruplarımız akıllarına gelen her soruyu öğretmenlerine sorabilmekte, kendi hazırbulunuşluk düzeylerine uygun bire bir özel eğitim alabilmektedir. Özel dersin sizlere ne kadar büyük getiriler sağlayacağını sınavda göreceksiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

TEOG ÖZEL DERS

TEOG Özel Ders ile kaliteli ve vizyon sahibi eğitimi hizmetinize sunuyoruz. İyi biliyoruz ki sınavlarla örülü bir eğitim hayatı, öğrencileri olduğu kadar ailelerini de tedirgin etmekte, onlar da çocuklarıyla beraber sınavlara hazırlık stresini yaşamaktadırlar. Biz öğrenci, öğretmen ve aile sacayağını sağlam bir temele oturtarak çocuklarımızın hedeflerine giden yolda kaldırmaları gereken yükü hep birlikte paylaşıyoruz.

TEOG Özel Ders hizmetleri kapsamında Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dair öğrenci seviyesine, öğretim yöntem ve tekniklerine uygun bir dizi eğitim programı uygulanmaktadır. Okullarda gördükleri derslere yönelik ekstra çalışmalar yapabilmekte, anlamadıkları konularda öğretmenlerinden yardım alabilmektedirler. Öğretmenlerin onlara önerecekleri yardımcı kaynaklardan bol soru çözerek, öğretmenlerinin rehberliğinde hedeflerine emin adımlarla yürümektedirler. Öğrenmede kalıcılığın sağlanması ve unutmaların önlenmesi için olabildğince öğrendiklerimiz bilgileri kullanmalı, somut yaşantılar kazanmalıyız. Bu da ancak bu farkındalıkla hareket eden öğretmenlerin varlığıyla mümkün olabilecek bir şeydir.

TEOG Özel Ders bu yoğun dersler kolajını doğru bir şekilde yönetebilmek için bir çalışma programınız olması çok önemlidir. Derslere çalışırken sırayla gitmemeli, bu bitsin ondan sonra diğerine geçerim dememelisiniz. Çünkü böyle yaparsanız önce çalıştığınız dersleri unutabilirsiniz. Dersleri haftalık programlar şeklinde yapın ve bir haftaya bütün dersleri serpiştirin. Konu sıralamaına ve bütünlüğüne uyun. Konuyu çalıştıktan sonra hemen onunla ilgili soru çözün ve ertelemeden gelip TEOG Özel Ders öğretmenlerinize sorun. Tamamen öğrenmeden asla geçmeyin ve öğretmeninizin yakasından düşmeyin. Öğrencilerimiz derslerine çalışırken öğretmenlerinden oluşturacakları program konusunda yardım da almalıdırlar. Sınavda zaman yönetimi de oldukça belirleyicidir. Biz akademik bilgi düzeyini arttırmanın yanında öğrencilerimize bu ekstra becerileri kazandırmayı da çok önemsiyoruz. Ayrıca sınav stresiyle başetmekte zorlanan ve ders çalışma stratejisini belirleyebilmeleri konusunda öğrencilerimize özel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

TEOG Özel Ders evlatlarınızı gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz bir ekiptir. Hepsi alanlarında uzman, dershane deneyimleri olan, öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyan profesyonel insanlardır. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmekte, dersleri tekdüze olmaktan çıkarıcı etkinlikler düzenlemektedirler. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileriniz hızlı bir şekilde analiz ederler ve ona göre bir program uygularlar. Okulda kalabalık sınıflarla uygunluk gösteren eğitim modelleri genellikle bu bireysel farklılıkları göz ardı edebilmektedir. Her öğrencinin ihtiyaç duyduğu eğitim modeli farklıdır. Biz onlardan çocuklarımıza en uygun olanını belirler, o doğrultuda bir yol açar ve çocuğumuzun oradan yürümesini sağlarız.

Devamını Oku
15 15 2019

MATEMATİK ÖZEL DERS

Matematik Özel Ders günümüzde öğrencilerin en çok çekindiği, yıldızının bir türlü barışmadığı derslerin başında matematik dersi gelmektedir. Matematik Özel Ders Bunun sonucunda öğrenciler matematiğe karşı olumsuz tutum gelişmekte ve öğrenme çabalarından caymaktadır.Matematik Özel Ders  Bu sorunun ortaya çıkışında büyük ölçüde daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği deneyimler, matematik öğretmenlerinin yanlış öğretim yöntemleri gibi faktörler rol oyamıştır.  

Matematik Özel Ders matematik dersinin öğrenilmesinin temelinde yatan güçlüklerin aslında matematik dersinin kendisinden değil, matematiğe karşı geliştirilen önyargıdan kaynaklanması daha olası bir ihtimaldir. Matematiğin olmadığı bir dünya hayal edilemez.Matematik Özel Ders  Zira kainat matematiksel yasaların tanımladığı bir sistemler kolajıdır.

Matematik Özel Ders somut işlemler dönemindeki bir çocuğun zihni çevredeki objelerin yardımıyla basit hesaplamalar yapabilmektedir. Matematik Özel Ders Ancak matematiksel işlemlerin ilerleyen sınıflarda daha soyut bir nitelik kazanması ve öğretmenlerin farklı öğretim yöntemlerini göz ardı etmeleri sonucu öğrencilerin notları düşmekte, düzgün bir temel oluşturamadan üst sınıfa devam etmektedirler.

Matematik Özel Ders ile matematik bir kabus olmaktan çıkmakta ve aslında yalnızca görünürde karmaşık olan matematiksel sistemlerin tanımlanmış kurallar doğrultusunda bir işlemler dizgesi dahilinde çözülebileceği gerçeği daha iyi anlaşılmaktadır.Matematik Özel Ders  Matematik gibi bir dersin uygulama ve pekiştirme yapmadan anlaşılması beklenemez ve alanında uzman, profesyonel kadromuzun öğrencilerimizle birebir eğitimi sayesinde öğrencilerimiz matematiğe dair oluşturdukları önyargıları kırarak soruları çok rahat bir şekilde çözebilir hale gelmektedirler.

 

Devamını Oku
15 15 2019

MATEMATİK ÖZEL DERS

Matematik Özel Ders ile matematik dersi artık sorun olmaktan çıkıyor. Geçmiş deneyimlerinizden kaynaklanan olumsuz tutumları, geliştirdiğiniz önyargıları kırmanın vakti artık geldi. Matematik yapabilmek yalnızca belli bir kesime özgü bir imtiyaz değil.

Matematik Özel Ders hedefleri olan bir birey karşısına çıkacak güçlükleri bertaraf etmenin yollarını öğrenmekle yükümlüdür. Bunun için gereken desteği Matematik Özel Ders ekibi olarak siz değerli öğrencilerimize sunmaktan mutluluk duyacağız. Size tek gereken potansiyelinizi hiçbir zaman küçümsememek ve matematiğin temel ilkelerini bütün incelikleriyle kazandıracak bir öğretmenle çalışmaktır.

Matematik Özel Ders size matematiksel düşünce ilkelerini kazandırırken bunları karşınıza çıkan problemlerde uygulayabilme becerisini edindirecektir. Bu sayede matematiğin korkulacak bir ders olmadığını görecek, matematiğin günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, matematiksiz bir dünyanın tasavvur edilemeyeceğinin farkına varacaksınız.

Matematik Özel Ders sınavlarda alınan düşük notların birçok sebebi olabilir. Onlara bakarak kendiniz hakkında peşin hüküm vermekten kaçınınız. Sınavlarda alınan düşük notlarda öğretmenlerin tutumları bile belirleyici rol oynayabilir. Birebir özel ders ile kazanacağınız pratik sizi şu anda olduğunuzdan bambaşka noktalara götürecektir. Okul ortamı matematik gibi bir dersin öğrenilmesi için gerekli olan iletişimi çoğu kez sağlamaktan uzak kalmaktadır ve Matematik Özel Ders ile birebir eğitim bu güçlüğün yenilmesinde en makul yol olarak görünmektedir.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS VATANDAŞLIK ÖZEL DERS

KPSS Özel Ders Vatandaslık kpss sınavında vatandaşlıktan 9 soru gelmektedir. Konu alanlarını hukukun temel kavramları, normlar hiyerarşisi, devlet türleri, egemenliğin kullanılış biçimleri, anayasa tarihi, 1982 anayasasının detaylı incelenmesi ve idare hukuku oluşturur.

KPSS Özel Ders Vatandaslık  devletin yapısı, organları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin hangi esaslara bağlı olarak yürütüleceği anayasa ile düzenlenmiştir. Devletin birimleri arasındaki ilişki, vatandaşlarının sahip oldukları hak ve ödevler, devletin vatandaşlara, vatandaşın devlete karşı sorumlulukları hukuka uygun olarak yürütülür. Bu anlamda devletler çalışmak için kendine bir algoritma belirlerler ve uygulama alanı girdiğinde geçerli olup uygulanabilecek kurallar bütünü oluştururlar.

KPSS Özel Ders Vatandaslık konu kapsamına bakıldığında bir nevi bazı lisans programlarının ilk yıllarında okutulan hukuka giriş dersini andırır. Mezun olduğunuz bölüm nispetinde anayasa ve vatandaşlık bilgisine aşina olma durumunuz farklılık gösterebilir. Özellikle aşina olmayanlara bitmek bilmeyen hukuk terminolojisi baş döndürücü gelebilir.Burada kritik nokta hukukça tanımlanmış olan durumların neye karşılık geldiğini bilmektir ve anlatırken elle tutulur gözle görülür olaylar kullanılarak somutlaştırma yoluna gidilmelidir. Deyim yerindeyse vatandaşlık anlatılırken köydeki Mehmet Amca’nın anlayacağı düzeye indirgenmelidir. Aksi takdirde vatandaşlık sorularını çözebilmek şöyle dursun, anlatılanlardan birşey anlamak söz konusu olmayacaktır. Butlan, kazuistik anayasa, iptal, edim, ifa, ibra, objektif iyi niyet, masumiyet karinesi bu kavramlardan sadece bir kaçıdır ve hukukçu olmayanlara birşeyler ifade etmemesi normaldir.

KPSS Özel Ders Vatandaslık hazırbulunuşluk düzeyleri farklı olan bireyleri, ihtiyaçları doğrultusunda tercih edebilecekleri öğretim yöntemleri sunan bir eğitim modelinde buluşturarak, vatandaşlık dersini sizin için bir sorun olmaktan çıkaracağız. Vatandaşlık soru sayısı az olmasına rağmen konu alanı oldukça geniştir ve ÖSYM’ye eleyici bir opsiyon tanımaktadır. Bu nedenle biz kaynaklarımızı ve soru havuzumuzu geniş tutacağız. Alanında uzman öğretmen kadromuzla birebir özel ders etkinlikleri yapabileceksiniz. KPSS Özel Ders Vatandaslık ekibi olarak konuların somutlaştırılması konusuna titizlikle eğiliyoruz ve zihninizde hukuki kavramları bilgilerinizi lazım geldiğinde çağırabileceğiniz biçimde anlamlı bilgi örüntülerine dönüştürmenizin yollarını gösteriyoruz.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS ÖZEL DERS TÜRKÇE

KPSS  Özel Ders Türkce KPSS’de Türkçe’den 26-27, sözel mantıktan 4-5 soru gelmektedir. Kapsamına giren konular YGS ve LYS ile benzerlik göstermektedir. Sözcükte ve cümlede anlam, cümlede ve sözcükte yapı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatım bozuklukları, düşünceyi geliştirme yolları ve paragraf bilgisi Türkçe’nin konu kapsamını oluşturmaktadır. Sözel mantık soruları ise tam bir zaman katilidir. Burada temel amaç tasviri yapılan bir olayla ilgili verilen özel durumlarla bir çerçeve çizerek sonuçlara ulaşabilmektir. Bu ilişkileri kurabilmek için verilenler bir tablo halinde düzenlenmeli, özel durumların tabloda ilgili yerlere işaretlenmesi yoluna gidilmelidir. Okuduğunu anlayarak hızlı düşünmek ve örgütlü bilgi sistemleri haline getirmek bu kısımda ihtiyaç duyduğumuz temel becerilerdir. Geliştirilebilmesi mümkün olduğunca çok soru çözümüne bağlıdır.

KPSS  Özel Ders Türkce hizmetleri kapsamında birebir özel ders hizmetleri yürütülmekte ve adaylar sınavlarına en verimli şekilde hazırlanmaktadırlar. Zamanın efektif kullanımı ve konu bölünmemesi KPSS hazırlık sürecinde kritik nokta olduğundan, öğretmenlerimiz bu hususa büyük bir titizlikle eğilmektedir. Ders planlaması yaparken bunu göz önünde bulundurmalı ve türkçe dersine çalışırken konu eksiğiniz kalmamasına özen göstermelisiniz. Mümkün olduğunca farklı yayınları tercih ederek karşınıza çıkabilecek her soru kalıbına aşina hale gelmeniz çok ama çok önemlidir. Sözel mantık sorularının sizi yavaşlatmasına müsaade etmemeli ve KPSS  Özel Ders Türkce çalışmalarınızın meyvesini toplamak için öğretmenlerimizden sonuca en hızlı şekilde ulaşmanın yollarını öğrenmelisiniz. Yapacağınız çalışmalar sonucunda soruları çok kısa bir sürede çözebilecek seviyeye gelecek ve Türkçe’den ihtiyaç duyduğunuz neti yapabileceksiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS ÖZEL DERS TARİH

KPSS Özel Ders Tarih  Tarih dersinden kpss sınavında 27 soru gelmektedir. Referansını meb kaynakları, açık öğretim fakültesi kaynakları ve ön lisans kitapları oluşturmaktadır. Konu alanları arasında islamiyet öncesi türk tarihi, ilk türk islam devletleri, büyük selçuklu devleti, anadolu selçuklu devleti ve beylikler dönemi, osmanlı devleti tarihi, inkilap tarihi ile çağdaş türk ve dünya tarihi yer almaktadır.

KPSS Özel Ders Tarih sınava çalışmanın bir zorunluluğu olarak ortaya çıksa da çoğu insanımız tarihi kpss çalışırken öğrenmektedir. Ancak tarih dersinin temel ilkelerine bağlı kalarak, muhakeme yaptıran sorular yerine daha çok genel kültür başlığı altında değerlendirilebilecek sorular sorulmaktadır. Sorular bilenin iki saniye içinde çözebileceği, ancak bilmeyenin kalem dahi oynatamayacağı türdendir ve akla gelebilecek en absürt konu bile soru değeri taşıyabilmektedir. Konular siyasi olaylar ile kültür ve medeniyet şeklinde hücrelendirilmiştir. Sorular da daha çok kültür ve medeniyet kısımlarından gelmektedir. ÖSYM sonu çiftli rakamlarla biten, alımın arttığı senelerde tarih sorularını zorlaştırmak gibi garip bir alışkanlık edinmiştir. Fakat KPSS sınavı zar atarak ve olası senaryolar kurarak çalışılacak bir sınav değildir.

KPSS Özel Ders Tarih  tarih çalışırken konu çalışma işini hızlıca bitirmeli en fazla bir, iki kez tekrar etmeli, ondan sonra hatırlamakta zorlandığınız bilgilere dönmek dışında konu çalışması yapmamalısınız. Tarihte işin sırrı soru çözmek değil soru deryasına balıklama dalış yapmaktır. En az 4 soru bankası bitirmeden KPSS’ye girmeyin.

KPSS Özel Ders Tarih  hizmetlerimiz sizlere gerekli desteği sağlayacaktır. Birebir özel konu çalışmaları yapabileceğiniz gibi, soru çözümü çalışmalarınızla konular zihninize iyice yerleşecektir. KPSS Özel Ders Tarih öğretmenlerinizle yapacağınız ders çalışma planınızda konu çalışma ve konuyla ilgili soru çözümünün birbiriyle ardışık olmasına riayet ediniz. Böylece ağır ama emin adımlarla sindirerek öğrenmiş olursunuz. Zor bir süreç olacaktır ancak size ne büyük getiriler sağlayacağını sınavda göreceksiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS ÖZEL DERS

Kpss Özel Ders kpss’nin ne demek olduğunu onunla cebelleşenlere sorun. İnsanlar en verimli olabilecekleri, çalışmaları gereken yıllarını test kitaplarından oluşan bir dağın arasında geçiriyorlar. Daha iyi bir hayat standardı yakalamak, mesleklerine ve hatta hatta sevdiği insana kavuşabilmek için feleğin bu çemberinden geçmek zorundalar. Yıldan yıla atanamamak bir yılın daha kaybına sebebiyet verdiği gibi insanın üzerinde yarattığı psikolojik tahribat da artıyor. Adaylar bu yüzden hayatlarına dair kurdukları projelerini erteliyor. O yüzden biz bu işi daha fazla uzatmayacağız ve bir an önce atanıp ülkemizin muhtelif yörelerinde vatanımıza hizmet ederek mesleğimizi icra edeceğiz.

Kpss Özel Ders KPSS’ye baktığınızda ÖSYM’nin diğer sınavlarına göre çok daha ayrı bir yerde durduğunu görürsünüz. Diğer sınavların aksine KPSS’nin sizin bilginizi, bilişsel ve akademik becerilerinizi ölçmek gibi bir kaygısı yoktur. KPSS’nin amacı mezun işsiz öğrenci kitlesini sıraya koymaktır. Bu nedenle sorularında mantıksal bir silsile aramak en büyük hata olur. KPSS sınavından yüksek puan almak istiyorsanız çalıştığınız yerden soru beklemeyecek, her şeye ve her yere çalışacaksınız ?

Kpss Özel Ders her şeye rağmen KPSS sistemli bir çalışma ve enerjinin ekonomik kullanımıyla üstesinden gelinemeyecek bir sınav değildir. Maalesef kapsamı içinde çok sayıda ders bulunmaktadır ve bunların da oldukça geniş bir yelpazesi vardır. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu bütün adayların girmesi gereken, temel derslerin yer aldığı bölümdür. Türkçe, sözel mantık, matematik, sayısal mantık, tarih, coğrafya, vatandaşlık, güncel ve sosyoekonomik konular dersleri yer almaktadır. Bu baş döndüren ders yoğunluğu arasında en önemli ihtiyaç hangi yayınların kullanılacağının bilinmesi ve yardım alınacak insanların doğru belirlenmesidir. KPSS müfredatı MEB ders kitaplarını, açık öğretim ders kitaplarını ve ön lisans ders kitaplarını referans alır. Buradaki her bilgi sizin sorumluluk alanınızı oluşturur ki bu bir konunun en dikkat çekici yerinde olabileceği gibi bir ders kitabının okuma parçasının satır aralarında da gizli olabilir.

Kpss Özel Ders ile ilgili alanlarında uzman nitelikli öğretmen kadromuzla KPSS sorunuzu çözüyoruz. Birebir özel etüt imkanıyla istediğiniz dersle ilgili konu desteği alabileceğiniz gibi kendiniz belirleyeceğiniz yayınlardan çözdüğünüz soruları sorabilme ve anlamadığınız konular üzerinden tekrar tekrar geçebilme imkanına sahipsiniz. Burada unutmamanız gereken bol bol soru çözmeniz ve olabildiğince erken başlamanız gerektiğidir. Haftalık bir ders çalışma programı belirlemeli ve bu programa sadık kalmalısınız. Dersleri ardışık olarak birini bitirip diğerine çalışmak, önceki derslerde unutmalara ve konu bölünmelerine sebebiyet verebilir. Bu nedenle her dersin alt konularını çalışıp peşine soru çözer Kpss Özel Ders öğretmenlerimizle koordinasyonlu çalışırsanız konularınız bölünmez, unutmaların önüne geçmiş ve zamandan tasarruf yapmış olursunuz.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS MATEMATİK ÖZEL DERS

KPSS Matematik Özel DERS kpss sınavında matematik dersi konular itibariyle LYS,YGS müfredatına yakın olmakla birlikte sayısal mantık kısmıyla onlardan ayrılmaktadır. Zorluk derecesi açısından aralarında ciddi uçurumlar bulunmaz. Temel sayısal ifadeleri bilmek, dört işlem kurallarına hakim olmak ve basit matematiksel ilişkiler kurabilmekten fazlasına ihtiyaç yoktur. Hatta KPSS matematik soruları LYS ve YGS matematik sorularından daha kolaydır bile denebilir. Aralarında hiç işlem kurmaya bile hacet bırakmayan, tamamen mantıksal yollarla çözülebilecek sorular bile bulunmaktadır.

KPSS Matematik Özel Ders hangi bölüm mezunu olduğumuzun bir sonucu olarak matematiğe olan yatkınlığınız değişkenlik gösterebilir. Ama hangi seviyede ve hazırbulunuşluk düzeyinde olursanız olun, kpss’den matematikte belirli bir netin üzerine çıkmayı önemseyin. Bu sizi diğer adaylara göre avantajlı konuma getirebileceği gibi diğer derslerde size belli oranda yanlış yapma kredisi de açar.

KPSS Matematik Özel Ders hizmetlerimiz birebir ya da küçük homojen gruplar şeklindedir ve alanında uzman deneyimli öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Öğretim hayatımızın her döneminde matematikle yolumuz kesişti ve kpss’de bu konuda bir istisna değil. Öyleyse işimizi ciddiye almalıyız. Öğretmenlerimiz sizinle bireysel olarak yakından ilgilenecek, sizinle birlikte belirleyeceği program dahilinde konu anlatımı ve soru çözümü ihtiyacınızı gidererek size yeterli oranda matematik neti yaptıracaktır. İhtiyaç olması halinde evinize de gelebilecektir. Matematikten özel ders almak sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre şekillenecek bir eğitim modeline gebedir ve alacağınız verim de bu oranda artacaktır. KPSS Matematik Özel Ders alarak işinizi sağlama alın ve çalışmaya bir an evvel başlayın.

KPSS Matematik Özel Ders için:

0532 466 01 05  ile

0262 321 07 08 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS EDEBİYAT

Kocaeli Özel Ders Edebiyat edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü sanatsal bir dil kullanarak, sözlü ya da yazılı olarak karşısındakine ifade etmek olarak tanımlanabilir. Edebiyat dersi konu alanları arasında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet sonrası Türk edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yer almaktadır.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat Toplumların geçirdiği siyasal ve sosyal dönüşüm, o toplumun edebiyat dünyasına da yansır ve toplumun edebi birikimini bunlardan ayrı olarak ele almak olanaksızdır. Örneğin İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da yaşayan türkler boylar federasyonu halinde göçebe bir hayat yaşıyor, avcılıkla ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Yerleşik yaşamla sonraları tanıştılar. Bu döneme kadar Türkler yazıyla haşır neşir değillerdi ve köklü edebi eserler bırakamadılar. Bu dönemin edebi eserlerini daha çok sözlü ürünler, koşuklar, sagular, savlar ve destanlar oluşturmaktadır. Yerleşik hayata geçişle birlikte yazı kullanılmaya başlandığında günlük iletişim dilinden ayrı bir yazı dili ve edebiyat dili geliştirerek bunları kendilerinden sonraki nesillere aktarmaya başladılar ve bu köklü bir kültürün oluşumuna zemin hazırladı. Divan edebiyatı dilin ağırlaşmaya, söz sanatlarının yoğunlaşmaya başladığı dönemlere karşılık gelir. Tanzimat edebiyatında kendini belirgin bir biçimde hissettirmeye başlayan batılılaşma edebiyata kalın çizgileriyle yansımıştır. İlerleyen dönemlerde yeni akımlar da ortaya çıkmıştır ve edebiyat hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmektedir.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat yukarıda özellikler etraflıca anlatılan dönemlerde ortaya çıkan edebi eserler, bunların hece ölçüsü, aruz veznine bağlı kalıp kalmadıkları, şiir mi yoksa düz yazı mı oldukları belirli dönemlerle ilişkili hale gelerek dönemsel kalıplar ortaya çıkarmış ve bunlar o dönemlere damgasını vurmuş olan şair ve yazarlarla özdeşleşmişlerdir. Edebiyat dersinin amacı elbette öğrencilere nitelikli bir edebi eser nasıl konur öğretmek değildir. Öğrenciler edebiyat dersi sayesinde kendi kültürünün zenginliğini, yüzyıllar boyunca insanımızın hislerini nasıl ifade ettiklerini, edebi sanatlarla bezenmiş ifade zenginliğini keşfetmektedirler.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat Edebiyat dersi ilgisizlik kurbanı olabilecek, öğrencilere gereksiz gelebilecek bir derstir. Eğlenceli ve etkili bir sunum yapılmadığında iyice sıkıcı hale gelebilir. Öğrenciler anlama ve çalışma çabalarından cayabilir.Kocaeli Özel Ders Edebiyat ekibi olarak öğrenciyi derse çekerek onu öğrenme sürecinde aktif hale getirmenin gerekliliğine inanmaktayız. Sunuş yoluyla anlatıma bağlı kalmak belirli bir noktadan sonra etkinliğini yitirmeye başlar. Öğrenciye bilgiyi yapılandırıp işleme ve karşısına çıkan sorunlarda kullanabilme imkanı da sağlanmalıdır. Ayrıca Edebiyat, konu yoğunluğu nedeniyle unutmalara gebe bir derstir. Düzenli tekrarlar son derece önemlidir. Okulda öğrenilen konuların üzerinden tekrar tekrar geçmek bilginin kalıcılığını arttırır. Hece ölçüsü kalıplarını dörtlükler üzerinde incelemeye dayalı sorular sınavlarda zaman kaybına da sebebiyet verilmektedir. Gerekli hızı ve pratikliği kazanabilmek ancak ihtiyaca göre eğitim veren profesyonel öğretmenlerin rehberliği ile mümkündür. Kurumumuzda edebiyat dersine dair konu eksikleriniz giderilmekte, anlaşılmayan konulara yönelik destekleyici eğitimler verilmekte, sınavlardaki başarınızın arttırılması için ekstra çalışmalar yapılmaktadır. LYS, YGS’ye ilişkin programlarımız da mevcuttur.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS BİYOLOJİ

Kocaeli Özel Ders Biyoloji biyoloji canlıların anatomik yapısını, yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Kısaca canlılar bilimi olarak da tanımlanabilir ve konu disiplini olarak canlılarla ilişkili olan her disiplinle ayrı ayrı ilgilenir. Biyoloji sözel ve sayısal disiplinlerle iç içedir. Farklı zeka türlerine hitap eder. Zevkli bir ders olmakla ve günlük hayatla ilişkisinin kurulması kolay olmakla beraber yine de bu dersin iyi öğrenilebilmesi için öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk düzeylerinin dikkate alınarak bu doğrultuda programlar uygulayan uzman öğretmen kadrosunun gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji canlılar birbirleri ve çevreleriyle çok karmaşık ilişkiler yumağı oluştururlar. Ekosistemdeki her unsur alakasız gözükse de aslında birbiriyle bağlantılıdır ve birinde meydana gelen değişme ya da bozulma birbiriyle bir yaşam zinciri halinde bağlı bulunan bütün unsurları etkiler. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; ekosistemdeki unsurlar bir piramit şeklinde yapılandırılır. Bu piramit tabandan tavana doğru, üreticiler, birincil, tüketiciler, ikincil tüketiciler ve ayrıştırıcılar şeklindedir. Piramitlere ait canlı popülasyonları bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmekte, bu populasyonların ekosisteme eklenmesi veya çıkarılmasının ekolojik denge üzerine etkileri sorgulanmaktadır. Bunların ifade edilmesinde, bilgi örüntüleri haline getirilip sunulmasında bazı ilişki grafiklerinden, diyagramlardan, kavram haritalarından faydalanılır. Böylece ilişkisel basamaklar oluşturularak bir zihin haritası meydana getirilir. Biyoloji dersinin öğrenilmesinde bunlardan faydalanmak ve ifade ettikleri anlamları bilmek oldukça önemlidir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji sizlere bu ilişkisel bağıntıları ve bunların nedenleri ile sonuçlarını görebilmek için yatkın olduğunuz öğretim yöntemini kullanarak, anlamlı ve kalıcı öğrenmeler kazanabilme imkanı sunmaktadır. Okuldaki eğitim öğrencileri YGS, LYS sınavlarında karşılaşacağı sorularla karşılaşmaya yönelik kazanımlarla donatma konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bunların özel dersler vasıtasıyla öğrenilebilmesi daha mümkündür. Çünkü öğrenmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için anlamlı yapılar kazanması, somut yaşantılar üzerinden oluşturularak bunlar üzerinden yürünmesi, öğrencilere öğrendiklerini kullanabilecekleri somut yaşantıların sunulması  ve üzerinden tekrar tekrar geçilerek kalıcılığının arttırılması gerekmektedir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji İzlenilecek programlar öğretmenlerle birlikte oluşturulmakta, derslerin zaman aralıklarına ve sıklığına öğretmenlerle öğrenciler birlikte karar vermektedirler. Böylece öğrencilerin akıllarına takılan konuları öğretmenlerine sorabilme, öğrendiklerini hızlıca pekiştirebilme ve önceki öğrenmelerle sonraki öğrenmeleri arasında bağlantı kurabilmelerine imkan tanımaktadır. Okuldaki bilgiler hemen tekrar edilirse bu süreç birikimli bir şekilde devam ederek sınav öncesi çalışmalarla birleştirilirse okul başarısının artmasına ciddi katkılar sağladığı gibi girecekleri YGS,LYS sınavlarına yönelik sağlam temeller de önceden atılmış olur.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ TARİH ÖZEL DERS

Kocaeli Tarih Özel Ders tarih dersi öğrenim hayatımızın ilk dönemlerinden beri aşina olduğumuz bir ders. Kimimiz hobi olarak tarih okumaya meraklıyız, kimimiz ise tarih dersini pek sevmiyoruz. Sözel derslerin ortak özellikleri fazlaca ezbere dayalı olmasıdır. Ancak bu hep ezbere dayalı yöntemleri tercih edeceğiz demek değildir. Tarih olayları sebep-sonuç ilişkisi bağlamında inceler. Bu bağlantıları kurabilmek de son derece önemlidir.

Kocaeli Tarih Özel Ders bilgi yığınlarını hafızaya depolamak zor bir iştir. Sözel derslerde unutmalar çok sık gözlenmektedir. Çok iyi çalıştığımız ve her yönüyle öğrendiğimiz bir konuyu bir bakmışız ki aradan bir süre sonra hatırlayamaz hale gelmişiz. Belleğimizin yapısı hakkında kısa bir bilgi verelim. Belleğimizin yapısını, nasıl çalıştığını ve onu nasıl kullanacağımızı bilmek unutmaları azaltacaktır. Belleğimiz tıpkı odamızdaki gardrop gibidir. Her bir kıyafet için ayrı bir bölüm oluşturur ve kıyafetlerimizi oraya koyduğumuz için onu nerede arayacağımızı biliriz. İhtiyacımız olan kıyafeti zorlanmadan bulur ve giyeriz. Belleğimiz de yeni bilgileri belleğe yerleştirirken böyle örgütlü yapılar kullanır, biz de lazım geldiğinde o bilgiyi bellekten çağırır ve kullanırız. Bilginin kalıcı hale gelmesi için böyle anlamlı ve örgütlü yapılar oluşturmalıyız. Öğrendiğimiz bilgi bizim için birşeyler ifade etmelidir. Somut yaşantılarla ilişkilendirerek kodlamalı ve bilgiyi bizim için anlamlı hale getirmeliyiz. Bunun için kendinize özgü tekerlemeler halinde bilgi parçalarını örgütleyebilir, kendi çizdiğiniz kavram haritalarına bilgileri yerleştirebilir, hatta yapay öyküler oluşturabilirsiniz. Tarih dersini çalışırken bir film izliyormuşsunuz gibi düşünün ve kronolojik gidişata bağlı kalın. Bir konudan diğerine atlamayın. Olayları gözünüzde canlandırmaya çalışın. Vurgu da son derece önemlidir. Konuları okurken mutlaka elinize renkli kalemi alın ve önemli yerlerin altlarını çizin. Böylece tekrar yaparken nerelere ağırlık vermeniz gerektiğini bilirsiniz. Bu yöntemlerle öğrendiğiniz bilgileri unutmadığınız gibi gerektiğinde hatırlamakta da zorlanmayacağınızı görürsünüz. Balık hafızalıyım çabuk unutuyorum demeyin. Belleğinizi nasıl kullanacağınızı bildiğinizde neleri hatırlayabildiğinize siz bile şaşırırsınız.

Kocaeli Tarih Özel Ders sözel derslerin öğrenilmesinde motomot ezber yapmanın hiçbir fayda getirmeyeceğini biliyor ve bu farkındalıkla hareket ediyor. Ders çalışırken en önemli nokta enerjiyi ekonomik kullanmak ve bir strateji takip etmektir. Sıkıldığınız ve dikkatinizin dağıldığı anda ders çalışmayı bırakın. Molaları çok uzun tutmamaya ama sık sık mola vermeye dikkat edin. Alanlarında uzman nitelikli öğretmen kadromuz size sözel bilgileri örgütlemenin püf noktalarını göstereceği gibi hazırbulunuşluk düzeyinize uygun metotları kullanarak sizin tercihlerinize göre şekillenecek ders programıyla sistemli bir şekilde çalışmanızı sağlayarak hem okul başarınızı arttırmanıza, hem de ÖSYM sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmanıza katkıda bulunacaklardır.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS TÜRKÇE

Kocaeli  Özel Ders Türkçe olarak nitelikli öğretmen kadromuzla hizmetinizdeyiz. Türkçe bütünüyle sözel bir ders olduğu için öğrencilerin yıldızının barışık olduğu derslerden birisidir. Öğrencilerin öğrendiklerini beceri haline getirebilmeleri için aktif yaşantılar kazanmaları, öğrenme sürecinde aktif olmaları gerekmektedir. Okullardaki derslerde kullanılan eğitim metotları öğretmeni ön plana çıkararak öğrencileri pasifize etmektedir. Temelde okullarda öğrencilere verilen konular ile Kocaeli  Özel Ders Türkçe ile verilen konular aynıdır. Fakat dersin hedeflerine ulaşılma düzeyi konusunda makasın bir hayli açıldığı göze çarpar. Bunda öğretmenlerimizin Türkçe dersini öğrencilere sevdirmeleri, öğrendiklerini beceri haline getirebilmeleri için onları destekleyici ve yapılandırıcı geri bildirimler vermeleri, ifade becerilerini geliştirebilmeleri için onlara açık uçlu sorular sorarak istendik davranışlar sergilediğinde olumlu pekiştireçler kullanmaları önemli bir rol oynamaktadır.

Kocaeli  Özel Ders Türkçe başarısız ya da tembel öğrenci yoktur. Farklı hazırbulunuşluk düzeyine sahip, farklı öğrenme yöntemine ihtiyaç duyan öğrenci vardır. Çoğu öğretmen başarısız olan öğrencilerle ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınır ve başarı düzeyi yüksek öğrencileri kendilerine baz alarak onlarla yola devam etmeleri gerektiğini düşünür. Oysa bu uygulama çağdaş eğitim ilkeleriyle bağdaşmamaktadır ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin problemlerini çözebilmek için eğitim sürecinin başarıya ulaşmamasının ardında yatan bütün nedenler irdelenerek bunlar kontrol altına alınmalıdır. İşte Kocaeli  Özel Ders Türkçe olarak bizim yaptığımız da tam olarak budur. Öğrencilerimizi başarılı olmaları konusunda yüreklendiriyor, potansiyellerinin bilincinde olmalarını sağlıyoruz. Bu motivasyonla çalışan öğrencinin kafasında ben bunu yaparım fikri yerleşiyor ve işin en önemli kısmı böylece hallolmuş oluyor.

Kocaeli Özel Ders Türkçe YGS, LYS, KPSS sınavlarında türkçe dersi en çok zaman kaybı yaratan derslerdendir. Uzun bir paragrafı baştan sona okumak, bir cümleyi bütün yapısal özellikleriyle incelemek gerekmektedir. Bu becerileri edinebilmek ancak belirli püf noktaları bilmekle ve bol bol pratik yaparak soru çözmekle mümkündür. Verimli öğretmen-öğrenci etkileşimi ve fikir alışverişiyle şekillenecek olan ders programramlarımız takip edilirken öğrencilerimiz arasında derse katılıp aktif yaşantılar kazanmaya daha kapalı olan öğrencilerimizi de derse çekecek uygulamalar geliştiririz. Bir konudan diğerine geçmeden önce konunun herkes tarafından iyice anlaşıldığından emin oluruz. Çünkü önceki öğrenilenler ile sonraki öğrenmeler arasında bağ kurulması gerektiğini ve bu bağ kurdurulmadan ders işlenmesi durumunda öğrencilerin öğrendiklerini düzgünce transfer edemeyeceğinden eminiz. Bu farkındalık bilinciyle hareket eden öğretmenlerle çalışarak elde edeceğiniz kazanımları görmek için çalışmaya bir an evvel başlayın, amacınız ve düzeyinize uygun olan hizmetlerimizden birini seçin.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS VERENLER

Kocaeli Özel Ders Verenler bütün aileler çocuklarının başarı düzeylerini arttırmak için çareler aramakta, en kaliteli eğitimi alabilmeleri için büyük fedakarlıklar yapmakta, ciddi maddi kaynak ayırmaktadırlar. Kocaeli Özel Ders Verenler , Bu konudaki çabaların boşa gitmemesi ve yapılan her yatırımın öğrenciye kar olarak dönmesi için seçeneklerin iyi değerlendirilmesi ve ihtiyaca en uygun olanın seçilmesi gerekir.

Kocaeli Özel Ders Verenler olarak biz bu noktada devreye girer ve çocuklarınızı aradıkları kaliteyle buluştururuz. Bu söz iddialı ve mesnetsiz görünse de daha önce beraber çalıştığımız öğrencilerin bizimle ilgili görüşleri ve bizle yaptıkları işbirliği sonucu geldikleri nokta bu sözlerimizi desteklemektedir. Peki okullarda öğretilen derslerle Kocaeli Özel Ders Verenler ekibinin verdiği dersler konu ve içerik bakımından benzerlik gösterseler de öğrencilerin okullarda aldıkları eğitimle burada aldıkları eğitim arasındaki makas nasıl oluyor da bu kadar açılabiliyor? Bu sorunun yanıtı bizim bilgiyi vermekten ziyade onu, sunuş tarzımızla ve bunu yaparken izlediğimiz stratejiyle alakalıdır.

Kocaeli Özel Ders Verenler biz öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı oluyoruz. Özel dersin okul derslerinden ayrıldığı nokta olan bireysel farklılıklara saygı ve öğrenci düzeyin uygun öğretim yöntem ve tekniklerini de uyguluyoruz. Buraya kadar bütün özellikler ortak gibi görünüyor. Ancak biz derslerimizi işlerken her dersin öğrenilmesine yardımcı olan kaynak ve materyalleri elimizin altında hazır bulundururuz. Öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimiz de ders çalışmaktadırlar desek yeridir. Öğretmenlerimiz derse başlarken önceki derste neler yapıldığını kısaca bir hatırlatır. Bu konuşma öğrenciye önceki öğrenmeleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurabilme imkanı verir. Yeni konuya geçmeden önce güdüleyici ve hedeften haberdar edici ön örgütleyiciler kullanırlar. Merak uyandıran sorularla öğrenciyi dersin içine çekerler. Öğrencilerle diyalog hali dersin sonuna kadar korunur. Konuya girişte anahtar kelime ve kavramları verirler. Bunlar dersin bütünlüğünde kullanılacaklardır çünkü ve öğrenci dersi dinlerken bunlara aşinalık kazanırsa konuyu daha iyi anlar. Ders işlenirken öğretmen konuyu bir kez özetler ve konuyla ilgili örnekler verir. Ondan sonra aynısını öğrenciden yapmasını ister. Bu ders sırasında birkaç kez tekrarlanır. Öğrenciden örnekleri açması ve çoğaltması istenir. Konu akışı içerisinde öğretmen sık sık susar ve öğrenciden kendisini tamamlamasını ister. Bunlar öğrencinin dikkatinin dağılmasını önler, dersin başından sonuna kadar yorulmadan her anın her ayrıntının içinde olur.

Kocaeli Özel Ders Verenler okul sınavlarına yönelik ekstra çalışmalar yapılacağı zaman öğretmen, öğrencinin mesul olduğu konuyu baştan sona anlatıp bitirdikten sonra, yaptığı çalışmalar sonucu sınavlarda çıkabilecek olan soruları derlediği dökümanlarını çıkarır. Konu bu sorular üzerinden tekrar işlenir ve soru formatı üzerinden yürünür. Bir konudan çıkabilecek tüm soru kalıpları yer alır ve öğrenci için gelebilecek hiçbir soru sürpriz olmaz.

Kocaeli Özel Ders Verenler yılların deneyimi sayesinde ÖSYM sınavlarında kendi branşlarına ait soru çözümlerinde işe yarayabilecek soru çözüm stratejilerine de vakıftırlar. Bu stratejileri ve püf noktaları öğrencilerine aktarırlar. Sınavda en önemli faktörlerden birinin de zamanı efektif kullanabilmek olduğunu, bunun için gerekli hız ve pratikliğin kazanılması gerektiğini bilirler çünkü.

Kocaeli Özel Ders Verenler daha fazlasını ve özel ders hizmetlerinin erişebileceği üst sınırı keşfetmek artık kurumumuza gelerek kendileri için en uygun olan programlarımızı seçmelidirler. Başarı asla tesadüf işi değildir. Belli kişilerin tekelinde de değildir. Nasıl çalıştığı bilinmeyen bir cihaz onarılamaz. İnsanları hedeflerine erişmekten alıkoyan da işte budur.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders öğrencilerimizin okuldaki derslerine takviye, sınavlara yönelik ekstra çalışmalar ve ÖSYM sınavlarına hazırlık faaliyetlerinin yer aldığı ve bunun öğrenciye birebir olarak, öğrencinin evinde ya da 6-7-8 kişilik butik sınıflarda bireyselleştirilmiş öğretim yöntemleriyle sunulduğu profesyonel bir hizmettir.

Kocaeli Özel Ders ekibi olarak 2015 yılından beri bu hizmetleri yürütmekteyiz. Çok sayıda öğrenciye özel ders verdik. Kazandıkları başarılarda pay sahibi olmaktan dolayı gurur duyduk. Onlar bu hizmetlerimizden ziyadesiyle memnun kaldılar. Şimdi sizler de planladığınız hedeflere ulaşabilmek için kendinize en uygun seçenekleri değerlendiriyorsunuz ve Kocaeli Özel Ders sizler için bütün bu seçenekleri bir araya getirip size bir paket program halinde sunuyor. Herkes öğrenebilir. Yalnızca nasıl ders çalışması gerektiği konusunda ve sistemli bir program izleme konusunda yardıma ihtiyacı vardır. Ancak herkes öğretemez. Bu bir meziyet işidir. Sonradan kazanılabilecek bir özellik değildir. Biz öğretmen kadromuzu oluştururken bu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Amacımız özel ders vermekse, öğrencimizin de özel olduğunu, diğerlerinden farklı olduğunu ve bu doğrultuda ihtiyaç duyacağı öğretim yönteminin de ona özel olduğu noktasını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Kocaeli Özel Ders merkeziyle görüşmek için geldiğinizde veya bilgi almak için aradığınızda sizlere öğrencimizle ilgili birkaç soru sorulacaktır. Eksik olunan konular, ihtiyaç duyulan ders, öğrencinin sınıfı ile ilgili sorular olacaktır ve bu soruların amacı öğrencilerimiz için en uygun olan seçeneğin hangisi olduğuna karar vererek sizi en doğru eğitimciye yönlendirmektir.

Kocaeli Özel Ders öğretmenleri öğrenciden haberdar edildikten sonra, öğrenciyle ilgili bilgileri teyit etmek için size geri dönüş yapıyor. Sizden adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi aldıktan sonra vermiş olduğunuz adrese gidiyor. Yani dersler öğrencinin evinde yapılıyor.

Kocaeli Özel Ders öğretmenleri derslere gelmeden önce kendileri hazırlanırlar. Dersle ilgili gerekli materyalleri, araç, gereç ve dökümanları hazır bulundururlar. Özellikle sınavlara yönelik çalışmalarınızda öğretmenlerimizin çok faydasını göreceğiniz konusunda sizi temin ederiz. Çünkü öğretmenlerimiz daha önce çıkmış olan sınav sorularını yapmış oldukları araştırmalarla derleyip toparlarlar. Çıkması olası sınav soruları hakkında sizi bilgilendirirler. Konu çalışılıp bitirildikten sonra bu sorular üzerinden konular anlatılır ve derse göre soruyu yapabilme yöntemlerini size ayrıntılarıyla gösterirler. Böylece çıkacak hiçbir soru sizin için sürpriz olmayacaktır ve gelebilecek her soru kalıbına aşina hale geleceksinizdir.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ MATEMATİK ÖZEL DERS

Kocaeli Matematik Özel Ders Matematik dersini çalışırken profesyonel insanlardan yardım almak son derece önemlidir. Her öğretmenin yatkın olduğu öğretim yöntemi farklı olduğu gibi her öğrencinin de ihtiyaç duyduğu öğrenim yöntemi farklı olabilir. kocaeli matematik özel ders , Size düşen bu bireysel farklılıklar arasından kendinize en uygun olanını belirlemek ve böyle bir öğretmenle yola devam etmektir.

Kocaeli Matematik Özel Ders yeni mezun olmuş bir öğretmen deneyim eksikliği bulunmasına rağmen bu eksikliğini mesleğini icra etme yönündeki heyecanının ve isteğinin diri oluşuyla kapatmaktadır. Yaşının size yakın olması sizi daha iyi anlamasına yardımcı olur. Tecrübeli ve deneyimli uzman öğretmenler, yıllardır bir sürü öğrenciyle içli dışlı oluşlarının bir sonucu olarak her öğrenciye göre öğretim metodunu başarıyla uygulayabilmektedir. Bu öğretmenlerin hepsinin kendisine özgü avantajları vardır. Özel dersin maddi bir külfet getirmesi illa ki özel ders gerekli midir sorusunu beraberinde getirmektedir. Okullardaki matematik eğitiminin bireysel farklılığı göz ardı etmesine karşın özel ders ile bu farklılıkları yakalayabilmenin önemini bilen öğretmenlerle çalışabilme imkanının olması, özel ders almanın getirilerini gözler önüne sermektedir

KOCAELİ MATEMATİK ÖZEL DERS

Kocaeli Matematik Özel Ders matematik dersi öğrencilerimizin korkulu rüyası olagelmiştir. Matematik dersinin iyi anlaşılabilmesi için en hayati önem taşıyan unsur tercih edilen öğretim yöntemidir. Bu sanıldığından çok daha önemlidir. Çünkü aslında öğrencilerimizin gözlerinde büyüyen, ben yapamam düşüncesini zihinlerine yerleştiren şey aslında matematiğin kendisi değil, matematiğe karşı geliştirilen tutum ve önyargılardır. Bunda daha ilköğretim yıllarındaki matematik öğretmenlerinin tutumları bile rol oynamış olabilir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu anlamadığınız yeri sorun der ama öğrencilerimiz sormaya çekinirler. Çünkü sorduklarında karşılaşacakları tavır aşağılamaya kadar varabilmektedir. Ya da sınav soruları öğretmenin verdiklerini ne ölçüde aldığının, dersin hedefine ne ölçüde ulaşabildiğinin anlaşılmasına yönelik değil, öğrencilerin başarısız olmaları için özellikle seçilmiş bile olabilir. Burada öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk düzeyinin dikkate alınmaması, bu doğrultuda öğretim stratejilerinin benimsenmemesi sorunu büyütmektedir.

Kocaeli Matematik Özel Ders matematik dersine çalışırken en başından başlamak önemlidir. Okuduğu öğretim basamağı farketmeksizin birçok öğrencinin kesirler, ondalık sayılar, dört işlem, çarpım tablosu gibi temel kazanımlarda eksikleri olduğu göze çarpmaktadır. Basit bir işlem hatası, işlem önceliğine dikkat edilmemesi sonucu topyekün etkileyebilmekte ve soru yanlış yapılmaktadır. Birikimli bir süreç olduğu fikrinden hareket edilmeli, konu bütünlüğüne bağlı kalınarak sıralamalı çalışılmalıdır.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ KİMYA ÖZEL DERS

Kocaeli Kimya Özel Ders kimya bilimi maddelerin özelliklerini, onu oluşturan yapıtaşlarını, ilişkilerini, etkileşimini, birbirleriyle oluşturdukları tepkimeleri inceleyen ve bunları laboratuvar ortamında uygulayan bilim dalıdır. Kocaeli Kimya Özel Ders Kimya biliminin alt dallarını organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya ve analitik kimya oluşturmaktadır. Kimya biliminin maddeyi oluşturan sistemlerin hepsiyle ayrı ayrı ilgilendiğini, kısacası dünyanın ve hayatın inceleneşi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kocaeli Kimya Özel Ders kimya dersinin öğrenme alanlarına tam olarak hakim olan, öğrenciye dönük öğretim stratejilerini bilen ve başarıyla uygulayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Kimya dersinin öğrenilmesinde yaşanan güçlükler kimyanın inceleme alanına giren konuların yoğunluğu ve arasındaki bağıntıların değişkenliğinden kaynaklandığı gibi, öğrencilerin farklı seviye ve hazırbulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmadığı öğretim yöntemlerinin varlığından da kaynaklanmaktadır. Burada okuldaki eğitimi destekleyici, öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırıcı modeller uygulayan, öğretim yöntemini tamamen öğrenciye uygunluk ilkesinin belirlediği Kocaeli Kimya Özel Ders adeta hayat kurtarıcı bir işlev görmektedir. Öğrenciler kimya dersinin alt konu alanlarına dair sahip oldukları bilgi ve birikimi burada öğretmenleriyle beraber yapacakları özel derslerle, bereber oluşturdukları programları takip ederek arttırabilecek, okuldaki başarılarını yükseltebilecek ve YGS,LYS sınavı için hazırlık sürecinde kilit rol oynayacak özel çalışma yöntemlerini öğrenebileceklerdir.

Kocaeli Kimya Özel Ders hizmetlerimiz butik sınıflarda oluşturulan seviyeye uygun sınıflarda, alanlarında uzman nitelikli öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz kimya dersinin temel prensiplerini öğrenmekte, maddelere, madde tepkimelerine bakış açılarının nasıl olması gerektiğine ilişkin çerçeve yöntemleri, bunları karşılarına çıkan problemlerde nasıl kullanabileceklerini anlamaktadırlar. Kocaeli Kimya Özel Ders ile çalışan öğrenciler sahip oldukları ayrıcalığın farkındadır ve sorumluluğun kendine düşen kısmı olan programa sadık kalarak sistematik çalışma düsturuna bağlı kaldıklarında hem okul başarıları yükselmekte, kimya dersini bir sorun olarak görmekten kurtulmakta ve YGS,LYS sınavları için ellerini güçlendirmektedirler. Kimya dersini çalışırken konu çalıştıktan sonra bunu hemen kazanıma çevirebilmek için bilgilerin kalıcılığı arttırılmalıdır. Bunu iyi bilen öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi kullanabilecekleri formüllerle donatarak bunları uygulayabilecekleri somut problemlerle karşılaştırmaktadır.

Kocaeli Kimya Özel Ders ile öğrencilerimizin başarılarını garanti eder her anlamda çocuklarımızın fen grubu derslerinde başarı sağlamalarını amaçlarız.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ İNGİLİZCE ÖZEL DERS

Kocaeli İngilizce Özel Ders insan dil öğrenmeye doğuştan yetenekli olarak doğar. Kocaeli İngilizce Özel Ders ;  Önce anadilini öğrenir ve daha sonra başka dilleri öğrenmek için de zihninde daha önceden var olan anadiline ait şemaları kullanır.

Kocaeli İngilizce Özel Ders Bizim kadar öğretimin her kademesinde İngilizce dersi görüp de İngilizce öğrenemeyen başka bir ülke var mıdır acaba? Bir bakıyorsunuz ki İstanbul’daki kapalı çarşı esnafı okullarda yıllarca İngilizce dersi görmüş, kurslara katılıp yıllarını harcamış insanlardan çok daha iyi İngilizce biliyor. Bu tablonun ortaya çıkışında yeni bir dil öğreniminin temel gramer kurallarını öğrenmekten geçtiği noktasından hareket eden, zaman çekimlerini ve yardımcı fiilerin nerede kullanılacağını gösterip bu kurallara da sıkı sıkıya bağlı kalan, daha öteye gidemeyen sığ eğitim anlayışı rol oynamıştır. Ancak Kocaeli İngilizce Özel Ders ile göreceğiniz ingilizce dersleri sizlere yalnızca gramer bilgisi vermekle kalmayarak listening(dinleme), writing(yazma), pronounciation (telaffuz), writing(yazma) becerilerini edindirmeyi de amaçlamaktadır. Dil öğrenme işi bütünlük arzeder ve ona ait beceriler bir diğerinden izole edilemez.

Kocaeli İngilizce Özel Ders bir dile tüm incelikleriyle hakim olmak elbette mümkün değildir. Bizim yapmamız gereken hedef dile ait olan kazanımları mümkün mertebe edinmek olmalıdır. İhmal edilmemesi gereken bir diğer nokta da kelime haznemizi olabildiğince geniş tutmak olmalıdır. Unutulmamalıdır ki yeni bir lisan yalnızca kitaplara bakarak öğrenilmez. Her gün 10 İngilizce kelime öğreneceğim ve bunların Türkçe karşılıklarını öğreneceğim deseniz ayda 300 kelime, yılda 109500 kelime eder ki günümüzde anadilimiz olan türkçeye ait kelime haznesi 1000’i geçmeyenler olduğunu düşünürseniz bu oldukça büyük bir kazanımdır. Her seviyeye özel düzenlenmiş İngilizce hikaye kitapçıkları edinmek, hatta yabancı diziler seyretmek de kelime dağarcığının gelişmesi ve konuşma diline yakın cümleler kurulabilmesini sağlar. Bir diğer önemli nokta ise telaffuzdur. Kocaeli İngilizce Özel Ders Telaffuzu doğru yapabilmek için kelimeler sık sık ağzınızdan çıkmalı, sözcükleri tekrar tekrar sesli bir şekilde okumalısınız. Önünüzdeki İngilizce metni de sesli bir şekilde okumanız yararınıza olacaktır ve bu uygulamaları sıklıkla tekrarlamalısınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri mutlaka bir yerlere not edin ve okuduğunuz İngilizce metinleri Türkçe’ye çevirmeye çalışın. Yanlış yapmaktan sakın korkmayın. Ne kadar çok somut yaşantılar kazanabilirsek o kadar iyidir. Dil öğrenme işinin nankör olduğu hep söylenir ve eğer kullanılmadığı takdirde zamanla unutulacaktır. Bunun önüne geçmek için öğrenme sürecinde asla pasifize olmayacak öğretmenimizin rehberliğinde özveriyle çalışacağız.

Kocaeli İngilizce Özel Ders İngilizce’de örneklemeler yapmak oldukça önemlidir. Bu konuya özellikle eğiliyoruz. Hatta olası senaryolar oluşturarak İngilizce konuşulan mini dramalar eşliğinde ikili diyaloglarınızı geliştiriyoruz. Öğretmenlerimiz alanlarında yetkin ve son derece deneyimlidirler. Kocaeli İngilizce Özel Ders öğretmenlerimizin verdikleri tavsiyeleri harfiyen yerine getirmeniz ve size verdikleri ev ödevlerini aksatmadan yapmanız yararınıza olacaktır. Kocaeli İngilizce Özel Ders , Her seviyeye uygun bire bir eğitim hizmetimiz mevcut olup okullarda yakalayamadığınız bireysel farklılık ve öğrenme metotlarına yatkınlık düzeyinize göre eğitim alma imkanına erişmiş olacaksınız. Öğretmenlerimiz sizin için dersi sıkıcı ve tekdüze olmaktan çıkaracak özel yöntemler de kullanacak, eğlenirken öğreneceksiniz. Siz de anlattığımız kaidelere uyar, üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirir, evde ekstra çalışmalar yaparsanız İngilizceyi çok güzel bir şekilde konuşup yazabilecek seviyeye gelmekte zorlanmayacaksınız.

iletişim için 0532 466 01 05 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz…

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ GEOMETRİ ÖZEL DERS

Kocaeli Geometri Özel Ders geometri dersi uzaydaki şekillerin incelenişidir.  noktaların, düzlemlerin, çizgilerin biraraya gelerek ortaya koydukları yeni şekillerin, bunlar arasındaki bağıntıların sayısal formüllerin tanımlandığı yasalar doğrultusunda inceleyen bilim dalıdır. Geometri ile ilişkimiz yalnızca ders çalışmakla sınırlı değildir. Farkında olsak da olmasak da biz geometriyi günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bir odada otururken etrafımıza şöyle bir baktığımızda duvarların, kolonların, kirişlerin birbiriyle geometrik bir ilişki içerisinde olduklarını görürüz. Mimari eserler, binalar yapılırken matematiksel ve geometrik yasalar üzerine bina edilir. Herşey belirli bir ölçü doğrultusunda işler ve biz bir yemek yapacağımız zaman hangi malzemeyi ne kadar kullanacağımızı bu ölçüler sayesinde biliriz.

Kocaeli Geometri Özel Ders geometri dersi görsel-uzamsal zekaya hitap eder. Şekillerin oluşturduğu simetriyi, asimetriyi ve başka ilişkileri bilmeyi, bakınca görmeyi gerektirir. Düzlemler, çizgiler ancak belirli kurallar halinde bir araya gelirler ve ortaya çıkan yeni durumlar da yeni yasalarla tanımlanır. Bu algoritma ile geometrik şekiller ortaya çıkarak insan hayatındaki problem alanlarında kullanılır.

Kocaeli Geometri Özel Ders ile öğrenciye görelik ilkesine göre hareket eden uzman öğretmenlerle çalışmanın huzuruna varın. Her öğretim kademesine uygun ders seçeneklerimiz bulunmakta, SBS, LYS, YGS, LYS, KPSS sınavlarına hazırlığa yönelik dersler vermekteyiz. Geometri dersine çalışırken temel referans noktamız bol soru çözümü olmalıdır. Hazırbulunuşluk düzeyiniz ne olursa olsun sizi olduğunuz noktadan çok daha ilerilere çıkararak geometri dersine dair geliştirmiş olduğunuz olumsuz tutum ve değer yargıları kırmanızı sağlayacağız. Geriye bir tek sizin için en doğru olanı seçmek kalıyor.

Verilen Geometri Özel Dersleri

İlköğretim Öğrencileri için Geometri

teog Hazırlık Öğrencileri için Geometri

YGS Hazırlık Öğrencileri için Geometri

LYS Hazırlık Öğrencileri için Geometri

Lise 1 Öğrencileri için Geometri

Lise 2 Öğrencileri için Geometri

Lise 3 Öğrencileri için Geometri

Lise 4 Öğrencileri için Geometri

 

Geometri Dersi Konularından Bazıları

Geometrik Kavramlar

Açılar

Üçgenler

Dörtgenler-Çokgenler

Çemberler

Çemberde Yay ve Teğet Uzunluğu Hesabı

Kuvvet, Kuvvet Ekseni ve Kuvvet Merkezi

Çokgenler ve Çemberler

Geometrik Yer Kavramı ve Belirlenmesi

Çokgensel Bölgenin Alanı

Dairesel Bölgenin Alanı

Katı Cisimleri Alan ve Hacim Hesaplamaları

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERS

Kocaeli Fizik Özel Ders fizik dersinin öğrenilmesi için öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğretim metotlarının kullanılması gereği doğmuştur. Kocaeli Fizik Özel Ders Öğrenciler ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hareket eden öğretmenlerle çalıştığında fizik dersini daha iyi anlamakta ve bu da okul başarılarında çıtayı yukarı çekmektedir.

Kocaeli Fizik Özel Ders ile hem okul başarınızın artmasına yönelik, hem de YGS, LYS sınavlarına hazırlık programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Burada öğretmenlerimiz sizinle görüşerek fizik dersinde ne durumda olduğunuzu saptayacak. Ağırlık verilmesi gereken konular belirlenecek, size uygun öğretim metotları doğrultusunda bir ders planı oluşturacaktır. Bu plan ve programa sadık kalarak belirlediğiniz aralıklarda fizik dersi görme imkanına erişebileceksiniz. Okuldaki derslere destekleyici mahiyette fizik özel ders almak, size bilgilerinizi pekiştirme, bunları karşınıza çıkan yeni problemlerde uygulayabilme becerisi kazanma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca ;

Kocaeli Fizik Özel Ders size ister evinizde, ister ofisinizde de destek olmaya devam edecektir. Burada hakim belirleyici sizsinizdir ve eğitim almak istediğiniz zamanı, kullanacağınız eğitim metodu siz belirlersiniz. Bu nedenle öncelikle kendinizi iyi tanımalısınız. Fizik dersinde bulunduğum nokta nedir? Hangi konulara ağırlık vermeye ihtiyaç duyuyorum? Benim için hangi öğretim yöntemi daha uygundur? Hangi öğretmenden ders alırsam daha çok verim alırım? Bu sorular samimi ve dürüst cevaplar ister. Bu sayede hareket noktanız ve yürüyeceğiniz yol çizilmiş olacaktır.

Kocaeli Fizik Özel Ders fizik dersi öğrencilerin tamamen kendi bireysel gayretleriyle öğrenebileceği türden bir ders değildir. Kendi öğrenme yöntemine, öğrenciye görelik ilkesine göre hareket eden profesyonel öğretmenlerden destek almaya gereksinim vardır.

Kocaeli Fizik Özel Ders fizik dersinin öğrenilebilmesi için fiziğin temel kavramlarına, konu alanı tanımlamalarına ve bu alanla ilgili basit ilişkilendirmelere hakim olunmalıdır. Çünkü birikimsel bir süreç halinde işleyecektir ve bir önceki konuya ait olup tam öğrenilemeyen bir konu ilerideki öğrenmelere ket vuracaktır. Öğrenciler fiziğe çalışırken konu bütünlüğü ilkesini aklından çıkarmamalıdır. Fizik öğretmenlerimiz size gereken her desteği sağlayacak, bu ilkeler doğrultusunda bir çalışma programı uygulayacaktır.

Kocaeli Fizik Özel Ders , her anlamda dolu dolu eğitim veren öğrencilerini başarıya taşımak için öğrencilerimizin soru ve sorunlarına bireysel çözümler arayıp bulan bir kurum olma özelliği ile özel dersin hakkını vermektedir

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FEN BİLGİSİ ÖZEL DERS

Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders fen bilgisi dersleri artık dert edilecek bir konu değil. Kurumumuz sizinle istediğiniz öğretim yönteminden faydalanma imkanı sunmaya hazırdır. Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders‘leri öğrencilerimizin zorlandığı ders alanlarını oluşturmaktadır. Zorlanmalarının nedeni okullarında yeterli ölçüde tekrar imkanı bulamamaları ve yeterince somut yaşantılar kazanamamalarıdır.  Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders ile okul sınavlarına yönelik eğitimler ile okul başarısı arttırılmaktadır. Ancak yalnızca bundan ibaret değildir hizmetlerimiz. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her zaman okula yönelik takviye eğitimler alabilmekte, kendi hazır bulunuşluk düzeyine uygun öğretim metotlarından faydalanabilmektedir. Bunun için kendinize büyükçe bir soru ve kaynak havuzu oluşturunuz aklınıza takılan konularda öğretmenlerimizden mutlaka destek alınız.

Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders kurumumuzda fen bilgisi ders grubuna ait bütün derslerle ilgili programlar bulunmaktadır. İlköğretim 5-6-7-8. sınıflar için fen bilgisi dersleri ile liseler için Fizik, Kimya, Biyoloji derslerine ait her düzeye uygun ders etkinlikleri alanlarında uzman, nitelikli ve deneyimli öğretmen kadrolarımız tarafından yürütülmektedir. Önlisans’tan lisans düzeyine geçmek için DGS sınavına girmek isteyenler için de matematik ve geometri programlarımız mevcuttur. Okul ödevlerine yardımcı çalışmalar yapıldığı gibi ister 8. sınıf teog sınavı için ister LYS,YGS sınavları için verilebilecek olan derslerimiz tercihinize göre İzmit’teki merkez binamızda ya da evinizde yapılmaktadır.

Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders akademik personel olup lisans üstü eğitime devam etmek amacında olanların ön koşulu olan ALES sınavında da matematik ve sayısal mantık soruları sorulmaktadır. Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders onları unutmuş değildir ve dilerlerse onlar da alanlarında uzman öğretmen kadromuzdan özel ders alarak ALES sınavına yönelik bilgi seviyelerini arttırıcı çalışmalar yapabilirler. Bol soru çözümüyle ALES sınavı için gerekli olan sayısal ilişkiler kurabilme becerisi kazanabilir, eksik konularını öğretmenlerle beraber oluşturacakları programlarla kapatabilirler.

Kocaeli Fen Bilgisi Özel Ders özel derse ihtiyaç duyulmadan bireysel çalışmalarla hedeflere ulaşılabileceği yaygın bir kanıdır. Okullar öğrenci düzeyine göre gruplanmış homojen gruplar oluşturmaz. Öğrenciye görelik ilkesini çoğunlukla göz önünde bulundurmazlar. Okullarda kurulamayan ya da eksikleri bulunan temeller, etkili yönlendirme olmadığında, profesyonel destek sağlanmadığında onarılamaz hale gelirler. Hedeflerinize ulaşabilmek için ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeli ve seçeneklerinizi değerlendirirken bunları göz önünde bulundurmalısınız. Bu önermenin doğru olup olmadığını test etmek için sınava girip başarısız olmaya gerek yoktur. Eğitim şansa bırakılmayacak kadar değerlidir ve her aşaması profesyonel yardım alınarak düzgünce planlanmalıdır.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ETÜT MERKEZİ

Kocaeli Etüt Merkezi özel ders okulda öğrenme ve derse odaklanma güçlüğü yaşayan, çeşitli nedenlerden ötürü bulunduğu eğitim kademesinin gerektirdiği asgari hedefleri yakalayamayan öğrencilere okuldaki derslerine ve sınavlarına yardımcı olmak amacıyla birebir olarak uygulanan derstir.

Kocaeli Etüt Merkezi günümüzde eğitim programları ve uygulamaları, çağın gereklerine uygun şekilde kendini revize ederken o kadar karmaşık ve girift bir yapı kazanmıştır ki artık bunlara tek bir kanaldan entegre olmanın mümkünü kalmamıştır. Durum ülkemiz ölçeğinde değerlendirildiğinde Devletin eğitim politikalarını yönetmekte izlediği yöntemler ve öğretmen ihtiyacını karşılama işini dönemin siyasi iklimine göre şekillendirmesi okullardaki öğretmen ihtiyacını arttırmış, bu ihtiyacın ücretli öğretmenlerle karşılanma yolu tercih edilmiştir. Bir öğretmen birkaç derse girmek zorunda kalabilmiş, bir öğretmene yüzlerce öğrenci düşebilmiştir. Bu ortamda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun, bireysel farklılıklarına uygun düşen eğitimi almalarını imkansız hale getirmiştir.

Kocaeli Etüt Merkezi diğer yandan öğrenciler sınavların hakim belirleyici olduğu bir sistemde yaşamaya mahkum olmuş, bu durum ÖSYM sınavlarını hazırlık sürecini etkileyecek ya da sınavı kazandıracak eğitim modellerinin benimsenmesi gereği duyulmuştur. ÖSYM sınavları bütün derslere ait kazanımların yer aldığı, sorularının çözümü için yalnızca akademik bilginin yetmediği, bazı özel püf noktaların bilinmesinin gerektiği sınavlardır. Öğrencilerin bilgi ve muhakeme becerileriyle zamanı kullanma becerileri de ölçülür. Gerekli hızın ve pratikliğin kazanılması gibi ek becerilere ihtiyaç duyulur. Bu noktada özel dersin önemi artmış ve veliler çocukları için en iyi desteği sağlayacak özel ders imkanlarını araştırma girişimlerine başlamıştır. En çok başvurulan dersler de sayısal dersler ve İngilizce olmuştur.

Kocaeli Etüt Merkezi özel dersin öğrencilere sayısız faydası vardır. En başta öğrenciler her yönüyle tanınır. Bu tanıma işlemi sonucu öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesi, eksik olduğu konular ve yatkın olduğu öğretim yöntemi belirlenir. Bu doğrultuda esnek bir çalışma planı hazırlanır ve uygulanır. Öğrenciler verimli şekilde ders çalışma yöntemlerini öğrenir. Disiplinli çalışır. Anında geri bildirimler ile motivasyon arttırılır. Öğrenci yürümesi gereken yolu daha net görür.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ DERSHANE

Kocaeli Dershane Kocaeli sınırları dahilinde eğitim denildiğinde akla ilk gelen kuruluşlardan biridir. Bu özelliğini kendini her daim yenileyen yapısı, çağın gereklerine süratle adaptasyonu, modern eğitim uygulamalarını geleceği inşa eden vizyonuyla birleştirerek hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesinden almaktadır.

Kocaeli Dershane öğrencilerin burada olmaktan mutluluk duyduğu, kendilerini özel ve değerli hissettiği bir kurumdur. Eğitim işi ciddi bir iştir ve maddi kaygı güdülerek çıkılacak bir yol değildir. Eğitimin olmazsa olmazları vardır. Eğitim en basit anlamıyla insan davranışlarında somut yaşantılar yoluyla istendik yönde değişiklikler yaratmaktır. Bu bir okulda planlı ve programlı bir şekilde olabildiği gibi, sosyal çevre tanımına dahil edilebilecek her koşul ve durumda gerçekleşebilir. Bu bağlamda denebilir ki Eğitim okulda başlamaz. Ailede de başlamaz. Ana rahmine düşüldüğü andan itibaren başlar. Eğitim bir çevrede meydana gelir ve bir çevremiz olur olmaz başlar aslında. Ana rahmine düştükten sonra etrafımızda olup biten bütün bilgi akışına tabi oluruz. Bu hiç şüphesiz bilinçli bir davranış değişikliği değildir fakat insanın doğumundan sonraki gelişim dönemlerindeki durumunun bina olunacağı temeli ortaya çıkarır. Doğumdan sonra ve gelişimin sonraki dönemlerinde insanlar farklı deneyimler yaşamaya ihtiyaç duyar. Mizaç, kişilik, bilinçaltı gibi kişilik alanları ortaya çıkmaya başlar. Kendine ve başkalarına karşı tutumlar, kendine has inanç ve değerler sistemleri geliştirir. Artık insanı tanımlamakta, kimliğini oluşturmakta nereli olduğu, hangi siyasal ve sosyal gruba ait olduğu değil, kişiliğinin biricikliğini dışavuran bu özellikler kullanılmaktadır. Bu bireysel farklılıkları dikkate almak, eğitimin başat unsuru olmuştur ve olmaya devam edecektir. Eğitimde planlanan hedeflere ulaşmak, oluşturulan eğitim programlarına bunları da dahil etmekle ve gözönünde bulundurmakla mümkündür.

Kocaeli Dershane akademik başarıyı arttırabilmeyi önemserken bireyi bastırılmış duygularıyla, açlıklarıyla, ruhsal yönden duyduğu gereksinimleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla bireyi bir bütün olarak kabul eder ve bireyde istendik davranış değişiklikleri oluştururken bu gelişim alanlarını birbirinden ayrı ele almanın, birbirinden soyutlamanın modern eğitim uygulamalarıyla bağdaşmayacağını, bireysel farklılıkları, etik ilkeleri, insani değerleri yok sayma pahasına da belirlenen hedeflere ulaşmak için her yolu mübah sayan eğitim anlayışlarının kadük kalmaya mahkum olacağını bilir.

Kocaeli Dershane olarak ilk ve ortaöğretimin her kademesinde okula ve sınavlara yardımcı, TEOG, LYS, YGS sınavlarına hazırlık hizmetleri sunmaktayız. Yukarıda bahsedilen eğitim mihenk taşlarını düstur edinmiş, alanlarında uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları bütün zorluklara hazırlıklı hale getirip, öğrenme ihtiyaçlarını doyurmayı ilke edindik. Gelin ve sizler sunduğumuz programlardan birinden faydalanmaya başlayın. Aradığınız hizmetin burada olduğuna ikna olmanız uzun sürmeyecektir.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ COĞRAFYA ÖZEL DERS

Kocaeli Cografya Özel Ders sözel dersler içinde coğrafya ayrı bir yerde durmaktadır. Sözel disiplinlerle ilişkili olduğu gibi sayısal hesaplamalara da dayanır.Kocaeli Cografya Özel Ders Kaba bir ifadeyle coğrafyada yok yoktur. Uygun öğretim yöntemi kullanılmadığında, yardımcı ders materyallerinden faydalanılmadığında ruh daraltıcı bir sunum ortaya çıkar ve öğrenci coğrafyayı çağrıştıracak bir model küre görse kaçası gelir oradan.

Kocaeli Cografya Özel Ders coğrafya geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine ezbere dayanan bir ders değildir. Coğrafi olayların meydana geliş sahnesi olan yeryüzü, onu oluşturan sistemler aslında birer sonuçtur ve onları doğuran sebepler de kendileriyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Örneğin dünyanın küresel bir şekle sahip olması güneş ışınlarının geliş açısının enlemlere göre farklılık göstermesine, buna bağlı olarak iklim kuşaklarının ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu durum da bitki örtüsü kuşaklarının ortaya çıkışına, hatta hayvan ve bitkilerin yaşadığı geniş parçalar olan biyomların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Jeolojik özellikleri benzerlik gösteren yeryüzünün farklı bölgelerinde benzer sonuçların ortaya çıkacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. İzohips yöntemiyle çizilmiş bir haritada yerşekillerinin gösteriliş biçimleri bilindiğinde o bölgenin genel jeomorfolojik yapısı hakkında sayısız çıkarımda bulunmak mümkün hale gelebilmektedir. Bazı kaynaklar Türkiye’nin depremsellik açısından aktif bölgelerini sayfalarca sayıp dökmüştür. Oysa yapılacak tek şey fay hatlarının dağılışının harite üzerinde gösterilerek depremselliği bu hatta uzaklık yakınlık durumuna göre ayırt etmek olmalıdır. Bu kısa tanımlayıcı örnekler sayılamayacak kadar çoktur ve coğrafi bilginin öğretilmesinde bu püf noktaları kullanılmazsa coğrafya dersinin yalnızca basit tasvirler yapan, ezbere dayalı bir ders olduğunu düşünmekten başka şansınız kalmaz.

Kocaeli Cografya Özel Ders coğrafya dersini iyi öğrenebilmek bu sebep sonuç ilişkilerine hakim olmaya bağlıdır. Olaylar yeryüzüne dağılırken belirli sebeplere bağlı olarak dağılırlar. Bir bitki örtüsü ya da tarım ürünü ancak uygun iklim ve toprak koşullarını bulabilirse yetişme imkanı bulur ve bu şartlar da ancak yeryüzünün belirli bölgelerinde toplanmıştır. Coğrafya demek harita demektir. Haritalar coğrafya çalışırken başucu kaynaklarınız olmalıdır. Coğrafyi bilgi ezbere dayanmaz. Bakmak yetmez görmek gerekir. Görmek yetmez anlamak gerekir. Bu hususların altını defaatle çiziyoruz. Bu becerilerin kazanılmasına en verimli şekilde katkıda bulunabilmeleri için mutlaka Kocaeli Cografya Özel Ders öğretmenlerimizin size önereceği atlasları edininiz.

Kocaeli Cografya Özel Ders okuldaki öğrenmelerinize takviye, ödevlerinize yardımcı ve okul sınavlarınıza yönelik özel çalışmalar ile YGS, LYS, KPSS sınavlarına hazırlık programları ihtiva etmektedir. Coğrafya öğretmeninizi iyi seçin. Zira bu dersi herkes öğrenir ama herkes anlatamaz.

Kocaeli Cografya Özel Ders alanlarında uzman, öğretim yöntemlerine hakim olan ve yardımcı materyallerden faydalanarak coğrafi bilgiyi örgütlü bir şekilde öğrenciye sunan öğretmenlerden oluşmaktadır. Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmek öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Öğrencilerimizin konu eksikleri, ihtiyaç duydukları öğretim metodu ve hazırbulunuşluk seviyesi tespit edilerek bu doğrultuda programlar oluşturulmaktadır. Coğrafi bilginin öğrenilmesinde uygulama ve somut yaşantılar kazanma çok önemlidir. Bu yüzden öğrencilerimizi öğrenme sürecinde aktif kılar, bilgiyi yapılandırıp işlemesine ve yeni durumlara uygulayabilmesine olanak tanırız. Önceki öğrenmeleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurmasını sağlarız ki bu coğrafya gibi birikimsel bir süreç halinde ilerleyen dersler için vazgeçilmez bir ilkedir.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR TÜRKÇE ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders dilimizi bütün yapısal özellikleriyle, gramer kurallarıyla, zenginlikleriyle tanıyoruz. Türkçe dersini böyle algılamalıyız. Türkçe dersinin çok geniş bir konu alanı vardır. En başından itibaren işi sıkı tutmalıyız.

Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders kapsamında TEOG, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavları hazırlık programlarımız ve okula yardımcı takviye eğitimlerimiz mevcuttur. Öğrencilerimiz bunlar arasından kendileri için en uygun olanını seçerek hemen özel ders almaya başlayabilirler.

Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders türkçe dersini bir türlü yapamadığını söyleyen çok sayıda öğrenci vardır. Onlara neden anlamadıklarını sorduğumuzda ”hocam cümleyi ögelerine ayırabilmek, yapım eklerini çekim eklerini bilmek bana ne kazandıracak. bu derse çalışmak bile içimden gelmiyor. Çok sıkıcı” cevabını alıyoruz. Aslında onların serzenişi türkçe dersine değil, bugüne kadar türkçe dersini anlatma iddiasında bulunan öğretmenlerinedir. Çünkü bu ders gerçekten de ilgi çekici olmayan bir sunumla ruh darlayıcı bir hale dönüşebildiği gibi, güzel bir sunumla öğrencinin ilgisini bir anda cezbedebilmektedir.

Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders öğretmenlerinden türkçe dersi almak öğrencilerin türkçe dersiyle ilgili düşüncelerinin tamamen değişmesine neden olacak. Çünkü sözel derslerde hafızanın ve belleğin nasıl kullanılacağının bilinmesi hayati önem taşır. Hatırlayamamak öğrenememek değil, bilgiyi saklandığı yerden geri çağıramamaktır. Bilgi anlamlı hale getirilerek, bağlantılı olduğu bilgilerle birlikte örgütlü bir şekilde saklanırse daha kolay hatırlanırlar. Sözel dersler için kurallar hep aynıdır. Tekrar yap. Konu sıralamasına ve bütünlüğüne sadık kal. Dersi iyi takip et ve bol soru çöz. Bunları elbette herkes biliyor. Ancak unuttukları şey bilgilerin nasıl anlamlı hale getirileceği, nasıl işleneceği, nasıl yapılandırılacağı ve hatta nasıl saklanacağıdır.

Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders türkçe zor öğrenilen bir ders değildir. Ama nasıl sunulacağının bilinmesi ve bunun öğrenci düzeyine uygun bir formatta verilmesi gerekir. Öğrenciler böyle bir öğretmenle türkçe dersini çok daha iyi öğrenirler. Öğretmenlerimiz alanlarında uzman ve son derece deneyimli eğitimcilerdir. Bu nedenle her öğretim yöntemini, her öğrenciye göre ders anlatımını başarıyla uygulayabilecek yeterliliktedirler. Bu nitelikle anlaşılmayan bir derse ait karanlık noktaları aydınlığa kavuşturmakta, öğrencinin derslere dair geliştirdikleri olumsuz tutum ve değer yargılarını kırmalarında onlara yardımcı olmaktadır. Ayrıca Türkçe zaman kaybına sebep olabilen bir derstir. Sorunun istediği cevap paragrafların içine adeta gizlenmiştir ve öğrencilerden bu örtülü anlamları çözmelerini istemektedir. Paragraflar zaten uzun. İyice hakim olmak için birkaç kere okumak zorunda kalınabiliyor. Oysa zaten bu ÖSYM’nin öğrencilerden beklediği şeydir. Oyalansınlar ve zaman kaybetsinler. Halbuki paragrafların çözümünde takip edilecek yollar ve püf noktaları bilinirlerse soruyu çözmek için gereken süre 1 dakikanın altına inebilmektedir. Kocaeli Birebir Türkçe Özel Ders öğretmenleri öğrencilerine bu becerileri kazandırmayı çok önemsemektedir ve bu konuda özel çalışmalar yapmaktadırlar.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR TARİH ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders tarih dersini sizin için sorun olmaktan çıkarıyor. Bu dersin her öğrenci tarafından sevilmediğini biliyoruz. Bir derste başarılı olabilmenin yolunun o dersle ilgili olumsuz tutumları değiştirmekten geçtiğini biliyor ve önce işe bu önyargıları kırarak başlıyoruz.

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders size özel, seviye ve hazırbulunuşluk düzeyinize göre bir program uygulayan, bireysel farklılıklarınıza hitap eden ders seçenekleriyle hizmetinizdedir. Bu hareket planıyla çalışan bir öğretmenden özel ders almak öğrenciye hem tarih dersini sevdirir, hem de başarı düzeyini arttırır.

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders  tarih dersine çalışırken konu sıralaması ve konu bütünlüğüne riayet etmelisiniz. Derste öğrendiklerinizi düzenli tekrarlarla pekiştirmelisiniz. Soru çözümü işine özel bir önem vermeli, konu çalıştıktan sonra konuya ait soru çözümü işini hemen peşinden getirmelisiniz. Tekrarlar böylece daha sağlam bir nitelik kazanmış olur. Konu sıralamasına mutlaka harfiyen uyun. Tarih çalışırken bütün mesele tarihsel olaylardır ve olaylar bir kronolojik sırayla meydana gelir. Bir fikm izler gibi, dizi izler gibi hareket etmek zorundasınız o yüzden.

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders  soru çözümünde hücreleme yöntemiyle soru hazırlayan yayınları seçmeniz yararınıza olacaktır. Hücreleme yöntemine göre bütün sorular konularına ve konu alt başlıklarına göre gruplandırılmıştır. Tarih soruları çok çeşitli olabilmektedir. Size bir yargı verip onunla ilgili öncüllerden çıkarım yapabilmenizi istediği gibi, doğrudan bilgiye dayalı sorular sorabilmektedir. Bazı konularda anahtar kelimeleri bilmek önem kazanmaktadır. Örneğin Atatürk ilkeleri konusunda size Atatürk’ün bir sözünü verir ve hangi ilkelere vurgu yaptığını sorar. Hangi anahtar kelimelerin hangi ilkeyle ilgili olduğunu bilmeden bu soruları çözmeye kalktığınızda, cevap anahtarında gördüğünüz cevap ağzınızdan şu kelimelerin çıkmasına sebep olacaktır “ne alaka yahu”.

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders  öğretmenleri bu ve benzeri sayısız ipuçlarını ve tarih dersine verimli çalışma yöntemleri konusunda sizi aydınlatacaktırlar. Söz konusu sözel dersler olduğunda işin içerisine belirli kavramlar, ilkeler ve yorum gücü girmektedir. Akademik becerileri kazanmanın yanında bu püf noktalara da hakim olmanın işinize ne kadar yarayacağını sınavda göreceksiniz.

Kocaeli Birebir Tarih Özel Ders ekibimiz işlerini ciddiyetle yapan, alanlarında 5-10 yıllık deneyimli, her öğrenci ve seviyeye uygun ders verebilecek yeterlilik ve kabiliyete sahip uzman personelden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz rahatça konu eksiklerini giderebilmekte, okulda öğrendiklerini pekiştirebilmekte, anlamdıkları konuları öğretmenlerine sorabilme imkanı elde edebilmektedirler. Tarih soruları YGS, LYS ve KPSS Genel Kültür oturumunda karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz hepsine ait soru tarzları, çıkmış sorular ve çıkabilecek sorulara dersin akışı içinde uygun olduğu zaman yer vererek karşılaşılacak her duruma karşı hazırlıklı hale gelebilmeniz için somut yaşantılar oluşturmaktadırlar. Başarının şans işi olmadığını, insanı ondan alıkoyan tek şeyin doğru insanlardan yardım almak ve planlı programlı bir çalışma planı izlemek olduğunu, ekibimizin sizin için en doğru tercih olduğunu yapacağınız birkaç dersten sonra siz de göreceksiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR ÖZEL DERS VERENLER

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler her aile evladının en iyi eğitimi almasını ve güzel yerlere gelmesini ister. Bunun için onların en iyi eğitimi alabilecekleri imkanları araştırır. Sınav dönemleri yaklaştığında bütün bir aile komple stres içindedir. Çocuklarının eğitimleri için ciddi bir maddi kaynak ayırırlar, büyük fedakarlıklar içine girerler. Ülkemiz eğitim sistemi sınavlarla doludur. Bir üst eğitim kademesinde nerede olacaklarını belirlemek için girdikleri birkaç saatlik sınavlarda gösterdiği performanslar ömürlerinin geri kalanını şekillendirici etki yaparlar. Çocuklar bir yandan sınavlara hazırlanırlarken diğer yandan da sınavın kendisinden daha ruh darlayıcı olan sınav stresiyle başa çıkmaya çalışırlar. Bu sinir harbini yönetmeyi başaranlar istedikleri yerlere gelebilirlerken, bir diğer kısmı da hayallerini ertelemek durumunda kalırlar. Eğitim sisteminin genel yapısı adeta bir yapay seleksiyon gibi çalışır. Öğrenme güçlüğü yaşamayan, başarı düzeyi yüksek öğrencilerle yoluna devam etmek ister ve diğerlerini bir köşeye fırlatır. Oysa ki her birey farklı ve özeldir. Herkes değer verilmeyi hakeder. Her bireyin ihtiyaç duyduğu öğretim yöntemi farklılık gösterir.

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler kendisine her bireyin farklı olduğu ve özel ilgiyi hakettiği düsturunu ilke edinmiştir. Öğrenme güçlüğü çeken, motivasyon eksikliği bulunan, odaklanma sorunu olan öğrenciler olabilir. Bu farklılıkları göz ardı eden eğitim modelleri belki başarılı öğrenciler yetiştirir ama kaçırdıkları nokta eğitimin yalnızca öğrenme güçlüğü yaşamayan, sorunsuz öğrencilere yönelik olmadığı gerçeğidir. Biz Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler olarak her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenir, onları koşulsuz kabul eder ve severiz. Çocukların bulundukları gelişimsel dönemlere göre ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. Somut işlemler dönemindeki bir çocuk kendine uygun toplumsal rolleri keşfetmeye, kendine ve çevresine yönelik olumlu tutumlar geliştirmeye başladığı dönemlerdir. Her bir gelişim dönemine ait ihtiyaçlar düzgün bir şekilde doyurulmazsa hayatının ileri dönemlerinde bu sıkıntılar kendini farklı yerlerden hissettirecektir. Somut işlemler dönemindeki bir çocuktan soyut matematik gibi onun gelişimsel dönemini aşan işlemler beklenemez ve beklenmemelidir de. Başarılı olmak bir şans değildir ve belirli kişilere tanınmış bir imtiyaz olarak görülmemelidir. Daha şanslı olanlar belki olumlu bir sosyal çevre ve ailenin maddi olanaklarının iyi olması sayesinde gelişimsel ihtiyaçları daha iyi karşılanmış olanlardır. Bunun ödülünü de eğitim hayatlarında başarılı olarak alırlar. Olamasalar da hazır bir çevrenin içine doğmuş olmanın avantajları onları beklemektedir zaten. Kendi yolunu kendi bileğinin gücüyle ve alnının teriyle şekillendirecek olanlara, emek vererek, toprağa tohumları serperek hasadını toplayacak olanlara Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler yardıma daima hazırdır ve onları özlemini duydukları kaliteyle buluşturmak üzere hizmetlerindedir.

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler bu işbirliğinden gerekli sonucun alınabilmesi için öğretmen, öğrenci, veli sacayağının sağlam temellere oturtulması çok önemlidir. Çocukların eğitimine dair ailenin sorumluluğu yalnızca eğitim masraflarını karşılayıp cebine harçlığını koymakla bitmez. Biz bu birlikteliğin sağlanması için velilerle de sürekli irtibat halinde olarak çocuğun derslerini ve çalışmalarını takip etmekte, aileleri bu konuda bilgilendirmekteyiz. Büyük hayaller ancak büyük bedeller ödenerek gerçekleşebilir. Gereken seviyeye gelemeyen, okulda başarısız olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimiz üzülmesinler. Sizlere gereken sizi anlayacak, size kendinizi değerli hissettirecek, potansiyelinizin farkına varmanızı sağlayacak, farklılıklarınıza hitap edecek eğitim metotları kullanan insanlar gerekiyor. Bu yüzden kimsenin özel dersin sağlayacağı kazanımlara sırt dönme lüksü yoktur da sizin hiç yoktur.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Özel Ders öğrencilerin okuldaki başarılarını arttırmaya ve okul ödevlerine yardımcı olan, ÖSYM sınavlarına hazırlık faaliyetleri içeren, öğrencilere farklı hazırbulunuşluk düzeylerine ve ihtiyaç duydukları seviyeye göre eğitim alma fırsatı sunan, bire bir özel ders formatında hedef derslere ait kazanımların uzman öğretmenlerce verildiği bir eğitim programıdır.

Kocaeli Birebir Özel Ders öğrencilerimizin aradıkları kaliteye ulaşacağına dair garanti veriyoruz. Ders alacakları öğretmeni seçebilme, ders programlarına öğretmenlerle birlikte karar verebilme, istedikleri gün ve saatte özel ders alabilme opsiyonları, öğrencilerimize tanıdığımız haklar arasındadır. Hizmetlerimiz sistemli ve stratejik bir ders planı doğrultusunda çalışma, düzenli takiplerle gelişimin izlenmesi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Branş dersleri dışında Almanca, İngilizce, Fransızca gibi yabancı dil dersleri de verilmektedir.

Kocaeli Birebir Özel Ders Eğitim bir süreçtir ve öğretmen bunun her aşamasında var olmalıdır. Daha önceki deneyimlerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz ki öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunlar derslerin kendisinden ziyade nasıl bir ders çalışma planı kuracaklarını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerimiz bu konuda öğrencilerimize yardımcı olacaklar ve onları düzgün bir yönlendirmeyle eğitim hayatlarında karşılaşacakları zorluklara karşı donanımlı hale getireceklerdir.

Kocaeli Birebir Özel Ders size istediğiniz yerde(evinizde, ofisinizde, işyerinizde) istediğiniz saatte özel ders alma fırsatı sunuyor. Size uygun olan programlarımızdan birini seçebilirsiniz. Her bütçeye uygun programımız mevcuttur. Ayrıca kurumumuzu tanıma maksadına dönük derslerimizde %25 indirim uygulanmaktadır. Zaten kısa süre sonra doğru yerde olduğunuzu anlayacağınıza dair garanti veriyoruz. Kocaeli Birebir Özel Ders hizmetlerinin tam aradığınız kalitede olduğuna ve aradığınız hizmetin burada olduğuna ikna olmanız uzun sürmeyecektir.

Koceli Birebir Özel Ders olarak misyonumuz geleceğe umutla bakan, potansiyelinin bilincinde, sorumluluk duygusu gelişmiş, etrafına ışık saçan nitelikli insanlar yetiştirmektir. Bunu yapabilmek için öğretmen kadromuzu bu farkındalıkla hareket eden, kendini işine adayan insanlar arasından seçeriz. Hedefleri olan insanların bizi tercih etmesinde rol oynayan, bizi farklı kılan bir başka özelliğimiz de bireysel farklılıkları ve bundan doğan öğrenme yöntemi farklılıklarını daima göz önünde bulundurarak, öğrencilerimize bu doğrultuda hizmetler sunmamızdır. Bunu ya tek kişilik özel derslerle ya da mevcudu 7-8’i geçmeyen butik sınıflarımızda yaparız. Okullarda her düzeye inilmesi güçleşmekte ve özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler bireysel farklılıkları göz ardı edildiği için ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca sınıf yönetimi sorunları da ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bizim oluşturduğumuz sınıfların fiziki özellikleri sayesinde öğrenmeyi etkileyen olumsuz faktörler kontrol altına alınmış, öğrenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmıştır.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR MATEMATİK ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Matematik Özel Ders matematik dersine ait bütün kazanım ve becerilerin, öğrencilerin kendi ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda belirlenen ders programlarıyla kazandırılmasını amaçlayan bir hizmettir. Matematik sayısal öğrencileri için zaten hayatlarının geri kalanı boyunca yol arkadaşı olacaktır. Sözel öğrencileri için de LYS ve YGS sınavlarında rakiplerini geçebilmek için yapacakları ekstra matematik netleri kendilerini avantajlı konuma getirecektir. Bu nedenle herkesin matematiğe kendi branşına ait bir dersmiş gibi yaklaşması ve öğrenmesi gerekiyor.

Kocaeli Birebir Mateamatik Özel Ders genelde bir dersi öğrenmeye yönelik zorluklar dersin kendisinden kaynaklanmaz. Öğrencilerin o derse yüklediği anlamlardan kaynaklanır. Bu durum üzerinde de öğrencilerin o derse karşı geliştirdiği değer ve tutumlar etkilidir. Bunların tahakkümünden kurtulmak o kadar kolay değildir. Öğrencilerin bazen ben bu derse çalışmayacağım dediklerini bile duyabiliyoruz. Önce bu önyargıları kırarak işe başlayacağız.

Kocaeli Birebir Matematik Özel Ders okuldaki sınavlara yardımcı, takviye eğitim, ÖSYM sınavlarına hazırlık gibi bir dizi özel çalışma paket programları ihtiva etmektedir. Yalnızca başarısız öğrenciler özel ders alır şeklindeki kanı külliyen yanlıştır. Yalnızca başarılı öğrencilere uygun ders programları uygulanmalı ve yalnızca başarılı öğrenciler baz alınmalıdır düşüncesi de öyle. Birkaç dersten sonra buranın evladınıza layık bir yer olduğuna dair bütün kuşkularınız silinecek, çocuğunuzun başarısının yükselmesiyle de bu perçinlenecektir.

Kocaeli Birebir Matematik Özel Ders kurumumuzu arayıp ya da bizzat gelip çocuğunuzun matematikten özel derse ihtiyaç duyduğunuzu söylüyorsunuz. Biz de öğrencimizle ilgili size birkaç tanılayıcı soru soruyoruz. Aldıkları notlar, hangi konulardan desteğe ihtiyaç duyuyor belirlemeye çalışıyoruz. Böylece öğrencimizin hazırbulunuşluk seviyesi ile gereksinim duyduğu eğitim modeli şekillenmiş oluyor. Ondan sonra eğitim koçlarımız sizleri öğrencimize en uygun öğretmene yönlendiriyor. Ondan sonra öğrencimiz ve öğretmeni takip edecekleri programı birlikte oluşturuyorlar.

Kocaeli Birebir Matematik Özel Ders günü kurtarmaz. Sağlam bir temel kurarak onun üzerin binayı inşa eder. Öğrencilerimiz gerekli gayreti göstermeleri halinde matematikten korkmaları için hiç bir sebepleri kalmayacaktır.

Kocaeli Birebir Matematik Özel Ders ile iletişim kurmak için 0532 466 01 05 numaralı hattan bilgi alabilir ve irtibat kurabilirsiniz

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR KİMYA ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders kimya dersi hedef davranış ve kazanımlarını öğrenci merkezli bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda sistematik ve planlı bir şekilde öğrenciye aktaran profesyonel hizmetin adıdır. Sizlerin her şekilde faydalanabileceği seçenekler mevcut olup, bunlardan size en uygun olanını seçmeniz konusunda sizleri yönlendirip hedeflerinize huzur içinde ulaşmanız için varız.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders kimya dersi maddeyi oluşturan yapıtaşlarını, birbirleriyle bir araya gelerek oluşturdukları bileşikleri, madde tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Sayısal formülizasyon ile bu biraraya geliş ve tepkime koşullarını ifade eder. Bu dersle ilgili terminoloji yoğunluğundan öğrencinin başının dönmemesi için önce bu dersin temel aldığı yasa ve teoremleri ifade etmekte kullandığı kavramsal altyapıyı sağlam bir şekilde kurmaları gerekir. Ondan sonra konu bütünlüğü ve sıralamasına göre bir program oluşturularak bu programa sadık kalınır.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders öğrencilerimiz bu derslere gelmeden önceki gün bir ön hazırlık yaparak gelmelidirler. Bu onlara önceki öğrenmeleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurabilme imkanı tanıyacaktır. Düzenli not tutma alışkanlığı dersi iyi anlamanın ön koşullarındandır. Böylece eve gittiğinizde tekrar yapma konusunda işinizi kolaylaştırmış olursunuz.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders ekibinin size sağlayacağı faydalara gelince, öğrencilerimiz tamamen kendi seviyelerine uygun ders görebilme imkanıyla konu eksiklerini giderebilme imkanı elde ediyorlar. Öğretmenleriyle birlikte soru çözebiliyor, anlamadıkları konulara tekrar tekrar dönebilmelerinin önü açılmış oluyor. Burada bizimle birlikte olmayı kendileri için bir kazanç sayıyorlar. Çünkü okullardaki eğitimlerinin onların gereksinimlerini doyurmaktan uzak olduğunu, öğretmenlerin Ders çalışmaya yönelik istek ve motivasyonları anında geri bildirim ve dönütler kullanılarak arttırılıyor. Başarı durumları sürekli izlenerek eğitimin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmadıklarını biliyoruz. Zaten başarısızlıkların temelinde de bu yatoyor.Derslerde planlanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı denetleniyor. Velilerle işbirliği yapılıyor ve onların da çocukların durumlarından haberdar olması sağlanıyor. Katılımcı bir tavır içerisine girmeleri sağlanıyor. Bu ortam erken sınıflardan itibaren kurulursa öğrenci YGS ve LYS sınavlarına hazırlandığı sene içerisinde düzgün bir altyapıya sahip olmuş olur ve yaşayacağı sıkıntılar minimize edilmiş olur.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR İNGİLİZCE ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders yeni bir dili öğrenilmesi artık günümüz dünyasının vazgeçilmez ögesi haline gelmiştir. Derdimi anlatacak kadar metaforunu yakalamak klişeliğinin çok ötesinde olup keşke o kadar olabilseydik dedirtir. İnsanımız yanlış yapmaktan korkmakta ve kusursuz bir şekilde konuşamadıktan sonra İngilizceye sırtını dönmeyi yeğlemektedir. Kusursuzluk demek öğrenmeye ihtiyacı olmamak demektir ki yeryüzünde böyle bir insan yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders olarak biz hedef dile ait kazanımları birbirinden soyutlamayız. Birleştiririz. Paket program halinde muhatabımızın seviyesine göre sunarız. Dil öğrenmek örgün eğitimle mümkün olsaydı Türkiye’nin en iyi İngilizce bilenleri Eminönü Kapalı Çarşı Esnafı olmazdı. Bu olay dil öğrenmenin worksheetlerden, ingilizce kitaplarından tek başına sağlanamayacağını çok yalın bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders öğrencimiz seviyesine göre bir öğretmenle eşleştikten sonra kendilerinden riayet etmelerini isteyeceğimiz birkaç husus olacaktır. En başta bütün derslere gelsinler. Yanlarında büyükçe bir not defteri olsun. Not tutma alışkanlığı mutlaka edinsinler. Derste bütün dikkatleri öğretmende olsun. Arkalarına yaslansınlar ve öğretmenlerini dinlesinler. Öğretmen onlara gereken süreyi tanıyacaktır. Kaldı ki yazma kısmı İngilizce öğrenmenin yalnızca bir aşamasını oluşturur. Öğrencilerin en aktif olacakları kısım diyaloglar, telaffuz egzersizleri olacaktır. Öğrencinin pasifize edildiği dil öğretim metotları hiçbir zaman başarıya ulaşamaz. Hatta öğretmenlerimiz gerçek hayattan seçilmiş ya da yaşanması muhtemel örnek olayları, basit şekillerde senaryolaştırıp İngilizce replikler eşliğinde yaratıcı dramalar oluşturup, öğrencilerimizle birlikte oynamakta, bir ders süresi boyunca sadece ingilizce konuşarak anlaşmaktadırlar. İşte bunlar düzenli yapılmadıkça İngilizce değil hiçbir dil öğrenilmez.

Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders bu farkındalıkla hareket eden bir ekiptir ve dersler öğrencinin ihtiyacına göre evde veya mevcudu birkaç kişiyi geçmeyen butik sınıflarda yapılmaktadır. Öğrenciler eğlenerek, büyük bir keyifle İngilizce öğrenebilmektedirler. Okullarda dil öğrenimi konusunda bu birliktelik sağlanamaz ve düzeye uygun eğitim verilemez. Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders öğrencileri bu konuda aradıkaları kaliteyle buluşturuyor.

Kocaeli Birebir İngilizce Özel Ders, iletişim numaralarımız : 0532 466 01 05 : 0262 321 07 08

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ GEOMETRİ ÖZEL DERS

Kocaeli  Geometri Özel Ders geometri dersi, uzaydaki şekilleri noktalar, düzlemler arası ilişkileri bir araya gelmeleri durumunda ortaya çıkabilecek yeni şekilleri ortaya koyduğu matematiksel yasalar ve formüllerle açıklayan bir bilimdir. Geometri dersi görsel uzamsal bir bakış açısı, geniş bir pencereden bakabilme, analitik düşünme ve yorum gücü gerektirir. Geometri dersiyle tanışıklığımız aşağı yukarı aynı zaman dilimlerine dayanıyor. Hepimizin bu dersle ilgili az çok söyleyecek şeyi vardır. Kimimiz çok sever, kimimiz sevmek bir yana gördüğü yerde kaçma isteği uyanır. Oysa matematikten, geometriden kaçış mümkün değildir. Hayat bir matematiktir ve hayata dair sorunlara çözüm üretmek için işte bu yasalar ve teoremlerden faydalanılır.

Kocaeli  Geometri Özel Ders ekibi sizlere geometri dersini öğretebilmek ve bu dersten başarılı olmanız için en uygun yöntemi seçecek. Bu yöntemin temelinde konuları işleyip temel kavramları ve formülleri verdikten sonra bu öğrendiklerinizi uygulayabileceğiniz somut yaşantılarla yüzleşmenizi sağlamak yatmaktadır. Geometri dersi okunarak kavranabilecek bir ders değildir. Öğrenciyi pasifize ederek geri planda tutmak hiç akıllıca olmaz. Öğrenci dersin her anında var olmalıdır. Öğretmeni çok iyi dinlemelidir. Aklında o günle ilgili en ufak bir soru işareti kalmamalıdır. Bu çok önemlidir çünkü problem alanları gittikçe daha karmaşıklaşacaktır ve anlaşılmayan bir nokta ortaya çıktığında sebepleriyle birlikte karışıklık düzeltilebilmelidir. O yüzden anlamadıklarınızı öğretmeninize sormaktan çekinmeyiniz lütfen. Bu ders yeni bakış açıları kazanarak problemleri yorumlayabilme dersidir. Bu yorum gücü de soru çözmeden, evde öğrenilenler tekrar edilmeden kazanılamaz.

Kocaeli Geometri Özel Ders her öğrencinin seviyesi, yatkın olduğu öğretim yöntemi farklıdır ve siz bu dersi iyi öğrenmek istiyorsanız kendinizle ilgili bu özdeğerlendirmeye sahip olmalı, öğretmeninizle bunları açıkça paylaşabilmelisiniz ki öğretmenleriniz size yardımcı olabilsinler.

Kocaeli Geometri Özel Ders kapsamında ilköğretim için geometri, LYS, YGS, TEOG sınavları için geometri ve liseler için geometri programlarımız yer almaktadır. Bu dersi öğrenmek istiyorsanız öğretmenlerinizin yönlendirmelerine açık olacak ve kendinizi onlara bırakacaksınız. Kısa zaman sonra göreceksiniz ki geometri sizin için artık sorun teşkil etmeyecek. Hatta geometri dersinin hayatın içinde olduğunu, kullandığımız her şeyin temelinde matematiksel ve geometrik yasaların yattığını keşfedeceksiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERS

Kocaeli Fizik Özel Ders öğrenciler için fizik dersini bir sorun olmaktan çıkarıyor. Fizik dersinin öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı derslerden biri olduğunu biliyor, onların ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alarak bir ders planı oluşturuyoruz.Kocaeli Fizik Özel Ders fizik dersini öğrenmekte öğrencilerin yaşadığı güçlükler okullarda kalabalık sınıflarda öğretmenin konuyu anlatıp geçmesiyle, verdiği her konunun öğrenciler tarafından anlaşıldığını varsaymasıyla iyice ayyuka çıkmaktadır. Bu nedenle öğrenciler fizik dersiyle ilgili sağlam bir altyapı kuramamakta, asgari becerileri dahi edinememektedirler. Öğrencilerin ancak durumlarını bilen, bu doğrultda öğretim yöntemi uygulayan bir öğretmenden ders görmeleriyle büyük mesafeler katedebilmesinin mümkün olacağı açıktır.

Kocaeli Fizik Özel Ders ekibi eğitim koçları öğrencinin fizik dersiyle ilgili genel durumu hakkında bir fikir edinebilmek için öğrencileri teşhis ve tanıma amaçlı hazırbulunuşluk testleri uygulamaktadır. Buradan elde edilen neticeye göre öğrenci için en uygun olan eğitimciye yönlendirilmekte, öğretmen de öğrenciye benzer testler uygulayarak hazırbulunuşluk durumunu tespit etmektedir. Ondan sonra geriye bir program oluşturup bu programı bütün seneye yaymak kalmaktadır.

Kocaeli Fizik Özel Ders fizik sorularının çözümü özel bilgi ve beceri gerektirir. Derse çalışırken takip edilmesi gereken yollar vardır. Ayrıca diğer sayısal derslerle ilgili problemlerin de büyük oranda aşılmış olması, fiziği anlamayı kolaylaştırır. Öğrenciler her şeyden önce dersi çok iyi dinlemeli, öğretmenin çözdüğü bütün örnekleri defterlerine kaydetmelidirler. Not tutma alışkanlığı, mesafe almak istiyorsanız kesinlikle edinmeniz gereken bir alışkanlıktır. Öğretmenlerimiz derslerde öğrencileri öğrendikleri bilgileri kullanabilecekleri problemlerle yüzleştirecektir. Olabildiğince fazla somut yaşantı kazanmak ve bunları düzenli olarak tekrar etmek bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlar. Eğer öğretmeniniz size ödev verdiyse bu ödevleri eksiksiz ve günü gününe yapmalısınız. Bir konuyu iyice öğrenmeden diğerine geçmemelisiniz. Anlaşılmayan bir nokta olduğunda mutlaka öğretmeninize sorun. Bu gerçekleşene kadar lütfen öğretmeninizin yakasından düşmeyin.

Kocaeli Fizik Özel Ders hizmetleri kapsamında öğrencilerimizi eksiklerini görüp giderebilme, sınavlarına yönelik özel dersler alabilmekte, proje ve ödevleri konusunda destek alabilmektedir. Ayrıca fizik dersi YGS, LYS sınavlarında öğrencilerin karşılaştığı bir derstir. İşin içine bir ÖSYM sınavı girdiğinde her ders için ayrı bir önem taşıyan soru çözüm tekniklerinin bilinmesi de önem kazanmaktadır. Öğretmenlerimiz bu farkındalıkla hareket eder ve öğrencileri karşılaşacakları her soruna karşı hazırlıklı ve donanımlı hale getirirler. Fizik dersi için bu püf noktaların bilinmesi apayrı bir öneme sahiptir. Bu da ancak öğrencileri her yönüyle tanıyan ve onlara bu doğrultuda çalışmalar yaptıran öğretmenlerin varlığıyla mümkündür. O halde bir an önce gelin ve fizik dersini ustalarından öğrenmenin kazandıracağı ayrıcalıklarla hedeflerinize ulaşmanın mutluluğunu yaşayın.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR FEN BİLGİSİ ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Fen Bilgisi Özel Ders sizler için fen bilgisi dersleriyle ilgili sorularınızı çözecek bir dizi seri paket program hazırladı. Bu programlar arasında her sınıf ve seviyeye göre ders seçeneklerimiz mevcut olup bu derslerle birlikte fen bilimleri dersiyle ilgili bütün sorunlarınızın çözüleceğinden emin olabilirsiniz.Kocaeli Birebir Fen Bilgisi Özel Ders fen bilimleri TEOG, LYS, YGS sınavlarında öğrencilerin yolunun sık sık kesiştiği derslerdir. Öğrenciler bu derslere tam anlamıyla hakim olabilmek için sınava girecekleri seneyi bekliyorlar. Oysa bu dersler birikimli bir süreç halinde ilerler ve siz bu derslerden başarılı olabilmeniz için herşeyden önce bu dersin temel kavramlarını, konu başlıklarını, anahtar kelimelerini kısacası konuştuğu dili anlamayı öğrenmelisiniz. Bu yüzden de son seneyi beklememeli, başınan itibaren işi sıkı tutarak sağlam temeller atmaya başlamalısınız.

Kocaeli Birebir Fen Bilgisi Özel Ders ile ihtiyaç duyduğunuz her fen bilgisi dersiyle ilgili özel ders verilir. Bu derslerde okulda başarılı olamamanız, öğretmenlerin bilgiyi öğrencilerin anlayacağı düzeye indirgeyip, yatkın olduğunuz öğretim yöntemiyle sunamamalarıyla ilgilidir. Biz öğrenmeyi etkileyen bu faktörleri kontrol altında tutuyor ve engelleri ortadan kaldırıyoruz.

Kocaeli Birebir Fen Bilgisi Özel Ders öğretmenlerimizle yapacağınız görüşmeler sonucu fen bilimleri derslerinden ne durumda olduğunuzu tespit ediyoruz. Ondan sonra sizlere en uygun olan öğretmenden özel ders almanızı sağlıyoruz. Bu dersler 2-4-6-8 kişilik gruplarla butik sınıflarımızda, dilerseniz evinizde de yapılabilmektedir. Bu dersler kapsamında ulaşılması beklenen hedefler; sınavlardaki başarılarınızı yükseltmek, fen bilimleri dersiyle ilgili bütün konu eksiklerinizi gidermek, ÖSYM sınavlarıyla ilgili geniş bir soru havuzundan yapacağınız soru çözümleri ve öğretmenlerden öğreneceğiniz soru çözüm püf noktalarıyla bilgi seviyenizi arttırmak, gerekli hızı ve pratiği kazanmanızı sağlamak, proje ve ödevlerinize yardımcı olmaktır.

Kocaeli Birebir Fen Bilgisi Özel Ders öğretmenlerimiz öğrenci gelişimini bir bütün olarak kabul eder ve gelişim alanlarının birini diğerinden soyutlamaz. Derslere kendileri de ciddi hazırlık yaparak gelirler ve dersi daha anlaşılır kılmak için gerekli bütün materyalleri ellerinin altında hazır bulundururlar. Hepsi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşmaktadırlar. Son derece deneyimlidirler ve her seviyedeki öğrenciye rahatça ders verebilecek yeterliliktedirler. Bizi diğerlerinden ayıran faktör bilgiye sahip olmaktan çok onu muhatabımıza sunuş tarzımızdır. Bu tarz tamamen öğrenci ihtiyaç ve seviyesi tarafından belirlenir. Bu parametreler bir araya geldiğinde ortaya inanılması güç geri dönüşler ve büyük başarılar çıkmaktadır.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR ETÜT

Kocaeli Birebir Etüt Kocaeli ili sınırları içinde eğitim alanında öncü kurumlardan biridir. Bunu çağdaş eğitim uygulamalarını, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde yapılandırarak paket program halinde sunabilmesine borçludur.

Kocaeli Birebir Etüt öğrencilere her derste ve her konuda desteğe daima hazırdır. Öğrencilerimiz öğrenme güçlüğü yaşadıkları derslerle ilgili destekleyici çalışmalar yapabilmekte, ödevlerine ve sınavlarına yardımcı hizmetlerden faydalanma imkanı bulabilmekte ve LYS, YGS, DGS, KPSS, ALES, TEOG sınavlarına hazırlık programlarından kendisine en uygun olanını seçebilmektedirler.

Kocaeli Birebir Etüt çocuklarınızı öğretmenleri ile buluşturun. Başarı düzeyi yüksek ya da düşük olsun özel dersin öğrencilere getireceği kazanımları inkar etme şansımız yoktur. Bırakın öğrenciler bunu kendileri deneyimlesin. Çocuklar öğrendiklerini pekiştirebilme, eksiklerini görüp onları giderici çalışmalar yapabilme imkanını elde etsin. Öğretmenlerimiz öğrencilerine bir emanet bilinciyle yaklaşmakta, onlara değerli ve özel olduklarını hissettirmektedirler. Böylesi bir güven ortamında öğrencileriniz çalışmak için gerekli olan motivasyonlarını arttırmakta ve derslerine daha verimli çalışmaları gerektiğine yönelik farkındalık bilinciyle donanmakta zorluk çekmezler.

Kocaeli Birebir Etüt merkezi olarak bizler çağın yeniliklerini eğitim modellerimize uyguluyor, eğitimi bir gelecek inşa projesi olarak gören vizyonumuzla birleştirerek öğrencilerimize aradıkları kaliteyi sunuyoruz. Öğrencilerimizin kendisiyle ve etrafıyla barışık, araştırma ve öğrenmeye hevesli, bilgiye ulaşmak için gayret eden, sorgulayan, eleştirel düşünen bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Ülkenin en önemli yatırım kalemi olan eğitim her aşaması titizlikle planlanması gereken bir sistemdir ve bu sistemin çıktıları, eğitimin planlanan hedeflerine ulaşabilirliğini yansıtan en önemli unsur olan öğrenci başarı çıtasını alıp en tepeye kadar çıkartmaktadır.

Kocaeli Birebir Etüt Öğrencilerimiz burada geçirdikleri her zamanı kazanç olarak göreceklerdir. Hatta anne beni okuldan alın ben burada okumak istiyorum derlerse şaşırmayın. Çünkü biz onların ihtiyaçlarını ve karşı karşıya oldukları problemleri çok iyi biliyor, eğitim programlarımızı tamamen bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Bu bireysel farklılıkların geri plana atıldığı okullarda öğrencilerin istedikleri verimi alamamasına ve gerekli başarıyı gösterememelerine şaşırmamalısınız. Size tek gereken ihtiyaç ve beklentilerinizi dikkate alan, hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırıcı profesyonel yardımlar sunan bir ekiptir.

Kocaeli Birebir Etüt ekibiyle tanıştığınızda bunların boş sözler olmadığını, öğrenciyi para olarak gören, günü kurtarmaya yönelik küçük hesaplar peşinde koşan, ticari işletme mantığıyla çalışan kurumlarla Kocaeli Birebir Etüt arasındaki farkı anlayacaksınız.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ EDEBİYAT ÖZEL DERS

Kocaeli Edebiyat Özel Ders öğrencilere edebiyat dersine ait hedef davranış ve becerilerin öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim metotları uygulayarak, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine uygun tanzim edilmiş programlar vasıtasıyla kazandırılmasını amaçlayan, profesyonel ve alanlarında yetkin öğretmenler tarafından verilen bir dizi paket program halindeki hizmetlerdir.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat dersi konu alanları arasında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı bulunmaktadır. Konular dönemsel olarak ölçeklendirilmiş yapılandırılmıştır. Toplumların geçirdiği siyasal ve sosyal dönüşümler o toplumların edebiyatına da yansır ve bu özelliklerin tanımladığı, diğer dönemlerden ayrılan hücresel konu alanlarına dönüşürler. Hepsinde etkili olan edebi akımlar, bu dönemlere damgasını vurmuş olan yazarlar, şairler, hece ölçüsü ve aruz ölçüsü gibi kullanılış kalıplarıyla bir pota meydana getirirler.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat dersini çalışırken biz de bunların hepsine ayrı ayrı eğileceğiz. Derslere eksiksiz katılmaya özen göstermeli ve dersin her an içinde olmalısınız. Öğretmenlerimiz derse katılmaya isteksiz olan sessiz ve çekingen öğrencileri derse çekmek için açık uçlu sorular soracak, zaman zaman duraksayarak öğrencinin araya girerek taşı gediğine koymasını bekleyeceklerdir. Gerektiği yerde düzenli aralıklarla pekiştireç ve geribildirim kullanarak öğrencilerin derse gerekli katılımı göstermeleri için onları destekleyeceklerdir. Öğrendiğiniz kavramları unutmamanız için kendinize has kodlama yöntemlerinden, tekerlemelerden faydalanabilirsiniz. Kendi bilişsel senaryolarınızı oluşturabilir, hikayelendirerek bilgileri anlamlı ve kalıcı hale getirebilirsiniz. Öğretmenlerimiz size uygun sunumlarla dersi işlemek konusunda son derece mahirdir. Ancak bilgiyi yapılandırıp işleyebilmek sizin yaratıcılığınızla ve özgün tarzınızla da bağlantılıdır.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat soruları çözebilmek için gerekli hızı ve pratiği kazanabilmeniz bol soru çözümüne ve bu soruları çözmekte kullanacağınız püf noktaları bilmenizle mümkündür. Çünkü bir aruz ya da hece ölçüsünü bir dörtlüğe uygularken ciddi zaman kayıpları yaşamak olasıdır. Aynı şekilde paragraf sorularını çözerken de öyle. Burada bir iki anahtar kelimeyi bilmek size soruyu kısa zamanda çözdürecektir.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders ile edebiyat dersiyle ilgili konu eksiklerinizi giderecek, ödev ve projelerinizle ilgili gerekli desteği alabileceksiniz. Böylece YGS ve LYS sınavları için erkenden sağlam temeller atıp bilgi düzeyinizi arttırabileceksiniz.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ COĞRAFYA ÖZEL DERS

Kocaeli Cografya özel ders Coğrafyada bütün olaylar birbirleriyle ilişkilidir. Olaylar birikimli bir süreç diziniyle birbirine bağlanmıştır. Bir olayın ortaya çıkış nedeni kendisiyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle olayların oluş sebeplerini sorgulayarak çıkarımlar yapmak, sebep sonuç ilişkileri kurabilmek coğrafi düşüncenin temelini oluşturur.

Kocaeli Cografya özel ders  Coğrafya öğrenimine dari güçlüklerin aşılmasında öğretmenin hangi öğretim yöntemini kullandığı ve coğrafyanın bilgiyi örgütlemede kullandığı görsel materyalleri kullanmaya yönelik yetkinliği elbette hayati rol oynamaktadır. Öğretmenler işleri gereği alan bilgisi yönünden donanımlı olmalı ve ufkunu alabildiğine geniş tutmalıdır. Alanıyla ilişkili olmasa da olaylara basit bilimsel açıklamalar getirebilmelidir. Öğrenciyi pasifize etmekten kaçınmalı, dikte etmekten ziyade rehber rolünde olmalıdır. Öğrenme sürecinde öğrenciyi doğru şekilde yönlendirerek bilgiyi yapılandırmasına yardımcı olmalıdır. Bu gereklilikler coğrafya gibi çok yönlü bir disipline dair hedef davranışların kazanılmasında çok daha belirleyici bir hal almaktadır. Coğrafi olayların oluş sebebiyle bu sebeplerin yayılış alanları büyük ölçüde paralellik gösterir ve öğrenci ezberlemek değil öğrenmek istiyorsa yapacağı ilk iş coğrafi olaylar arasındaki bu bağıntıyı kurmaktır.

Kocaeli Cografya özel ders  Bitki örtüsünün bir dağ yamacı boyunca kuşaklar oluşturmasını sağlayan etmen, aynı etkiyi yatay doğrultuda da yapmaktadır ve benzer kuşaklar küresel boyutta da ortaya çıkmaktadır. Harita ve konum bilgisi belli bir seviyede olan bir öğrenci bu dağılış koşullarının çevresiyle olan ilişkilerini de ihmal etmeden rahat bir şekilde kavrayabilir.

Kocaeli Cografya özel ders bunların üzerinde bu kadar detaylı durmamızın nedeni coğrafyanın böyle öğrenilebileceğidir. Her coğrafyacı alanıyla ilgili bilgi ve birikime yeterli ölçüde sahiptir. Ancak bu öğrenci düzeyine indirgenmedikçe, ona uygun bir sunum tarzı geliştirmedikçe, coğrafya dersi için gerekli yardımcı materyallerden yararlanılmadıkça coğrafya dersi amacına ulaşamaz. Günü kurtarmaya yönelik bir ders planı coğrafyada çalışmaz. Öğrenci önceki öğrendikleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurabilmelidir. Yoksa bilgiler toz olur uçar gider. Öğrenci de öğretmen de boşuna yorulmuş olur. Coğrafya dünyayı oluşturan doğal ve insan ürünü sistemleri detaylarıyla incelerken kendine has yöntemler kullanır. Bu yöntemlere yabancılaşmak öğrenciyi bilinmezlerle dolu bir açmaza sürükler.

Kocaeli Cografya özel ders hizmetlerimiz kapsamında 9-10-11-12. sınıflar için okula ve sınavlara yardımcı programlar, 12. sınıf ve mezun gruplar için YGS, LYS, hazırlık seçenekleri, KPSS Genel Kültür oturumu için Coğrafya hazırlık programları yer almaktadır.

 

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ BİREBİR BİYOLOJİ ÖZEL DERS

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi canlıları konu edinir. Canlıların anatomik yapısı, beslenme alışkanlıkları, birbirleri ve çevreleriyle ilişkileri belirli yasalar kapsamında ele alınır. Biyoloji dersi zevkli bir ders olmakla birlikte öğrenilmesi için her ders gibi belirli yöntemlerin izlenmesine bağlıdır.

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi inceleme alanına giren konuları kendine has bir dille açıklar. Canlıları çeşitli özellikleriyle kategorize eder, hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besinleri hangi yollarla elde ettiğini, ekosistemdeki ekolojik rollerini irdeler. Geniş bir konu kapsamı vardır ve biyoloji dersine çalışırken disiplinli bir çalışma anlayışı ve stratejik bir gidişat gerekir.

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders kafa karışıklığına mahal vermemek için kavramsal altyapıyı iyi oluşturmak gerekiyor. Organizma, popülasyon, habitat, ekolojik niş, proteinler, yağlar, organik bileşimler, hücrenin yapısı, besin zinciri gib temel kavramların iyi öğrenilmesi, onların daha sonraki konuların bütünlüğünde önemli bir yer tutacağından tekrar başa dönme gerekliliğini ortadan kaldırır, oluşması muhtemel zaman kayıplarını önlemiş olursunuz. Ondan sonra konu sıralaması ve bütünlüğüne bağlı kalmak şart. Derse gelmeden önce ön hazırlık yapılmalı ve öğretmen konuyu anlatırken dersi adeta onunla birlikte yaşamalısınız. Diyalog halinde olmayı hiçbir zaman kaybetmemeli, anlamadığınız yerleri mutlaka öğretmeninize sormalısınız. Biyoloji ekolojik dengeyi incelerken grafiklerden, tablolardan faydalanır. Bunları okumayı bilmeniz ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunabilmeniz gerekir. Evde konuları mutlaka tekrar etmelisiniz.

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders soru çözerken soru köklerini iyi okumalısınız. Önemsemediğiniz küçük bir detay soruyu yanlış yapmanıza sebebiyet verecektir. Çeldiricileri güçlü olan kaliteli sorulardan oluşan yayınları tercih ediniz. Böylece ulaştığınız seviyeyle ilgili net fikirler edinmiş olursunuz.

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders öğretmenlerimiz biyoloji dersiyle ilgili hedef davranışları öğrencilere kazandırırken onların sınavlarda çıkabilecek soruları çözebilmeleri için gerekli püf noktaları görebilmesini sağlayacak ekstra bilgiler de vermektedirler. Bu ilişkiler sağlam bir temele oturtulduğunda öğrenci başarısı yükselmekte, sınav kaygılarını yenebilmekte, üzerlerindeki psikolojik baskı hafiflemektedir.

Kocaeli Birebir Biyoloji Özel Ders öğretmenlerinden hazırbulunuşluk düzeyinize ve seviyenize uygun olarak alacağınız derslerde okul başarısı desteklenmekte, sınavlardan yüksek notlar almaları sağlanmakta, öğrencilerin ödevlerine ve projelerine yardımcı çalışmalar yürütülmektedir. Öyleyse siz de sizin için uygun olan programlarımızdan birini seçin ve faydalanmaya başlayın. Üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirdiğiniz müddetçe muhteşem geri dönüşlere ve başarı öykülerine imza atacağınız konusunda sizi temin ederiz.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT TARİH ÖZEL DERS

İzmit Tarih Özel Ders tarih dersinin öğrenilmesi özel ve ciddi bir çaba gerektirir. İlgilisi için zevkli ve öğrenmesi kolay olabilir. Ancak bu dersin anlatılması tarih dersiyle ilk tanıştığı dönemden beri yıldızı barışmamış olan birine tarihi sevdirebilir de, tarihin meraklısını tarihtek uzaklaştırabilir de. Akıcı bir anlatım dikkat çekici ve eğlendirici bir sunum ile birleşmezse bu ders tam bir eziyete dönüşür.

İzmit Tarih Özel Ders tarih dersinde karşılaşılan konuların birbirleriyle fazla bağlantısı yoktur. Her konu kendi içerisinde bir bütünlük içerisinde değerlendirilir. Bu derse çalışmanın ilk koşulu bir dizinin bölümlerini en başından seyrediyormuş gibi hareket etmektir. Önce tarih biliminin tanımı ve bilgi toplama yöntemleri ondan sonra peşine orta çağ tarihi, akabinde inkılap tarihi şeklinde bir gidişatın izlenmesi tarih çalışmak için hayati önem taşıyan konu bütünlüğü ve sıralamasına uymamak olur.

s sözel bilgilerin öğrenilmesi için üç şey çok önemlidir; tekrar, tekrar ve tekrar… Derste öğretmen dikkatli bir şekilde dinlenmeli ve anlattıkları not alınmalıdır. Ya da hangi kitap kaynak olarak kullanılıyorsa oradan ders takip edilmeli ve hoca anlatırken önemli noktaların altı çizilmelidir. Böylece tekrar yaparken nerelere ağırlık verilmesi gerektiğini bilirsiniz. Aşırı detaylı ve boğucu anlatıma sahip, görsellerle, içerik tasarımlarıyla zenginleştirilmemiş tekdüze kaynaklar çalışma isteğini köreltebilir. Kendi notlarınızı oluşturmayı deneyebilirsiniz. Konuyu bir kez okuyun ve onu kendi cümlelerinizle yazıya dökmeyi deneyin. Bilişsel sembolik öykülerinizi oluşturup bununla ilişkili örgütlemeler de yapabilirsiniz. Bu yöntem öyküleyici bir anlatıma sahip konularda, örneğin Osmanlı devletinin 19. yüzyıldaki siyasi gelişmelerini çalışırken işinize yarayabilirken daha spesifik konularda farklı yöntemler tercih etmeniz gerekebilir. Örneğin Selçuklularda toprak sistemini çalışırken, has, zeamat, tımar, ikta gibi kavramlar doğruca ezber bilgilerdir ve iyi bilinmesi gerekir. Bu tip konularda kendi belirleyeceğiniz kodlama sistemlerinden faydalanabilirsiniz.

İzmit Tarih Özel Ders herşey ezberlemekle de olmaz. Bazı teknikleri bilmeyi gerektirir. Bir mimari eserin hangi devlete zamanında yapıldığını bazı kaynaklar onlarca sayfa yazıp anlatırlar. Halbuki kaynağı hazırlayana sorsanız size oradan 10 tane eser sayamaz. Bazı ayırt edici yöntemler kullanarak biz bu ayrımları çok rahat yapabilecek ve bir mimari eseri gördüğümüz zaman hangi devletin zamanından kaldığını rahatlıkla söyleyebileceğiz.

İzmit Tarih Özel Ders dersin nasıl çalışılacağını bilmek ve uygun bir strateji izlemek başarılı olmanın olmazsa olmazıdır. Karmaşık bilgiler ancak böyle anlamlı yapılara dönüştürülür ve hatırlanması kolaylaşır. İzmit Tarih Özel Ders olarak konu alanlarına ait kazanımları öğrencilerimize kazandırırken onlara bu püf noktalarını da öğretiyor, gerekli hızı ve pratiği kazanmalarını sağlıyoruz. Öğretmen kadromuz alanlarında en az 5 yıllık deneyimi olan, alan bilgisi bakımından çok donanımlı, farklı yöntem ve teknikleri kullanabilen uzman personelden oluşmaktadır. Bu niteliklere haiz olan bir eğitimden faydalanmak tarih dersinden alınacak olan verimi mükemmele ulaştıracaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT ÖZEL DERS VERENLER

İzmit Özel Ders Verenler öğrencilerimizin ÖSYM sınavlarına hazırlanmalarına, okuldaki derslerine ve sınavlarına yönelik takviye eğitimi almalarına yardımcı olmak amacını güden seçkin öğretmenlerden oluşan bir ekiptir.

İzmit Özel Ders Verenler ile her seviye ve eğitim kademesindeki öğrenciye birebir özel ders hizmeti sunulur. Öğrencilerin başarı durumları velilerle irtibatlı bir şekilde takip edilerek eğitimde planlanan hedeflere ulaşılmasında kilit rol oynayan öğrenci, öğretmen, veli sacayağı sağlam temellere oturtulur.

İzmit Özel Ders Verenler hedeflerine ulaşmak için kendilerine gösterilecek olan yolda yürümeye hazır olanlara yardım etmeye varlığını adamıştır. Bu yapılırken öğrenci merkezli bir eğitim modeli esas alınır. Ders programları öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hazırlanır. Dersler haftaya öğrencilerin durumlarına göre dağıtılır ve oluşturulan programdan sapılmaz, alınacak dersler bir sonraki döneme sarkıtılmaz. Dersler 2-4-8 kişilik gruplar halinde ya da birebir özel ders şeklinde verilir.

İzmit Özel Ders Verenler günümüzün çağdaş eğitim uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin koordinasyon ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi İzmit Özel Ders Verenler ekibinin temel düsturlarından birisidir. öğrencilerin bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda profesyonel yönlendirme, potansiyellerinin kendilerine gösterilmesi, verimli ders çalışma stratejilerini öğrenme gibi ihtiyaçlarının doyurulması için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden faydalanmasına da önem verir. Bu amaç doğrultusunda bünyesinde psikolojik danışmanlar ve eğitim koçluğu yapan uzman görevliler barındırma yoluna gitmiştir.

İzmit Özel Ders Verenler özel ders, öğrenciyi sistemli ve disiplinli çalışmaya iter. Okullarda sağlanma imkanı çoğu kez bulunmayan farklı hazırbulunuşluk düzeyleri doğrultusunda eğitim görebilme imkanı, öğrencinin eksiklerini daha iyi görmesini ve bu doğrultuda alacağı özel tavsiyelerle bu eksiklerini giderebilmesini sağlar. Öğrencide sorumluluk duygusu geliştirir. Anında geri bildirimler ile motivasyonu artar, isteyince neleri başarabileceğini görür. Bununla birlikte özel dersi yalnızca öğrenme güçlüğü çeken, zayıf öğrencilerin alması gerektiği yönündeki hakim kanı da son derece hatalı bir görüştür. Bire bir ders, onlarca saatlik derslerin yapamadığını bir saatte yapabilir. Okullar ilgili devlet birimlerinin öngördüğü program çerçevesinde her kazanıma ait bilgi ve becerileri organize ederek sırayla vermesi gerekirken, özel derste öğrenciye görelik esastır ve bilinen konular hızlıca geçilerek zayıf olan konulara daha fazla mesai harcanabilmesi imkanı doğar. Özel dersin sayısız faydası vardır. Bunun erişebileceği sınırları görmek ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız İzmit Özel Ders Verenler ekibinin size sunacağı hizmetlerden birini seçin.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT KPSS ÖZEL DERS

izmit Kpss Özel Ders KPSS gerçeğini onunla yüzyüze olanlar iyi bilirler. Başarısızlıkla sona eren senelerin ardından insanların üzerine çöken umutsuzluk, insanı psikolojik yönden inanılmaz ölçüde yıpratmaktadır. Çoğu aday KPSS’ye nasıl çalışılacağını bilmemekte, kendisine nasıl bir yol haritası çıkarması gerektiğini öğrenebilmesi bir yılına mal olmaktadır. Bu istenmeyen bir zaman kaybıdır ve karşılaşılacağı aşikar olan bir sorunu çözmek için illa ufukta görünmesi gerekmemektedir. Bu nedenle işimizi sağlam kazığa bağlamak ve hedeflerimize ulaşmak için doğru insanlardan yardım alarak, ÖSYM’nin referans aldığı yayınları takip etmek gerekmektedir.

izmit Kpss Özel Ders sizlere kpss sınavında başarılı olmanın püf noktalarını göstererek, zamanınızın ve emeğinizin boşa gitmemesi için titizlikle çalışmaktadır. KPSS öyle bir ölçme aracıdır ki sizlerin akademik becerilere ne kadar hakim olduğunuzla değil, adeta hafızanızın ne kadar kuvvetli olduğuyla ilgilenir. Her ders önemlidir ve biri diğerine tercih edilmemelidir. Bir derse ağırlık verip onu tam yapayım diğerleri o kadar önemli değil mantığı bu sınavda çalışmaz. Basit tanımlayıcı bir örnek vermek gerekirse yalnızca tarih dersi toplam 15000 sayfalık bir müfredattan oluşmaktadır ve bu sayfanın içerisindeki her bir bilgi parçası soru değeri taşımaktadır. Bu sınava çalışırken doğru bir strateji belirlemek ve zamanı efektif bir şekilde planlayıp kullanmak kilit rol oynar. İşteizmit Kpss Özel Ders tüm bu gerçekler ışığında her türlü hazırbulunuşluk düzeyine ve bireysel farklılıklara hitap edecek bir eğitim modeli benimseyerek KPSS hazırlık sürecinden atanıp mesleği ele almaya giden çetrefilli yolda en büyük yardımcınız olmaya hazırdır.

izmit Kpss Özel Ders sizlere eğitim metotlarından hangisi uygunsa ondan faydalanma imkanı veren, alanlarında uzman, nitelikli ve tecrübeli öğretmen kadrosundan oluşan, sınavlara dair çıkan sorulardan ve gelişmeleri takip eden vizyon sahibi bir kuruluştur. Ders çalışma planınızı hocanızla birlikte belirleyerek onlardan istediğiniz konuda yararlanabilirsiniz. Dersler birebir olarak butik sınıflarda yürütülebileceği gibi öğretmenler evinize de gelebilirler. Talip olanların talebini karşılamayı ilke edinmiş olan kurumumuz KPSS’nin sizin için anlamını biliyor. Atanıp hayallerinize kavuşmanın yolu azmetmekten, sağlam bir stratejiden ve profesyonellerden yardım almaktan geçiyor. Bu yolda yürüdüğünüz takdirde kazanan siz olacaksınız.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR FEN BİLGİSİ ÖZEL DERS

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders fen bilgisi dersleri kapsamında 3-4-5-6-7-8. sınıftaki fen ve teknoloji ile lisedeki kimya, fizik, matematik, biyoloji dersleri ifade edilmektedir. İsmi zikredilen her ders YGS, LYS, TEOG, ALES ve KPSS sınavlarında öğrencilerimizin karşısına çıkmaktadır. Fen bilimleriyle ilgili bir bölüm seçmese bile hiçbir öğrencinin fen bilimleri derslerine sırt dönme lüksü bulunmamakta, kendi branşına ait bir dersmiş gibi çalışması gerekmektedir.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders Kişiye özgü program ve çalışma metotları ile başarıyı yakalamak mümkündür. Bu imkanı devlet okulları sunabilmek bir yana ilgilenmemektedir bile. Koçluk sisteminde  başlarken yapacağımız form ve testler bizim çalışma programımıza yön verecektir. Hedefi şimdiden belirlemek için bizim ile iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır. . Hedefinizdeki projeleri, profesyonel bir şekilde inceleyip bu uygun çalışma ortamlarını hazırlayan bu alanda uzmanlaşmış kişiler ile çalışma imkanı bulabileceksiniz.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders ile her sınıf ve eğitim kademesindeki öğrenciye özel ders verilir. Öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk seviyeleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Bu özelliklerine göre kendisine maksimum faydayı sağlayacak olan eğitimcimize yönlendirilir. Öğrencilerimiz İster birkaç kişiden oluşan butik sınıflarımızda, ister evlerinde özel ders alabilmektedirler.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders ihtiyaç duydukları her konuda destek alabilmektedirler. Okuldaki sınavlarına ve derslere yönelik takviye niteliğinde dersler, proje ve ödevlerine yardımcı çalışmalar yürütülmektedir. Tek yapılması gereken bunlardan size en uygun olanın belirlenmesi ve seçilmesidir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT ÖZEL DERS

İzmit Özel Ders öğretmenler öğrencilerin eğitim hayatlarının her döneminde önemi bir unsurdur. Bir derse karşı geliştirilen değer ve tutumlar, o derse dair başarı durumu üzerinde çok önemli bir faktördür. Bunun belirleyicisi de öğretmenlerdir.İzmit Özel Ders öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim modeli farklılık gösterebilir. izmit özel ders , Her öğretmen bu modellere uygunluk da göstermeyebilir. Eğitimde planlanan hedeflere ulaşılmasında bu özellikler bakımından birbirini tamamlayan öğretmen ve öğrenci birlikteliği çok önemlidir. Bu unsurların bir araya gelebilmesi için de nitelik, tecrübe, uzmanlık, branş yetkinliği ve öğretim yöntemine yatkınlık bakımından her özelliği taşıyan geniş bir öğretmen kadrosu gerekir.

İzmit Özel Ders derslerinizde başarılı olamamanız, öğrenme güçlüğü yaşamanızın altında yatan nedenler hep öğrencilerde aranıyor fakat kimse öğrencinin neye ihtiyacı olduğunu, ne istediğini sorma zahmetine girmiyor. Başarılı öğrenciler parmakla gösteriliyor. Öğrenciler birbirleriyle kıyaslanıyor. Bir komşunun çocuğu metaforu ortaya çıkıyor. Başarılı olmak hiçbir öğrencinin tekelinde değildir. Başarı da bazı öğrencilere özgü bir imtiyaz değildir. izmit özel ders , Hele hele şans işi hiç değildir. Eğitim çift yönlü işleyen bir süreçtir ve hedeflerini yakalayabilmesi için her iki taraftan da gerekli veri akışı sağlanmalıdır. Başarılıdan yana olmak, başarılı öğrenciyi baz almak her zaman kolay yoldur. Başarıya adeta kutsiyet atfedilir hale gelmiş. Böyle olunca başarı kolayca sahipleniliyor ama başarısızlığın nedenlerini kimse sorgulamıyor ve sorumluluk üstlenmekten kaçınılıyor. Yüksek notlar almak, eğitimde planlanan hedeflerden sadece biridir oysa ki. Artık bilgiyi öğrenmek yetmiyor. Bilgiye ulaşma yollarının bilinmesi, bilginin işlenip yapılandırılması, kişinin kendine uygun seçenekleri değerlendirebilmesi de gerekiyor.

İzmit Özel Ders eğitimin planladığı hedefleri yakalayabilmek için size uygun eğitimciyle çalışma imkanı sunmaktadır. Böylece bireysel farklılıklar dikkate alınıyor ve ihtiyaç duyduğunuz eğitim modelinin benimsendiği profesyonel hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Eğitmenlerimiz sorununuzu teşhis edip tanıladıktan sonra sizi, size en uygun eğitimciyle tanıştıracak. Ondan sonra öğretmeninizle birlikte bir program geliştireceksiniz. Bu programı yıl boyunca takip edeceksiniz. Başarı durumunuz sürekli takip edilerek, gerekli görüldüğünde bir üst seviyeye alınabileceksiniz. Başarı kimseye özgü bir imtiyaz değildir ama İzmit Özel Ders ile çalışmanın bir imtiyaz olduğunu görmek için bir an önce size sunmak istediğimiz fırsatlardan faydalanmalısınız.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ MATEMATİK ÖZEL DERS VERENLER

Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler matematik dersi öğrencilerimizin hayatlarının her döneminde karşılaştığı bir derstir. Her zaman da öğrencilerin korkulu rüyası olagelmiştir. Aileler çocuklarının matematiği öğrenebilmesi için özel dersler aldırmakta, dershanelere göndermekte, ciddi bir maddi kaynak ayırmaktadır. Ancak buna rağmen istenen sonuçların elde edilemediği dikkati çekmektedir.

Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler matematiğin öğrenilmesi için herşeyden önce teslimiyetçi davranılmamalı, pes edilmemelidir. Oluşan önyargılar, öğrencileri matematiği anlama çabalarından caydırmaktadır. Bu kısımdan sonra matematik dersine nasıl çalışılması gerektiği bilinmelidir. Matematiğin kullandığı teoremler, kurallar, denklemler bilindiğinde onunla bağlantılı yeni problemlere uygulanması kolaylaşmaktadır. Bu yüzden matematik dersini bir piramit gibi düşüneceğiz ve tabandan tavana doğru ilerleyeceğiz. Bunun için öncelikle dört, işlem, çarpım tablosu, rasyonel sayılar gibi matematiğin temel konu alanlarını olan becerileri kazanmamız gerekir. Matematikte tek bir işlem hatası sonucu değiştirebilmekte ve sorunun yanlış yapılmasına sebep olmaktadır. Bu temel beceriler kazanıldıktan sonra ders derste öğrenilir prensibi akıllardan çıkarılmamalı ve öğretmen derste çok iyi takip edilmelidir. Her bir örnek çok önemlidir ve karanlıkta kalan tek bir nokta olmamalıdır. Derse katılımcı bir tavır içerisine girilmeli ve anlaşılmayan konular öğretmene sorulmalıdır.

Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler ders ne kadar dikkat ve özenle takip edilirse edilsin evde yapılacak ekstra çalışmalar ile desteklenmezse bir anlamı olmaz. Eğer öğretmen bir ödev verdiyse mutlaka yapılmalı, geniş bir soru havuzu oluşturularak, gelebilecek soru kalıplarına aşina olunmalıdır.

Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler konunun başında bir türlü gelmediğinden yakınılan başarının gelmesi için gerekli bir diğer koşul da dersin işleniş yöntemidir. Öğrenci öğretmen birlikteliği yakalanmalı ve öğrenci pasifize edilmekten kaçınılarak dersin içine çekilmelidir. Diyalog hali her zaman korunmalıdır. Bu noktalar okulda öğretmenlerin genelinin pek riayet etmediği konulardır ve öğrenci aradığı iletişimi ekseriyetle bulamamaktadır. Sayısal derslere yatkın olan öğrenciler dersi çabuk kavrayabilmekte ve arkadaşlarının önüne geçebilmektedir. Oysa matematik yapabilmek yalnızca sayısalcılara özgü bir imtiyaz değildir. Hele ÖSYM sınavlarında sözelciler, rakiplerini geçebilmek için ekstra matematik netlerine ihtiyaç duymaktadırlar ki matematiği dışlamak onlar açısından da hiç iyi olmaz.

Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler branşınız ve seviyeniz ne olursa olsun matematik dersinin öğretilmesine dair tüm teknikleri bilen ve uygulayan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran öğretmenlerden özel ders almanın getirisini inkar etmek mümkün değildir.Kocaeli Matematik Özel Ders Verenler bu bilinçle hareket etmektedir. İster evinizde, ister ofisinizde, isterse İzmit’teki merkezimizde size uygun opsiyonlarımızdan faydalanabilir, matematik dersiyle ilgili her türlü sorununuzu çözmeleri için destek alabilirsiniz. Bir iki dersten sonra kurumumuzla ilgili iddialarımızın hiç de mesnetsiz olmadığını, aradığınız kaliteyi bulduğunuzu anlamanız uzun sürmeyecektir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT MATEMATİK ÖZEL DERS

İZMİT MATEMATİK ÖZEL DERS

İzmit Matematik Özel Ders matematik şekil, sayı ve çoklukları, aralarındaki bağıntıları ve birbirleriyle ilişkilerini analitik düşünce yoluyla inceleyen bilim dalıdır. Matematik dersi öğrencilerin en çok zorlandığı, önyargıların ve olumsuz tutumların kurbanı olmuş derslerden biridir. Çoğu öğrenciye işkence ve angarya iş olarak görünmektedir. Oysa ki hayat bir matematiktir ve biz düşünürken, konuşurken, onun bize sağladığı düşünce ilkelerinden yararlanır, hayatımızdaki sorunlara çözümler buluruz.

İzmit Matematik Özel Ders matematik dersini öğrenmenin birinci şartı matematiğin kullandığı temel prensiplere, kavramlara, ilkelere ve yöntemlere hakim olmaktır. Doğal sayı, rakam, sayma sayıları, bölünebilme kuralları, çarpım tablosu, dört işlem, üs alma, kare veya küp alma, kökün dışına çıkarma, sayının önündeki işaretin parantez dışına nasıl çıktığı gibi konular matematiğin temel becerileridir ve bunlar kazanılmadan diğer konulara geçmenin, bilmediğiniz dili konuşan birini anlamaya çalışmaktan farkı olmayacaktır. Diğer şartsa dersi derste öğrenmektir. Herşeyden önce üşengeç olmamalı ve düzenli not tutma alışkanlığı edinmelisiniz. Öğretmeni çok ama çok iyi dinlemeli, çözdüğü örnekleri iyi takip etmelisiniz. Anlamadığınız bir yer olduğunda mutlaka sormalısınız. Derse gelirken bir ön hazırlık çalışması yapmanız çok faydanıza olacaktır. Eğer öğretmeniniz bir ödev verdiyse onu yapmayı ihmal etmemelisiniz. Matematiği öğrenmek isteyen biri sürekli problemlerle karşılaşarak onları çözmeye çalışmalıdır. Birikimli bir süreç halinde konu sıralaması ve bütünlüğüne bağlı kalarak günü gününe çalışmalı, tekrarlar yapmalısınız.

İzmit Matematik Özel Ders matematik dersinin lugatında soru tipleri sonsuzdur. İçlerinde hiç işlem gerektirmeyen, yalnızca şık eleyerek ya da basit mantıksal ilişkiler kurarak yapılabilecek sorular da bulunur, değme profesörleri terletecek sorular da. Matematik soru çözerek öğrenilir. Geniş bir soru havuzu oluşturmalı ve bunları çözerken o konuya ait temel ilke ve prensipleri öğrendikten sonra hemen uygulama yoluna gitmelisiniz. Yapamadığınız soruları öğretmeninizle beraber çözmelisiniz.

İzmit Matematik Özel Ders öğretmenlerimiz ister matematiğe ait temel becerileri edinmeye, ister daha ileri seviye konuları öğrenmeye ihtiyaç duyun size gerekli desteği vereceklerdir. Matematiğin kuralları nasıl değişmez ve tartışılmazsa onu sunuş ve anlatış yöntemi de dersin anlaşılmasının mümkün kılacağı gerçeği de öyledir. Her hazırbulunuşluk düzeyine hitap eden programlarımızdan birini seçerek siz de matematiğe dair korkularınızın eriyip yok olacağı günlere doğru yürüyüşe geçebilirsiniz. Okula takviye eğitimi alabilir, sınavlara yönelik ekstra çalışmalar yapabilir, TEOG, LYS, YGS, KPSS, ALES sınavlarına hazırlık programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Sözel çıkışlı öğrenciler için bile sınavlarda diğer adayların önüne geçmesi için matematik kilit bir öneme sahiptir. O yüzden branşınız ne olursa olsun matematiği dışlamak iyi bir fikir değildir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT KİMYA ÖZEL DERS

İzmit Kimya Özel Ders kimya bilimi maddenin yapısını, özelliklerini, etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Bu dersle analitik düşünme becerisi, gözlemlerin formüle edilmesi gibi bilişsel becerilerin kazandırılması amaçlanır. Kimya dersi kendi içindeki konularla bağlantılı olduğu gibi Biyoloji, Matematik ve Fizik dersleriyle de bağlantılıdır. Bu nedenle kimya dersini iyi öğrenebilmenin ve başarılı olmanın yolu bir parça da bu derslerle aranızın iyi olmasına bağlıdır. Kimya dersi özellikle ölçeklendirme, ilişkilendirme ve bunların sayısal ifadelere dayandırma yöntemlerine dayalı olduğu için matematik dersiyle arası iyi olanların doğal olarak kimyaya yönelik bir yatkınlık içinde olmaları da muhtemeldir.

İzmit Kimya Özel Ders kimya dersini öğrenmeye başlarken önce kimya dersinin kavram, konu başlığı, içerik, genelleme ve düşünce ilkelerini iyi bilmeniz gerekmektedir. Tüm sayısal dersler gibi kimya da birikimli bir süreç takip eder ve kimyayı anlamak için onun kendine has dilini öğrenerek işe başlanmalıdır. Derse gelirken bir ön hazırlık yapmanız size avantaj sağlayacaktır. Böylece ön öğrenmelerle derste öğrendikleriniz arasında bağ kurabilme imkanı bulmuş olursunuz. Derse katılmayı ihmal etmeyin, İzmit Kimya Özel Ders öğretmeninizle ikili diyalog halinde olmayı sürdürün. Dersi mutlaka çok iyi takip edin. Öğretmenlerinizin çözdüğü örnekleri mutlaka iyi anlayın ve anlamadığınız noktaları sormaktan çekinmeyin. Karanlık nokta kalmamalıdır. Böylece konuya daha hızlı ve verimli bir şekilde hakim olabilirsiniz. Konuları örneklendirerek açıklayabilmeniz, muhakeme kurabilmeniz, sonuç çıkarımları yapabilmeniz ve bunları yeni durumlarla ilişkilendirebilmeniz gerekir. Bunlar kimya dersi öğrenme alanlarına ait becerileri kazanmaya başladığınızın, yani öğrendiğinizin göstergeleridir. Bu düzeye erişmeden evvel bir konudan diğerine zıplamamaya özen gösterin.

İzmit Kimya Özel Ders kimya dersini anlamanın bir diğer olmazsa olmazı soru çözmektir. Konunun inceliklerine tam hakim olmadan soru çözümüne geçmeyin. Çalıştığınız konuyla ilgili sorular çözün ve konu çalışma ile soru çözümü etkinliğinin arasını çok açmayın. Bilgiler henüz tazeyken kullanmak konunun iyice oturmasını sağlayacaktır. Öğrenmenin gerçekleşmesi için somut yaşantılar kazanılmalı ve eğer sayısal dersler ise öğrenilenlerin kullanılabileceği problemlerle karşılaşılmalıdır. Geniş bir soru havuzu oluşturun ve karşınıza gelebilecek her türlü soru kalıbına aşina hale gelin.

İzmit Kimya Özel Ders ile yukarıda yöntemleri anlatılan hususlara riayet etmeniz halinde kimyanın korkulu rüyanız olması için hiçbir neden kalmayacaktır. Derslerin birebir özel dersler şeklinde yürütülmesi, sayısal dersler için elzem olan diyalog halinde olmayı mümkün kılmaktadır ve daha verimli öğrenmeyi sağlayacağı muhakkaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

İzmit Birebir İngilizce Özel Ders İngilizce bilmek artık eksta bir meziyet sayılmamakta herkes bu dili biliyor kabul edilmektedir. Bir iş başvurusunda bulunduğunuzda ingilizce diline hakimiyet dereceniz kısmına orta ve yukarısını işaretleyenler çok fazladır.

İzmit Birebir İngilizce Özel Ders ingilizce öğrenebilmenin yolu yalnızca dilin yapısal özelliklerine, gramer yapısına hakim olma şartına bağlı değildir. Ama nedense özellikle bu konular üzerinde gereğinden fazla durulduğu için, en uzun zaman dilimleri boyunca İngilizce dersi görmemize rağmen İngilizceyi öğrenemeyen ülke rekoruna doğru koşar adım gidiyoruz. Yeni bir dile hakim olmak için gerekli beceriler sarmal bir konu tasarımıyla sunulmalı, birbirlerinden kesinlikle soyutlanmamalı, birbirlerinden ayrı ele alınmamalıdır. Böyle bir dil öğrenimi eksik kalmaya mahkumdur.

İzmit Birebir İngilizce Özel Ders öğretmenlerimiz sizlerle bazen ders boyunca yalnızca İngilizce konuşacak, ikili diyaloglar içine girecektir. Gerekirse sesli dijital ortama kaydedilmiş olan materyallerden de faydalanacaktırlar. İngilizce öğrenmenin birinci şartı sürekli konuşmak ve yazmaktır. İnsan dil öğrenmeye doğuştan yeteneklidir. Yeni bir dil öğrenirken bunları anadiline ait şemalar üzerinde örgütler. Biz de aynen bunu yapacağız. Hangi seviyede olursanız olun, size uygun öğretim yöntemleri kullanan, sizin seviyeniz ve hazırbulunuşluk düzeyinize uygun eğitimcilerimiz mevcuttur.

İzmit Birebir İngilizce Özel Ders sizlere tavsiyemiz önce kelime dağarcığınızı zenginleştirmeniz. Bunu yapabilmenin birçok aracı elimizin her an altındadır. İlla ki belirli bir yönteme bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sizi nasıl öğreneceğiniz konusunda en fazla özgür bırakacak konu yeni bir dil öğrenimidir. Yabancı diziler seyrederken cümle kuruluşlarına dikkat etmek, teleffuzlarını yakalamaya çalışmak, ,çeşitli seviyelere uygun düzenlenmiş ingilizce kitapları okumak, İngilizce metinleri Türkçeye çevirmek size büyük getiriler sağlayacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR GEOMETRİ ÖZEL DERS

İzmit Birebir Geometri Özel Ders geometri dersi uzaydaki şekilleri, onu oluşturan düzlem, doğru ve çok boyutlu yapıyı, aralarındaki bağıntıyı, görsel ve uzamsal bir bakış açısıyla öğreten bir derstir. Bu dersin öğrenilmesi öğrenciler için sorun teşkil edebilmekte ve maalesef başarısızlıklarla sonuçlanmaktadır.

İzmit Birebir Geometri Özel Ders nasıl çalışılacağını, formüllerini bildikten sonra bulmaca çözmekten farkı kalmayan geometri dersinde ana amaç formül ezberlemek değildir. Karşınıza çıkacak olan problemlere bu formülleri uygulayabilmenizi sağlamaktır. Geometri dersini yapabilmek yorum gücünüzü, bakış açınızı geliştirmenizi gerektirir.

İzmit Birebir Geometri Özel Ders geometri dersinde her bir detay çok önemlidir. Ders derste öğrenilir ilkesine en sıkı bağlı kalacağınız derslerden biri geometridir. Öğretmenleriniz size konuyla ilişkili anahtar kavramları verirken arkanıza yaslanmalı ve dinlemeliniz. Örnekler çözerken derse sürekli katılmalı, öğretmenin bilinçli olarak susup sizden kendini tamamlamasını beklediği anları iyi yakalamalısınız. Öğretmen izlenmeden bu ders öğrenilmez. Öğretmeniniz size yazmanız için gereken süreyi zaten tanıyacaktır.

İzmit Birebir Geometri Özel Ders ile LYS, YGS, KPSS, ALES, TEOG sınavlarına hazırlık, okul derslerine, ödev ve projelere, sınavlara yönelik destekleyici programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz kurumumuza geldiklerinde onları sıcak bir muhabbet ortamı karşılayacak, öğrencinin okuldaki durumu ile ilgili bilgi alınacaktır. Hangi konuyla ilgili ders görmesi gerektiği, hangi derslerden özel ders alacağı, belirlenecek öğretim yöntemininin ne olacağı belirlenecektir. Bu uygulamanın amacı öğrenciyi en uygun olan eğitimcimize yönlendirerek onunla çalışmasını sağlamaktır.  Öğretmenlerimizi diğerlerinden ayıran fark, onların alan bilgisine yönelik yetkinlikleri olduğu kadar, bilgiyi öğrencilere sunuş biçimleridir.

İzmit Birebir Geometri Özel Ders öğretmenleri ile dersler hem keyifli, hem eğlendirici, hem de öğreticidir. Öğrencilerimiz derslerine gelirken karşılarında kendilerine bir anne, baba, ağabey, abla şefkatiyle yaklaşan insanlar göreceklerdir.  Bu sıcaklık ve birliktelik sağlanmadan derslere girilmesi hiçbir zaman eğitimde planlanan hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamaz. Öğrencilerimiz bireysel farklılıklarının dikkate alındığı, kendi seviyelerine uygun dersler eşliğinde hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu tadarlar

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR FİZİK ÖZEL DERS

İzmit Birebir Fizik Özel Ders fizik dersininin kavramları ve temel prensipleri, uygulama alanlarının öğrenci ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir model benimsenerek verildiği özel bir hizmettir.

İzmit Birebir Fizik Özel Ders öğrenciler diğer sayısal dersleri yapabilmelerine rağmen fiziği anlamakta zorlanıyorlar. Fizik dersi bütün bilimlerin ortaya çıktığı ocaktır ve diğer bilimlerin kullandığı teoremlere dayanak oluşturur. Fizik dersine çalışmak için fiziğin kendine has diline hakim olunmalı, temel kavramları, konu başlıkları iyi bilinmelidir. Fiziği anlamak için matematik, Biyoloji ve Kimya dersleriyle de ilgili sorunlarınızı da çözmeniz, bağlantılı konu alanlarını iyi öğrenmeniz gerekir.

İzmit Birebir Fizik Özel Ders fiziğin diliyle konuşma işini kavradıktan sonra sıra nasıl bir ders çalışma planı izleyeceğinize geldi. Öğrencilerimiz en büyük hatayı burada yapmaktadırlar. Bu yüzden sizi her eksiğinizle analiz edip buna göre hareket eden profesyonel insanlardan yardım almalısınız.

İzmit Birebir Fizik Özel Ders ekibini oluşturan öğretmenlerimiz sizinle tanıştıktan sonra sizi hızlı bir ihtiyaç analiz testine tabi tutacaklar. Hatta şöyle bir nabız yoklamak için kapsam geçerliği yüksek olan, her konuya ait sorular içeren mini bir quiz verip bunu evde çözmenizi isteyebilirler. Fizik dersiyle ilgili kazanımlara ne kadar hakim olduğunuzun, nerelerde eksiğiniz olduğunun bilinmesi, size uygulanacak olan programdan alacağınız verimi mükemmele ulaştıracaktır. Böylece siz hangi konulara ağırlık vermeniz gerektiğini program başlamadan önce bilecek, zamanı efektif bir şekilde kullanarak hedeflediğiniz seviyeye gelebileceksiniz.

İzmit Birebir Fizik Özel Ders kapsamında ÖSYM sınavlarına hazırlık, okul derslerine yardımcı ekstra eğitimler, proje ve ödevlere yardımcı çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sıkıntısını en çok çektiği şeyin kendilerini koordine edecek, yönlendirecek, ihtiyaç duyduğu öğretim yöntem ve tekniği kullanabilecek öğretmen eksikliği olduğunu bildiğimiz için öğretmen kadromuzu alanlarında en az birkaç yıllık deneyimleri olan, öğrencilerle yıllardan beri haşır neşir olan insanlardan seçtik. Hepsi alanları konusunda son derece yetkindirler Öğrencilere birer emanet bilinciyle yaklaşıp, taşıdıkları cevheri ortaya çıkarırlar ve titizlikle işlerler.

İzmit Birebir Fizik Özel Ders iletişim numaramız 0532 466 01 05

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR FEN BİLGİSİ ÖZEL DERS

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders fen bilgisi dersleri kapsamında 3-4-5-6-7-8. sınıftaki fen ve teknoloji ile lisedeki kimya, fizik, matematik, biyoloji dersleri ifade edilmektedir. İsmi zikredilen her ders YGS, LYS, TEOG, ALES ve KPSS sınavlarında öğrencilerimizin karşısına çıkmaktadır. Fen bilimleriyle ilgili bir bölüm seçmese bile hiçbir öğrencinin fen bilimleri derslerine sırt dönme lüksü bulunmamakta, kendi branşına ait bir dersmiş gibi çalışması gerekmektedir.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders Kişiye özgü program ve çalışma metotları ile başarıyı yakalamak mümkündür. Bu imkanı devlet okulları sunabilmek bir yana ilgilenmemektedir bile. Koçluk sisteminde  başlarken yapacağımız form ve testler bizim çalışma programımıza yön verecektir. Hedefi şimdiden belirlemek için bizim ile iletişime geçmeniz yararınıza olacaktır. . Hedefinizdeki projeleri, profesyonel bir şekilde inceleyip bu uygun çalışma ortamlarını hazırlayan bu alanda uzmanlaşmış kişiler ile çalışma imkanı bulabileceksiniz.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders ile her sınıf ve eğitim kademesindeki öğrenciye özel ders verilir. Öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk seviyeleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınır. Bu özelliklerine göre kendisine maksimum faydayı sağlayacak olan eğitimcimize yönlendirilir. Öğrencilerimiz İster birkaç kişiden oluşan butik sınıflarımızda, ister evlerinde özel ders alabilmektedirler.

İzmit Birebir Fen Bilgisi Özel Ders ihtiyaç duydukları her konuda destek alabilmektedirler. Okuldaki sınavlarına ve derslere yönelik takviye niteliğinde dersler, proje ve ödevlerine yardımcı çalışmalar yürütülmektedir. Tek yapılması gereken bunlardan size en uygun olanın belirlenmesi ve seçilmesidir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR ETÜT

İzmit Birebir Etüt ekibinin ulaşmak istediği temel amaç, öğrencinin gelişim dönemine, yaşına, seviyesine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim alarak okul derslerindeki başarısını arttırmak ve lise ile üniversite sınavlarına hazırlık süreciyle ilgili sağlam temel taşlarını şimdiden atmasını sağlamaktır. Hedeflerine ulaşabilme konusunda herkes yükünü kaldırmalıdır ve bu yükü paylaşacağı insanları iyi seçmelidir.

İzmit Birebir Etüt eğitimde başarı ancak bireysel farklılıklara hitap etmekle mümkündür. Bunun yolu da her öğrencinin bir birey olduğunu kabul etmekten geçmektedir. Öğrenci kendisine uygun metotlarla ders alma imkanından mahrum kaldığında ders çalışmaktan soğumakta, öğrenmeye isteksiz davranmakta, hatta direnç göstermektedir. Bunun sonucu da hiç istenmeyen bir durum olan başarısızlıktır.

İzmit Birebir Etüt okullarda öğretmenlerin işi deyim yerindeyse başından aşkındır. Her gün yüzlerce öğrenciyle uğraşmakta, birkaç derse girmekte, bu da öğrencileriyle özel olarak ilgilenmesini, her bireyin düzeyine ve ihtiyacına uygun öğretim tekniği kullanılmasını imkansızlaştırmaktadır. Çünkü kullanılacak öğretim yöntemini ve tekniğini öğretmenin bu tekniklere yatkınlığı kadar eğitim yapılan ortamın fiziki şartları ve sınıfın mevcudu da belirler. Biz İzmit Birebir Etüt ekibi olarak öğrenmenin önündeki fiziksel engelleri tamamen kaldırarak, olumsuz faktörleri kontrol altında tutuyor, öğrencilere temel esaslarını tamamen kendi ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediği bir eğitim imkanı ve ortamı sunuyoruz.

İzmit Birebir Etüt derslerimiz butik sınıflarda birkaç kişiden oluşan gruplar halinde ya da birebir özel ders şeklinde verilmekte olup velilerimiz bizimle görüşmek için geldiklerinde onlara öğrencilerimizin durumlarıyla ilgili teşhis ve tanımaya yönelik birkaç soru sormakla işe başlıyoruz. Böylece öğrencinin eksik olduğu konuları, öğrenme güçlüğü çektiği dersleri tespit ediyoruz. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz bulgulardan sonra öğrencimizi kendisine uygun olan öğretmenlerle tanıştırıyoruz. Ders alma konusunda karar kılınan öğretmenimiz de öğrencimizle bir görüşme yaparak ihtiyaçlarını ve eksiklerini belirliyor. Akabinde bir program hazırlanıyor ve öğrencimiz yıl boyunca kendisine ayrılan bu programı ister kurumumuzda, ister evinde kullanabiliyor.

İzmit Birebir Etüt öğretmenlerimiz derslerini işlerken, en az öğrencilerimiz kadar hazırlık yaparlar. İlgili dersin konularının öğrenilmesine yardımcı materyalleri her zaman hazır tutarlar ve gerektiğinde kullanırlar. Konuyu anlatırlarken geçen derste işlenenlerin mini bir özetini sunarlar. Dersin amacı ve içeriğiyle ilgili bir konuşma yaptıktan sonra, hedeften haberdar eden ve güdülenmeyi sağlayan ögelerle konuya bir giriş yaparlar. Anahtar kavramları verirler. Derste öğrenciyi pasifize etmekten kaçınırlar ve daha ziyade rehberlik ederler. Konu akışı içerisinde sık sık susup öğrenciden kendilerini tamamlamasını beklerler. Öğrencilerimizden istediğimiz ders işlenişi sürecinde aktif olmaları ve öğretmenlerinin bu davetkar hamlelerini yakalayıp kendilerine atılan bu pasları gole çevirmeleridir. Bu birliktelik yakalandığında başarının hiç de uzak olmadığını, hele hele şansla uzak yakın alakası olmadığını, üstelik aradıkları kaliteyi bulduklarını anlayacaklardır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR EDEBİYAT ÖZEL DERS

İzmit Birebir Edebiyat Özel Ders edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü sanatsal bir dil kullanarak sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme sanatı olarak tanımlanabilir. İlgilisi için çok zevkli, diğer öğrenciler için ise ilginç bir sunumla desteklenmedikçe kabus haline gelebilitesi yüksek olab bir derstir.

İzmit Birebir Edebiyat Özel Ders edebiyat dersi konuları dönemsel olarak ölçeklendirilmiş ve birbirinden ayrılmıştır. Ezbere dayalı bir ders olmakla birlikte öğrendiklerinizi kullanabileceğiniz, üst düzey bilişsel davranışlar isteyen konular da vardır. Örneğin bir hece ölçüsü ya da aruz ölçüsünün dörtlüklere nasıl uygulanacağının, aruz ölçüsü kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak hangi edebi döneme ait bir eser olduğunun yorumlanabilmesi gerekir.

İzmit Birebir Edebiyat Özel Ders sözel bilgi yoğunluğu fazla olan derslerde hafızamızın nasıl çalıştığını, bilgileri nasıl kodlamamız gerektiğini, böylece gerektiğinde nasıl geri çağırmamız gerektiğini bilirsek, unutmaları ve önlemiş oluruz. Bunun için eğitim koçlarımızdan yardım alabilirsiniz. Size uygun bilişsel senaryolar oluşturabilir, hatta yazarak çalışıyorsanız öğrendiğiniz kavramları hikayeleştirebilirsiniz. Böylece bilgi grupları sizin için anlamlı hale gelmiş olur. Sabahtan akşama kadar oturup divan edebiyatına çalışmak ve önemli yazarlar ile şairleri ezberlemek belki bir günlüğüne hatırda tutmanızı sağlar ama ondan sonra bilgi uçar gider. Çünkü uzun süreli belleğe gönderilmemiştir. Bu yüzden biz sürekli tekrar yaparak bilgilerimizi sürekli taze tutacağız, bunu yapabilmek için de bol bol soru çözeceğiz. Tabi bu sorular güçlü çeldiriciler içeren, eleyici sorular olmalıdır.

İzmit Birebir Edebiyat Özel Ders Öğretmenimizin işini kolaylaştırmalı ve derse hazırlık yaparak gelmeliyiz. Dersin her sürecinde var olmalıyız. Öğretmen size kapalı ve açık uçlu sorular sorarak derse çekmeye çalışacak, arasıra susarak kendisini tamamlamanızı isteyecektir. Lütfen size atılan bu paslara hazırlıklı olun ve gole çevirmeye çalışın.

İzmit Birebir Edebiyat Özel Ders ekibimiz hem okul derslerine yönelik, hem sınavlara yönelik hem de ÖSYM sınavlarına hazırlık hizmetleri sunmaktadır. Hakim belirleyici tamamen öğrencinin ihtiyaç, beklenti ve hazırbulunuşluk düzeyidir. Edebiyat dersini bireyselleştirilmiş öğretim yöntemleri uygulayan öğretmenlerden öğrenmek başarı düzeyinizi arttıracak ve edebiyat dersiyle ilgili karşınıza çıkacak her duruma hazırlıklı hale gelmenizi sağlayacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR COĞRAFYA ÖZEL DERS

İzmit Birebir Cografya Özel Ders coğrafyanın ilgi alanına giren konular çok çeşitlidir. Bunlar arasındaki bağıntıyı görmek gerekir. Bazı öğretmenler bu dersin ezber yoluyla kavratılabilecek bir ders olduğunu düşünmekte ve coğrafyayı basit tasvirler yapan bir ders olarak görmekten öteye gidememektedirler. İşte bu noktada İzmit Birebir Cografya Özel Ders devreye girerek coğrafya öğretim programı kapsamına giren hedef davranışları öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim metotlarıyla kazandırmaktadır.

İzmit Birebir Cografya Özel Ders öğrencilere sabahtan akşama kada dağ ismi, deniz ismi, göl ismi ezberletin. Coğrafya öğretmek istiyorsanız öncelikle konuyu siz bileceksiniz. Hem de her yönüyle. Her yönüyle bilmek de yetmez, ortaya çıkardığı sonuçların bağlantılı olduğu diğer bilimlerle ilişkisini kurarak temel düzeyde bilimsel açıklamalar getirebileceksiniz. Bu da yetmez. Eğer konuya ait kazanımları gerekli becerilerle organize ederek vermezseniz öğrenciler sadece ezberlemiş olur, bir gün sonra unuturlar. Bütün dersler içerisinde anlatılması en zor olanlardan biri coğrafyadır. Öğretmen alan bilgisine çok iyi hakimdir, ama bunu sistematik bir şekilde öğrenciye sunabilme becerisinden yoksundur. Kusura bakmayın ama böyle bir coğrafya öğretmeni hiç kimsenin işine yaramaz.

İzmit Birebir Cografya Özel Ders öğrencilerin içinde her profile ait özellikleri sergileyenler bulunmaktadır. Derslerine çalışmaya isteksiz olanlar, öğrenme ve odaklanma güçlüğü çekenler..İzmit Birebir Cografya Özel Ders olarak biz her öğrenci profiline ve hazırbulunuşluk düzeylerine uygun ders anlatabilecek öğretmenlerle çalışırız. Coğrafya dersinin yapılabilmesi için mutlaka haritalar gereklidir. Coğrafya harita, harita coğrafya demektir. Bu hususun altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Coğrafyada haritaların kullanılmadığı tek bir konu yoktur. Bu dersi iyi öğrenmek isteyen birisi ders çalışmaktan bağımsız olarak, her gün harita incelemelidir. Ülkelerin matematiksel ve özel konumları, komşuları, sınırları gibi özellikleri ülkelerin sahip oldukları jeopolitik konumu, ülkelere ait haritaların çiziminde tercih edilecek projeksiyon tipleri, kullanılacak haritanın ölçeği gibi birçok özelliğini tayin edecektir. Coğrafyanın ezbere dayalı bir ders olmadığı ve öğrenci düzeyine görelik ilkesine göre hareket etmenin ne kadar önemli olduğu bu küçük tanımlayıcı örneklerden yola çıkılarak kolayca anlaşılabilir. O nedenle gelin ve size en uygun coğrafya öğretmeniyle çalışmanın kazanımlarını keşfedin.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR BİYOLOJİ ÖZEL DERS

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi ve konu alanlarına ait olan bütün beceri ve kazanımların, bireyselleştirilmiş öğretim metotları kullanılarak, evlerinde ya da birkaç kişiyi geçmeyen butik sınıflarımızda verildiği profesyonel bir hizmettir. Böylece lise ve üniversite sınavlarına yönelik sağlam temeller atılmakta, öğrencilerimiz hedeflerine huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Ayrıca bunun yanında okula yardımcı, okul sınavlarına yönelik takviye eğitimler de verilmektedir.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders çocuklarınız biyoloji dersini öğrenmekte zorlanıyorsa kendilerine gerekli ders çalışma yöntemleri öğretilmiyordur, ya da kendi ihtiyaç ve beklentileri gözetilmeden eğitim programları uygulanıyordur. Artık günümüzde bilgiye ulaşmanın yöntemleri bilinmek zorunda. Bilgiyi işlemek, yapılandırmak da gerekiyor. Biz bu yüzden öğrencilerimize akademik beceriler kazandırırken onların bu yönlerden gelişimini teşvik edici çalışmalar da yapıyoruz.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi sözel derslerle ilişkili olduğu kadar sayısal derslerle de ilişkilidir. Canlılar ve ekosistemi oluşturan unsurlar arası ilişkilerden bahsederken bunlara ait grafiklerden faydalanıp çıkarımlar yapmak da çok önemlidir. Yorum gücünün ve yeni bakış açıları kazanabilmenin önemi büyüktür ve biz bu farkındalıkla hareket ederiz.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders bu becerilerin kazanılmasında özel dersin oynayacağı rol, okul derslerine oranla kat be kat fazladır. Öğrenciler okullarda bireyselleştirilmiş eğitim modellerinden faydalanamamaktadırlar. Kendi ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmadığı bir yerde öğrenmeye olan istekleri körelmekte, hatta direnç göstermektedirler. Biz öğrencilerin ihtiyaç duydukları bireysel alaka ve desteği göstermekle de kalmıyor, onları her yönden donanımlı hale getiriyoruz. Artık özel dersin kazanımlarına sırtını dönmek gibi bir lüks kalmamıştır. Herkes özel ders verebileceği iddiasındadır. Ancak bizim farkımız özel ders verebilmek değil, dersi sunuş yöntemimiz, işleyiş biçimimiz ve bunu öğrenciye görelik ilkesiyle birleştirebilmemizdir.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders öğrencilerinizi hızlı bir ihtiyaç analizi testine tabi tutmaktadır. Başlangıçtaki bu hızlı teşhis ve tanıma çalışması, belirlenecek olan öğretim yöntemini kullanabilen, öğrenci düzeyine uygun ders anlatabilen, yani size en uygun eğitimci ile çalışmanızı sağlamaktır. Böylece pek çok sorun daha en başından çözülmüş olur. Öğrencilerimiz derslere hazırlıklı gelir, evde yapacakları ekstra çalışmaları aksatmaz, dersi derste öğrenirlerse hiçbir sayısal ders onlar için sorun olmayacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT GEOMETRİ ÖZEL DERS

izmit Geometri özel ders ile geometri dersi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Nitelikli bir geometri öğretmeniyle çalışmanın avantajlarını öğrencilerimiz sınavda bizzat kendileri tecrübe edeceklerdir. Bu vasıfları taşıyan bir öğretmen ile öğrencinin geometri ile ilgili sorunları kalmayacak, sınavda çok ciddi kazanımlar elde edeceklerdir. Geometri kabaca uzaydaki uzamsal şekilleri, belirli yasalara dayandırarak inceleyen matematiksel disiplin olarak tanımlanabilir. Kainatın formülizasyonu matematiksel ifadelere dayanır ve günümüz dünyasında görsel-uzamsal bakış açısı kazanabilmek ve bunun ardında yatan matematiksel ilişkileri görebilmek oldukça önemlidir.

 

izmit Geometri özel ders ile öğrenci-öğretmen etkileşimi maksimum düzeyde sağlanmış olacağından sınıf ortamındaki olumsuzluklar elimine edilmiş olacak, öğrenci geometri dersini sevdiği gibi öğretmeninden maksimum ölçüde faydalanmış olacaktır.

 

izmit Geometri özel ders kapsamında öğrencilerimiz bol soru çözümleri ile birebir özel ders ile öğrenmiş oldukları konuları pekiştirerek, donanımsal anlamda sınavı kazanabilecek düzeye erişeceklerdir. Bu birliktelik çoğunlukla öğretmenlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz ardı etmesi sonucu oluşamamakta, öğrenciler konu eksiklerini tamamlayacak, anlamadıklarını soracak kişilerden profesyonel yardım alma imkanından mahrum kalmaktadırlar.

 

izmit Geometri özel ders öğrencileri bekledikleri kaliteye kavuşturmakta, öğrenci merkezli bir eğitim modeli ve profesyonel geometri öğretmenleriyle beraber hem sınava yönelik hem de konu eksiklerini tamamlamaya yönelik bireysel çalışmalar yürütmektedirler. Bunun öğrencilere sağlamış olduğu getiri, daha önceden deneyimlemiş olan öğrencilerimiz tarafından iyi bilinmektedir.

 

Devamını Oku
15 15 2019

GEOMETRİ ÖZEL DERS

İzmit Fizik Özel Ders doğayı oluşturan sistemleri konu edinen bilimler arasında fizik ayrı bir yerde durmaktadır. Fizik matematiksel ifadeler ve formüller kullanarak, bunların belirli kavramlar, tanımlar ve yasalara dayandırılarak açıklanmasına dayanan bir disiplindir.İzmit Fizik Özel Ders Bütün bilimlerle ilişkilidir. Birçok bilime veri sağlar ve onlara ışık tutar.

İzmit Fizik Özel Ders fizik dersinin sınavlarda başarılı olmaya yönelik olan katkısı oldukça fazladır. Sayısalcı olmayan öğrenciler bile kendi alanlarında yüksek puan alıp başarılı olabilmek için matematiksel derslere çalışmaktadırlar ki diğer adaylar arasında avantajlı konuma gelebilsinler. Hatta yalnızca üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde değil, Biyoloji, Tıp, Mühendislik bölümlerinden birinde okuyup başarılı olabilmek için bile fizik dersine dair temelin çok sağlam olması gerekir. Çünkü dönemler içerisinde fizik konu alanına giren termodinamik, mukavemet gibi dersler seviyelerine göre yarıyıllara dağıtılmıştır ve ön koşul dersler şeklinde verilmektedir.   Fiziğin temel aldığı yasalar ve olayları tanımlamakta kullandığı formüller, kendisiyle bağlantılı diğer fen bilimlerinin de verilerine kaynak teşkil etmektedir.

İzmit Fizik Özel Ders ister sayısalcı olun ister eşit ağırlıkçı isterse sözelci olun fizik dersi sırtınızı dönme lüksünüzün olmadığı bir derstir. Eğer 9. sınıfsanız kanalize olacağınız alan henüz belli olmamıştır ve ilerleyen dönemlerde başarı durumunuza göre kendinize bir mini yol haritası çizmiş, yöneleceğiniz alanla ilgili ilk fikirlerinizi oluşturmaya başlamış olabilirsiniz. Bu haritayı çizerken sayısal dersleri, özellikle de fiziği dışarıda tutmanız büyük hata olur. Bu derslere de seçmeyi düşündüğünüz branşa ait bir dersmiş gibi çalışmalısınız. Eğer sayısal seçmişseniz zaten fizik sizin hayatınız haline gelecektir. Fakat sayısal öğrencileri diğer fen bilimlerine ait dersleri, hatta matematiği yapabilmekte, buna mukabil fizikte zorlanmaktadırlar. Fizik dersine çalışırken en başta onun kullandığı temel kavramlara, konu alanlarına, temel sayısal formüllerine, kısacası kendine has ifade diline hakim olmanız gerekmektedir. Çünkü bu birikimsel bir süreç işleyecektir. Bir konuyu anlamadan asla diğerine geçmemelisiniz. Önceki konulara ait bir eksik, kendisinden sonra gelen konulara da sirayet edecektir. Zaman zaman eski konulara dönüş yapmanız ve düzenli tekrarlarla onu pekiştirmeniz gerekecektir. Fizik dersini öğrenmenin bir diğer şartı dersi çok iyi takip etmektir. Bütün dikkatiniz öğretmende olmalı, düzenli not tutma alışkanlığı edinmeli, öğretmenin çözdüğü bütün örnekleri takip etmeli, her ayrıntının üzerinde özenle durmalısınız. Öğretmeninizle sürekli diyalog halinde olun ve anlamadığınız bir yer olduğunda mutlaka sorun.

İzmit Fizik Özel Ders fizik dersine yönelik bireysel çalışmalar da önemlidir. Konuları kendinize özgü bireysel senaryolarınızla hikayeleştirerek anlamlı hale getirebilirsiniz. Muhakeme, beyin fırtınası ve sonuç çıkarımları yapmayı asla ihmal etmeyin. Yardımcı kaynaklardan geniş bir soru havuzu oluşturun ve bol bol soru çözerek, kendinize öğrendiklerinizi kullanabileceğiniz somut yaşantılar oluşturmaya çalışın.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS

İzmit Fizik Özel Ders doğayı oluşturan sistemleri konu edinen bilimler arasında fizik ayrı bir yerde durmaktadır. Fizik matematiksel ifadeler ve formüller kullanarak, bunların belirli kavramlar, tanımlar ve yasalara dayandırılarak açıklanmasına dayanan bir disiplindir.İzmit Fizik Özel Ders Bütün bilimlerle ilişkilidir. Birçok bilime veri sağlar ve onlara ışık tutar.

İzmit Fizik Özel Ders fizik dersinin sınavlarda başarılı olmaya yönelik olan katkısı oldukça fazladır. Sayısalcı olmayan öğrenciler bile kendi alanlarında yüksek puan alıp başarılı olabilmek için matematiksel derslere çalışmaktadırlar ki diğer adaylar arasında avantajlı konuma gelebilsinler. Hatta yalnızca üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde değil, Biyoloji, Tıp, Mühendislik bölümlerinden birinde okuyup başarılı olabilmek için bile fizik dersine dair temelin çok sağlam olması gerekir. Çünkü dönemler içerisinde fizik konu alanına giren termodinamik, mukavemet gibi dersler seviyelerine göre yarıyıllara dağıtılmıştır ve ön koşul dersler şeklinde verilmektedir.   Fiziğin temel aldığı yasalar ve olayları tanımlamakta kullandığı formüller, kendisiyle bağlantılı diğer fen bilimlerinin de verilerine kaynak teşkil etmektedir.

İzmit Fizik Özel Ders ister sayısalcı olun ister eşit ağırlıkçı isterse sözelci olun fizik dersi sırtınızı dönme lüksünüzün olmadığı bir derstir. Eğer 9. sınıfsanız kanalize olacağınız alan henüz belli olmamıştır ve ilerleyen dönemlerde başarı durumunuza göre kendinize bir mini yol haritası çizmiş, yöneleceğiniz alanla ilgili ilk fikirlerinizi oluşturmaya başlamış olabilirsiniz. Bu haritayı çizerken sayısal dersleri, özellikle de fiziği dışarıda tutmanız büyük hata olur. Bu derslere de seçmeyi düşündüğünüz branşa ait bir dersmiş gibi çalışmalısınız. Eğer sayısal seçmişseniz zaten fizik sizin hayatınız haline gelecektir. Fakat sayısal öğrencileri diğer fen bilimlerine ait dersleri, hatta matematiği yapabilmekte, buna mukabil fizikte zorlanmaktadırlar. Fizik dersine çalışırken en başta onun kullandığı temel kavramlara, konu alanlarına, temel sayısal formüllerine, kısacası kendine has ifade diline hakim olmanız gerekmektedir. Çünkü bu birikimsel bir süreç işleyecektir. Bir konuyu anlamadan asla diğerine geçmemelisiniz. Önceki konulara ait bir eksik, kendisinden sonra gelen konulara da sirayet edecektir. Zaman zaman eski konulara dönüş yapmanız ve düzenli tekrarlarla onu pekiştirmeniz gerekecektir. Fizik dersini öğrenmenin bir diğer şartı dersi çok iyi takip etmektir. Bütün dikkatiniz öğretmende olmalı, düzenli not tutma alışkanlığı edinmeli, öğretmenin çözdüğü bütün örnekleri takip etmeli, her ayrıntının üzerinde özenle durmalısınız. Öğretmeninizle sürekli diyalog halinde olun ve anlamadığınız bir yer olduğunda mutlaka sorun.

İzmit Fizik Özel Ders fizik dersine yönelik bireysel çalışmalar da önemlidir. Konuları kendinize özgü bireysel senaryolarınızla hikayeleştirerek anlamlı hale getirebilirsiniz. Muhakeme, beyin fırtınası ve sonuç çıkarımları yapmayı asla ihmal etmeyin. Yardımcı kaynaklardan geniş bir soru havuzu oluşturun ve bol bol soru çözerek, kendinize öğrendiklerinizi kullanabileceğiniz somut yaşantılar oluşturmaya çalışın.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERS VERENLER

Kocaeli Fizik Özel Ders Verenler ile öğrencilerimi aradıkları kaliteye kavuşuyor. LYS,YGS sınavları ile okula yönelik destekleyici programlar ile öğrencilerimizin en büyük korkulu rüyalarından biri olan fizik dersi artık bir tehdit olmaktan çıkıyor.

Kocaeli Fizik Özel Ders Verenler fiziğin kuramsal altyapısına asgari ölçüde hakim olmak, fiziği anlamanın ilk şartıdır. Bu farkındalık sizi gireceğiniz yolda bir adım ileri götürecek olan kısımdır. Bundan sonra fiziğin birikimsel bir şekilde ilerlediği gerçeğini bilecek ve çalışma planınızı buna göre kurgulayacaksınız. Öğretmenlerden alınacak destekte öğrencinin neye ihtiyacı olduğunun, konu eksiklerinin ve hazırbulunuşluk düzeyinin bilinmesi çok önemlidir. Ancak bu şekilde doğru bir ihtiyaç analizi yapılabilir ve öğrenciye katkı sağlanabilir. Fizik bilgisi sağlam bir temel üzerine bina edilmesi gereken bir yapıdır. Kurumumuzun en ciddi avantajı kendini bu noktada belli etmekte ve okullarda sıklıkla gözden kaçırılan bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Kocaeli Fizik Özel Ders Verenler bireysel farklılıklara saygı duyulan, öğretim metodunu öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediği bir yerdir. Bu nokta sınavlara hazırlanmakta ve fizik gibi anlaşılması kritik öneme haiz olan derslere dair güçlü temeller kurularak konu eksiklerinin giderilmesinde ciddi öneme haizdir. Bu konunun önemi Kocaeli Fizik Özel Ders Verenler ile sınava hazırlananların katettiği gelişime bakılınca çok daha iyi anlaşılmaktadır. Fiziğin kuramsal temeline belki bir ölçüde hakim olunabilir ancak fiziğin birikimsel yapısı ve dünyayı oluşturan her sistemle ilişkili inceleme alanları uzmanlaşmaya, kendisiyle bağlantılı alt disiplinler oluşmasına neden olmuştur. Bu yapı ancak Kocaeli Fizik Özel Ders Verenler ölçeğindeki bir destek ile kavranabilir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS VERENLER

izmit Fizik Özel Ders Verenler fizik dersi öğrencilerin tek başlarına öğrenebileceği bir ders değildir. Farklı hazırbulunuşluk düzeyleri, bireysel farklılıklar ve öğrenciye görelik ilkesinin en çok göz önünde bulundurulması gereken derslerden biri fiziktir. Bu da ancak alanında uzman, öğrencilerin ihtiyacını iyi analiz eden ve bu doğrultuda bir program geliştirebilecek nitelikli bir öğretmenin varlığıyla mümkündür. Burada öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerini temel alan bir eğitim modeli belirlemek hayati önem taşımaktadır. Çünkü öğrenci seviyesine indirgenmemiş bir fizik dersi öğrenciye bilmediği bir dili konuşan bir kişiyi dinlemekten farklı bir etki yapmayacaktır. izmit Fizik Özel Ders Verenler ile ilgili en önemli avantaj bu konuda farkındalık sahibi ve YGS,LYS fizik kazanımlarına yönelik uzmanlaşmış personel ile çalışmasıdır. izmit Fizik Özel Ders Verenler öğretmenlerinin üzerinde en titizlikle durduğu konu öğrenciyi merkeze almaktır.

izmit Fizik Özel Ders Verenler fizik biliminin dünyayı var eden yasaları ortaya koyması ve bütün bilimlere temel teşkil etmesi, onu kavranması en güç derslerden biri yapmaktadır. Bu güçlüğün yenilmesinde izmit Fizik Özel Ders Verenler ekibinin uzman öğretmen kadrosu daima yanınızdadır. Yalnızca okuldaki fizik derslerini destekleyici mahiyette eğitim verilmekle kalmayıp sınava yönelik ekstra hazırlık, LYS, YGS sınavlarını konu ve soru bakımından eksiklerini telafi edici programlar da uygulanmaktadır. Fizik bilimi ne kadar karmaşık ve öğrenilmesi güç olursa olsun alanlarında yetkin olan öğretmen kadromuzun vereceği birebir eğitimler fiziğe dair güçlüklerin aşılmasını sağlayacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

FİZİK ÖZEL DERS

Fizik Özel Ders öğrencilerin sayısal dersler içerisinde en çok zorlandığı derslerden biri de fiziktir. Bunun olası nedenleri aşağıda etraflıca incelenecektir. Fizik özel ders izmitte öğrencilerin tüm branşlarda özel eğitim veren öğretmenlerin en iyilerini bir araya getirerek en iyi eğitimi vererek , tam kapasite ile çalışmaya devam etmekte ve öğrencileri en iyi şekilde sınavlara ve yazılılara hazırlamakta.

Fizik Özel Ders Fizik bütün temel bilimlerin ayrıştığı anakayadır. Ortaya koyduğu yasalar bütün bilimlerce kullanılmaktadır. Fiziği anlamak hayatı anlamaktır desek abartmış olmayız.

Fizik Özel Ders fiziği anlamak istiyorsak öncelikle onun kavramsal altyapısına iyice hakim olmak zorundayız. Fiziğin yapısı bir piramite benzer ve bütün konuları diğer konuya geçiş için önkoşul niteliği taşır. Kendi içerisindeki konuları anlamak da çoğu zaman yeterli olmaz. Diğer sayısal derslerle ilgili bir temel eksikliği fiziği anlamakta güçlükler çıkarabilir.

Fizik Özel Ders fiziğin konularını ayrı olarak ele almak, birbirinden soyutlamak fiziğin kuramsal temellerinden tamamen sapmak anlamına gelir. Bu nedenle fiziğe çalışırken diğer sayısal derslerle, özellikle de matematikle ilgili bir sorununuz bulunmadığından emin olunuz. Matematiğin kullandığı kuramlar temelini fizikten alır, ama fizik amiyane tabirle matematikçe konuşur. Yani olayların dayandığı fiziksel kanunlar matematiksel formüllerle ifade edilir.

Devamını Oku
15 15 2019

FEN BİLGİSİ ÖZEL DERS

Fen Bilgisi Özel Ders ile fen bilimleri içinde yer alan Fizik,Kimya, Biyoloji ile onlarla olmaktan çıkacak. Bu derslerin öğrenilmesi sanıldığı kadar zor değildir fakat anlatılmaları ve sunulmaları özel beceriler gerektirir. Fen Bilgisi Özel Ders , Bu beceriler arasında öğrenci düzeyine uygun anlatım yöntemleri, öğrenmeyi kolaylaştıracak bir sunum, bilgileri sistematik ve örgütlü bir şekilde aktarabilmek gösterilebilir. Okul derslerinde Fen Bilgisi ve sayısal dersleri öğretmenleri arasında bu bu becerilere sahip olanlar olsa da sınıf ortamında her öğrenciyle özel olarak ilgilenen, başarı gruplarına uygun ders anlatan öğretmenler bulmak güç olmaktadır. Bu da öğrenme güçlüklerinin yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders oysa öğrenci düzeyine uygun ders işleyen, homojen gruplar ile seviyeye göre program ve işleyiş belirleyen profesyonel öğretmenlerle çalışmak, başarıyı olumsuz etkileyen diğer etmenleri kontrol altına almayı sağlamakta, öğrencilerin okul başarısının artmasına ve derslere dair geliştirdikleri ön yargılardan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Fen bilgisine ait derslerle öğrencilerin yolları TEOG,YGS,LYS, KPSS sınavlarında kesişmekte ve bu derslere ait bilgilerin eğitim hayatının her döneminde taze tutulması gereksinimi doğmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders fen bilgisi dersleri her ne kadar pek hazzedilmese de aslında hayatı oluşturan her sistem, kullandığımız bütün araç-gereçler, dünyayı var eden yasalar, günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerin hepsi birer fen bilimi ürünüdür. Ancak öğrencilere dayatılarak adeta dikte edilen, dersi anlamlı ve öğretici olmaktan çıkaran öğretim yöntemleri bu derslerin gereksiz ve anlamsız olarak algılanmasına yol açmaktadır. Biz Fen Bilgisi Özel Ders ekibi olarak bu algıyı değiştirip doğrusunu inşa etmekle işe başlayacağız. Öğrenci herşeyden önce yaptığı işin kendisi için gerekli olduğuna ve öğrendiği bilgilerin işine yarayacağına kendisi inanmalıdır. Bunlar biz eğitimcilerin duyuşsal hedef davranışlar dediğimiz özel bir  davranış grubunu oluşturur. Buraya yönelik davranışlar değiştirilmeden bilişsel davranışların tam ve eksiksiz olarak kazanılma şansı yoktur. Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin dikkatlerini uzun süre bir noktada toplayarak ders işlemeleri mümkün değildir. Sıkıcı ve tekdüze sunumlarla bu dikkat iyice dağıtıldığında ortaya karamsar tablolar çıkmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders ancak geleceklerini bize emanet edenler müsterih olsunlar. Fen bilgisi derslerine ilkokuldan beri aşinalar fakat hiç alışkın olmadıkları bir eğitimle karşılaşacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Biz dikte etmeyiz. Öğretmeni değil öğrenciyi merkeze alırız. Dersleri öğrenci için eğlenceli hale getirir ve kendilerini aile ortamındalarmış gibi hissetmelerini sağlarız. Öğrenciye değerli ve özel olduğunu hissettiririz. Bilgileri öğrenciler için anlamlı hale getiririz. Programı, öğretim yöntemini ve sunuş tekniğini öğrencinin ihtiyaçları, beklentileri ve hazırbulunuşluk düzeyi belirler. Alanında uzman deneyimli öğretmen kadromuz size fen bilgisi dersleriyle ilgili okul sınavlarına ve varsa konu eksiklerini tamamlamaya yönelik programlar uygulayacak, bire bir soru çözüm etkinlikleriyle sizi öğrenmek için somut yaşantılarla karşılaştıracaktır. Böylece TEOG, LYS, YGS, KPSS, ALES gibi sınavlar için de önceden sağlam temeller atmış olacaksınız.

Devamını Oku
15 15 2019

COĞRAFYA ÖZEL DERS

Cografya özel ders Birebir özel derslerle genel bir çerçeve çizilmekte ve öğrencilerin coğrafi bilgiyi nasıl öğrenip kullanacaklarına dair anektodlar aktarılmakdır. Öğrenciler ders çalışırken önlerine çıkan konularla ilgili sorular sorabilmekte, anlamadıkları konuları öğretmenlerine sorabilmekte, coğrafyanın bilgileri sunmakta kullandığı yardımcı materyallerden faydalanma yollarını keşfetmektedirler. Cografya Özel Ders Öğrenmede kalıcılık olabildiğince fazla görsel materyal kullanmakla ve somut yaşantılar kazanmakla mümkündür.Bunun bilincinde olan öğretmenlerle çalışmak, öğrenmeyi etkileyen diğer faktörleri kontröl altına almaya ve amaca uygun, esnek bir ders planı eşliğinde belirlenen hedeflere ulaşmaya ciddi katkı sağlamaktadır.

Cografya özel ders Coğrafyada bütün olaylar birbirleriyle ilişkilidir. Olaylar birikimli bir süreç diziniyle birbirine bağlanmıştır. Bir olayın ortaya çıkış nedeni kendisiyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle olayların oluş sebeplerini sorgulayarak çıkarımlar yapmak, sebep sonuç ilişkileri kurabilmek coğrafi düşüncenin temelini oluşturur.

Cografya özel ders Coğrafyanın en temel materyali haritalardır. Haritalar coğrafi olayların somutlaştırılmasında en büyük yardımcı kaynaklardır. Çalışılan konu ve edinilecek beceri ne olursa olsun haritalar her zaman başucu unsur olmalıdır. Böylece bilgiler zihinde daha iyi örgütlenecek ve coğrafi olayların yayılış sahalarıyla ortaya çıkış sebepleriyle arasında bağ kurabilme imkanı yakalanmış olacaktır.

Cografya özel ders Coğrafi olayların mekansal ve zamansal dağılışlarını göstermek için sıklıkla grafiklerden faydalanma yoluna gidilir. Grafiklerin çizilişi amaca ve konuya göre pasta grafikten çizgisel grafiğe kadar çeşitlilik gösterir.Grafikler olayların zaman içinde izlediği seyir, mekan içindeki dağılış hakkında fikir edinilmesine yardımcı olduğu gibi incelenen olayın mevcut durumunu koruduğu takdirde gelecekteki vaziyeti hakkında öngörülerde bulunulmasını sağlayarak bir yordanabilirlik ölçüsü verir.

Cografya özel ders Tablolar coğrafi verilerin incelenen konuya dair envanter ortaya koyma yönteminin uzantılarıdır.Cografya eğitiminin  Sütunlarla satırların amaca uygun bir biçimde düzenlenir ve istatistiki veriler örgütlü bir biçimde verilir. coğrafya eğitimi genel olarak Tablodaki bu istatistiki veriler felsefi bir temele oturtulan coğrafi bilgilerin örgütlenmesinde önemli yardımcı araçlardan biridir.

Devamını Oku
15 15 2019

COĞRAFYA ÖZEL DERS

Cografya özel ders Coğrafya biliminin öneminin hala anlaşılamamış olması önemli bir sorundur. Bunda coğrafyacıların bu bilimi popüler bilimlere entegre edememesi ve ortaöğretim coğrafya ders programının günümüzün ihtyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak biçimde tanzim edilmesi rol oynamıştır. Cografya Özel Ders , son zamanlarda bir nebze farkındalık gelişse de kuşkusuz bu yeterli değildir. Coğrafya’nın yalnızca yeryüzüne ait olayların bir envanterini çıkararak bunların basit tasvirlerini yapan bir bilim olmaktan fazlası olduğu gerçeği kavranmalıdır. İslam dünyasının önemli düşünürlerinden İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” diyerek olumsuz coğrafi çevrelerde devlet kurulamayacağını, kurulsa bile uzun ömürlü olamayacağını, zengin doğal kaynaklara sahip bölgelerde kurulan devletlerin daha uzun ömürlü olduğunu belirtmiştir. 15. yüzyılda ortaya konmuş olan bu doktrin daha o dönemlerde bile coğrafi bilginin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde kanın, gözyaşının, din ve mezhep kökenli savaşların eksik olmadığı Ortadoğu’yu dünya siyasetine yön veren emperyalist devletlerin çıkar çatışmaları haline getiren şey aslında sahip olduğu enerji kaynakları, yani coğrafi özelliklerinden başkası değildir.

Cografya özel ders Coğrafya bilgisi insana yalnızca bilgi örüntülerini vererek zihinsel beceri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda ülkesinin sahip olduğu doğal kaynaklar ve kültürel mirasların önemini kavrayacak bir şuur kazandırır. Böyle bir bilimin ortaöğretim programlarında yer alması kadar doğal birşey olamayacağı herkesin takdiridir.

Cografya özel ders Salt ezbere dayalı öğrenme metodu coğrafyayı kadük kalmaya mahkum eder. Coğrafi olayların en belirgin özelliği oluş anında gözlenmelerinin imkansız olmasıdır. Bu nedenle bir laboratuvar ortamına indirgenemezler. Coğrafyanın laboratuvarı coğrafi yeryüzü, yani arazidir. Bu nedenle coğrafi bilgiyi öğrenmek görsel, uzamsal bir bakış açısı gerektirir. Bakmakla kalmayıp görmek, görmekle kalmayıp anlamak ve anlamlandırmak gerekir. Coğrafya bilimi elde ettiği verileri ham bilgiler haline getirip sunmak için amaca uygun şekilde hazırlanmış haritalardan, profillerden, kesitlerden, diyagramlardan, tablolardan faydalanır. Bu materyallerin kullanılış amaçlarına ve temel özelliklerine dair asgari bilgi sahibi olmak, hayati önem taşımaktadır. Coğrafya öğrenilirken bu ders materyallerinden faydalanmak, dersin daha anlamlı ve kalıcı hale gelmesini sağladığı gibi coğrafi bilgiyi başıboş savruk parçaları halinde olmaktan kurtarır. Öğrencinin ilişkilendirmeler yapmasına, olayların dağılış sahalarını gösterirken sebep- sonuç ilişkileri kurarak çıkarımlar yapmasına olanak tanır.

Devamını Oku
15 15 2019

COĞRAFYA ÖZEL DERS

Cografya özel ders Coğrafya bilimi insan ve doğal çevre arasındaki ilişkileri belirli prensipler doğrultusunda inceleyen bir bilimdir. Tanımda vurgusu yapılan üç unsur; insan, doğal çevre ve bunları incelerken kullandığı prensipler coğrafyanın inceleme alanının sınırını çizer. Coğrafi bilgi günümüzde her ne kadar bir çeşit genel kültüre indirgenmişse de coğrafyanın günlük hayatımızda oynadığı rol bizim düşündüğümüzden çok daha fazladır.  Toplumsal genel kabullerin aksine coğrafya yalnızca dağ, taş, dere, tepe, ülke, şehir adı öğreten bir bilim olmanın çok ötesindedir.

Cografya özel ders İnsan ve onun faaliyetlerinin meydana geliş sahnesi olan yeryüzünü oluşturan doğal sistemlerin işleyişini irdeler, dağılışını yapar, dünyanın kendisine has olan dilini anlamayı, ondan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını öğretir. Cografya özel ders Günümüzün gelişmiş toplumları, ulaştıkları refah seviyelerini üzerinde kurulmuş oldukları sahanın coğrafi özelliklerini iyi analiz etmelerine ve doğal kaynaklarını düzgün bir şekilde yapılandırmış olmalarına borçludurlar.

Cografya özel ders Günümüz ortaöğretim coğrafya ders programı ve konu alanlarına ait kazanımlar ile hedef davranışlar toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek biçimde düzenlenmiştir. Yine de öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk düzeyleri, derse karşı geliştirdiği değer ve tutumlar, farklı öğrenme yöntemlerine yatkın olmaları gibi nedenlerden ötürü istenen gelişmeler tam olarak sağlanamayabilmektedir.

Cografya özel ders Bunun önüne geçmek için bireysel farklılıklara saygı ilkesinin esas alındığı, ezberin geri plana atılıp analiz, sentez gibi üst düzey bilişsel davranışların geliştirilmesinin hedeflendiği, dersin işlenişini öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediği öğretim yöntemlerinin kullanılması gereği duyulmuştur. Kalabalık sınıflarda her bireyin ihtiyaç alanlarına yönelik materyal ve yöntem belirlenmesi güçleşebilmekte, dersin tüm öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi mümkün olamayabilmektedir. Coğrafya birikimsel bir süreç halinde ilerler ve olaylar birbiriyle bağlantılı bir neden-sonuç diziniyle açıklanır.

Cografya özel ders Birebir özel ders ile bu ilkeye bağlı kalınarak temel oluşturulur. Konu eksiği giderilir ve soru çözümleriyle öğrenilen konunun pekişmesi sağlanır.Cografya , Birebir öğrenci-öğretmen iletişimi sağlama imkanı yakalandığı gibi öğrencilerin konuları tam ve eksiksiz öğrenmelerinin önü açılmış olur.

izmit birebir eğitim olarak tüm eğitimlerimiz gibi coğrafya eğitiminin de ehemmiyetini bilmekteyiz.

Devamını Oku
15 15 2019

TEOG ÖZEL DERS

TEOG Özel Ders ile kaliteli ve vizyon sahibi eğitimi hizmetinize sunuyoruz. İyi biliyoruz ki sınavlarla örülü bir eğitim hayatı, öğrencileri olduğu kadar ailelerini de tedirgin etmekte, onlar da çocuklarıyla beraber sınavlara hazırlık stresini yaşamaktadırlar. Biz öğrenci, öğretmen ve aile sacayağını sağlam bir temele oturtarak çocuklarımızın hedeflerine giden yolda kaldırmaları gereken yükü hep birlikte paylaşıyoruz.

TEOG Özel Ders hizmetleri kapsamında Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dair öğrenci seviyesine, öğretim yöntem ve tekniklerine uygun bir dizi eğitim programı uygulanmaktadır. Okullarda gördükleri derslere yönelik ekstra çalışmalar yapabilmekte, anlamadıkları konularda öğretmenlerinden yardım alabilmektedirler. Öğretmenlerin onlara önerecekleri yardımcı kaynaklardan bol soru çözerek, öğretmenlerinin rehberliğinde hedeflerine emin adımlarla yürümektedirler. Öğrenmede kalıcılığın sağlanması ve unutmaların önlenmesi için olabildğince öğrendiklerimiz bilgileri kullanmalı, somut yaşantılar kazanmalıyız. Bu da ancak bu farkındalıkla hareket eden öğretmenlerin varlığıyla mümkün olabilecek bir şeydir.

TEOG Özel Ders bu yoğun dersler kolajını doğru bir şekilde yönetebilmek için bir çalışma programınız olması çok önemlidir. Derslere çalışırken sırayla gitmemeli, bu bitsin ondan sonra diğerine geçerim dememelisiniz. Çünkü böyle yaparsanız önce çalıştığınız dersleri unutabilirsiniz. Dersleri haftalık programlar şeklinde yapın ve bir haftaya bütün dersleri serpiştirin. Konu sıralamaına ve bütünlüğüne uyun. Konuyu çalıştıktan sonra hemen onunla ilgili soru çözün ve ertelemeden gelip TEOG Özel Ders öğretmenlerinize sorun. Tamamen öğrenmeden asla geçmeyin ve öğretmeninizin yakasından düşmeyin. Öğrencilerimiz derslerine çalışırken öğretmenlerinden oluşturacakları program konusunda yardım da almalıdırlar. Sınavda zaman yönetimi de oldukça belirleyicidir. Biz akademik bilgi düzeyini arttırmanın yanında öğrencilerimize bu ekstra becerileri kazandırmayı da çok önemsiyoruz. Ayrıca sınav stresiyle başetmekte zorlanan ve ders çalışma stratejisini belirleyebilmeleri konusunda öğrencilerimize özel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

TEOG Özel Ders evlatlarınızı gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz bir ekiptir. Hepsi alanlarında uzman, dershane deneyimleri olan, öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyan profesyonel insanlardır. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmekte, dersleri tekdüze olmaktan çıkarıcı etkinlikler düzenlemektedirler. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileriniz hızlı bir şekilde analiz ederler ve ona göre bir program uygularlar. Okulda kalabalık sınıflarla uygunluk gösteren eğitim modelleri genellikle bu bireysel farklılıkları göz ardı edebilmektedir. Her öğrencinin ihtiyaç duyduğu eğitim modeli farklıdır. Biz onlardan çocuklarımıza en uygun olanını belirler, o doğrultuda bir yol açar ve çocuğumuzun oradan yürümesini sağlarız.

Devamını Oku
15 15 2019

KPSS MATEMATİK ÖZEL DERS

KPSS Matematik Özel DERS kpss sınavında matematik dersi konular itibariyle LYS,YGS müfredatına yakın olmakla birlikte sayısal mantık kısmıyla onlardan ayrılmaktadır. Zorluk derecesi açısından aralarında ciddi uçurumlar bulunmaz. Temel sayısal ifadeleri bilmek, dört işlem kurallarına hakim olmak ve basit matematiksel ilişkiler kurabilmekten fazlasına ihtiyaç yoktur. Hatta KPSS matematik soruları LYS ve YGS matematik sorularından daha kolaydır bile denebilir. Aralarında hiç işlem kurmaya bile hacet bırakmayan, tamamen mantıksal yollarla çözülebilecek sorular bile bulunmaktadır.

KPSS Matematik Özel Ders hangi bölüm mezunu olduğumuzun bir sonucu olarak matematiğe olan yatkınlığınız değişkenlik gösterebilir. Ama hangi seviyede ve hazırbulunuşluk düzeyinde olursanız olun, kpss’den matematikte belirli bir netin üzerine çıkmayı önemseyin. Bu sizi diğer adaylara göre avantajlı konuma getirebileceği gibi diğer derslerde size belli oranda yanlış yapma kredisi de açar.

KPSS Matematik Özel Ders hizmetlerimiz birebir ya da küçük homojen gruplar şeklindedir ve alanında uzman deneyimli öğretmenlerimiz tarafından yürütülmektedir. Öğretim hayatımızın her döneminde matematikle yolumuz kesişti ve kpss’de bu konuda bir istisna değil. Öyleyse işimizi ciddiye almalıyız. Öğretmenlerimiz sizinle bireysel olarak yakından ilgilenecek, sizinle birlikte belirleyeceği program dahilinde konu anlatımı ve soru çözümü ihtiyacınızı gidererek size yeterli oranda matematik neti yaptıracaktır. İhtiyaç olması halinde evinize de gelebilecektir. Matematikten özel ders almak sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre şekillenecek bir eğitim modeline gebedir ve alacağınız verim de bu oranda artacaktır. KPSS Matematik Özel Ders alarak işinizi sağlama alın ve çalışmaya bir an evvel başlayın.

Devamını Oku
15 15 2019

TEOG ÖZEL DERS

TEOG Özel Ders ile kaliteli ve vizyon sahibi eğitimi hizmetinize sunuyoruz. İyi biliyoruz ki sınavlarla örülü bir eğitim hayatı, öğrencileri olduğu kadar ailelerini de tedirgin etmekte, onlar da çocuklarıyla beraber sınavlara hazırlık stresini yaşamaktadırlar. Biz öğrenci, öğretmen ve aile sacayağını sağlam bir temele oturtarak çocuklarımızın hedeflerine giden yolda kaldırmaları gereken yükü hep birlikte paylaşıyoruz.

TEOG Özel Ders hizmetleri kapsamında Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine dair öğrenci seviyesine, öğretim yöntem ve tekniklerine uygun bir dizi eğitim programı uygulanmaktadır. Okullarda gördükleri derslere yönelik ekstra çalışmalar yapabilmekte, anlamadıkları konularda öğretmenlerinden yardım alabilmektedirler. Öğretmenlerin onlara önerecekleri yardımcı kaynaklardan bol soru çözerek, öğretmenlerinin rehberliğinde hedeflerine emin adımlarla yürümektedirler. Öğrenmede kalıcılığın sağlanması ve unutmaların önlenmesi için olabildğince öğrendiklerimiz bilgileri kullanmalı, somut yaşantılar kazanmalıyız. Bu da ancak bu farkındalıkla hareket eden öğretmenlerin varlığıyla mümkün olabilecek bir şeydir.

TEOG Özel Ders bu yoğun dersler kolajını doğru bir şekilde yönetebilmek için bir çalışma programınız olması çok önemlidir. Derslere çalışırken sırayla gitmemeli, bu bitsin ondan sonra diğerine geçerim dememelisiniz. Çünkü böyle yaparsanız önce çalıştığınız dersleri unutabilirsiniz. Dersleri haftalık programlar şeklinde yapın ve bir haftaya bütün dersleri serpiştirin. Konu sıralamaına ve bütünlüğüne uyun. Konuyu çalıştıktan sonra hemen onunla ilgili soru çözün ve ertelemeden gelip TEOG Özel Ders öğretmenlerinize sorun. Tamamen öğrenmeden asla geçmeyin ve öğretmeninizin yakasından düşmeyin. Öğrencilerimiz derslerine çalışırken öğretmenlerinden oluşturacakları program konusunda yardım da almalıdırlar. Sınavda zaman yönetimi de oldukça belirleyicidir. Biz akademik bilgi düzeyini arttırmanın yanında öğrencilerimize bu ekstra becerileri kazandırmayı da çok önemsiyoruz. Ayrıca sınav stresiyle başetmekte zorlanan ve ders çalışma stratejisini belirleyebilmeleri konusunda öğrencilerimize özel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

TEOG Özel Ders evlatlarınızı gözünüz kapalı emanet edebileceğiniz bir ekiptir. Hepsi alanlarında uzman, dershane deneyimleri olan, öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyan profesyonel insanlardır. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla uygulayabilmekte, dersleri tekdüze olmaktan çıkarıcı etkinlikler düzenlemektedirler. Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileriniz hızlı bir şekilde analiz ederler ve ona göre bir program uygularlar. Okulda kalabalık sınıflarla uygunluk gösteren eğitim modelleri genellikle bu bireysel farklılıkları göz ardı edebilmektedir. Her öğrencinin ihtiyaç duyduğu eğitim modeli farklıdır. Biz onlardan çocuklarımıza en uygun olanını belirler, o doğrultuda bir yol açar ve çocuğumuzun oradan yürümesini sağlarız.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERS

Kocaeli Fizik Özel Ders fizik dersinin öğrenilmesi için öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğretim metotlarının kullanılması gereği doğmuştur. Öğrenciler ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hareket eden öğretmenlerle çalıştığında fizik dersini daha iyi anlamakta ve bu da okul başarılarında çıtayı yukarı çekmektedir.

Kocaeli Fizik Özel Ders ile hem okul başarınızın artmasına yönelik, hem de YGS, LYS sınavlarına hazırlık programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Burada öğretmenlerimiz sizinle görüşerek fizik dersinde ne durumda olduğunuzu saptayacak. Ağırlık verilmesi gereken konular belirlenecek, size uygun öğretim metotları doğrultusunda bir ders planı oluşturacaktır. Bu plan ve programa sadık kalarak belirlediğiniz aralıklarda fizik dersi görme imkanına erişebileceksiniz. Okuldaki derslere destekleyici mahiyette fizik özel ders almak, size bilgilerinizi pekiştirme, bunları karşınıza çıkan yeni problemlerde uygulayabilme becerisi kazanma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca ;

Kocaeli Fizik Özel Ders size ister evinizde, ister ofisinizde de destek olmaya devam edecektir. Burada hakim belirleyici sizsinizdir ve eğitim almak istediğiniz zamanı, kullanacağınız eğitim metodu siz belirlersiniz. Bu nedenle öncelikle kendinizi iyi tanımalısınız. Fizik dersinde bulunduğum nokta nedir? Hangi konulara ağırlık vermeye ihtiyaç duyuyorum? Benim için hangi öğretim yöntemi daha uygundur? Hangi öğretmenden ders alırsam daha çok verim alırım? Bu sorular samimi ve dürüst cevaplar ister. Bu sayede hareket noktanız ve yürüyeceğiniz yol çizilmiş olacaktır.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS

KOCAELİ ÖZEL  DERSİN KLASİK EĞİTİMDEN  FARKI

Kocaeli özel ders , bir sınıfta öğretmen tarafından anlatılan ders, sınıftaki tüm öğrenciler için aynı olsa da, kaliteli ve özenli anlatılan derslerin bile her öğrenciye aynı etkiyi yapmadığı ortadadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere her öğrencinin kendine özgü karakteri, özellikleri, dersi kavrama biçimi, öğrenme metodlarına ve her dersin bünyesindeki spesifik konulara karşı yeteneği onu diğer öğrencilerden ayırır. Özel ders ile birebir eğitim alan öğrencinin sınıf ortamında kalabalığın içerisinde eriyip gitmesi, dersten dışlanması engellenmiş olur.

Kocaeli özel ders

Kocaeli özel ders, sınıf ortamında öğrencinin konsanstrasyonu çok kolay dağılabilecek, ders içerisinde zaman zaman yaşayacağı odaklanma problemleri ile dersten kopması mümkün olacaktır. Dersin bir kısmını kaçıran öğrencinin ondan sonraki kısmı kavramak için göstereceği çaba çoğu zaman yetersiz kalacak ve anında müdahale edilemediği için üst üste biriken konular öğrenciye bir müddet sonra dev bir yük olarak binecektir. Özel ders tekniği ile bunların önüne geçilir, öğrenci derse odaklanır, dersi sahiplenir ve olası dersten kopmalarda derhal müdahale edilerek doğacak sıkıntılar giderilir.

Kocaeli özel ders , toplu ders ortamlarında öğrenci anlayamadığı konuların üzerine düşmekte güçlük çekebilir ve kafasına takılan soruları sormaya çekinebilir. Oysa birebir eğitim sisteminde öğrencinin anlamadığı konular halledilmeden bir sonrakine geçilmez ve öğrenci konuyu anlayana kadar sorularını sorabilir. Sınıf ortamında sorduğu sorulara alacağı cevap ile tatmin olması kesin olmayan öğrenci birebir eğitimde konuyu anlayana kadar farklı sorular sorabilir ve hatta aynı soruları anlayabilmek için birkaç kez dahi sorarak çözüme ulaşabilir.

Kocaeli özel ders , öğretmeniyle birebir muhatap olan öğrenci kendisini bir birey olarak tanır ve tanındığının farkına varır. Böylece kendisini daha çok işin içerisinde hisseder ve dersin sorumluluğunu üstlenmeye yönelir.

Öğretmen, öğrencinin düzeyini ve birikimini sürekli olarak takip edebilecek ve ilgisini ona odaklayabilecektir. Böylece öğrencisini daha yakından tanıyan öğretmen onun sorularına ve sorunlarına daha kolay çözüm bulabilecek ve başarı grafiğinin yükselerek devam etmesi için öğrenciye özel programlar belirleyebilecektir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT ÖZEL DERS

izmit özel ders ile her kursiyer  kendine özgü kişiliğe, algılama kapasitesine, öğrenme tekniğine sahiptir ve her kursiyerin  kendi karakteri, eğilimleri, birikimi, derse yönelik arzusu ve ilgisi onu, diğer kursiyerlerden  ayıran bireyselliğini meydana getirerek kendisine özgü bir eğitim alanı oluşturur.

izmit özel ders , öğrenciye dayalı yöntemlerin kullanıldığı özel ders sistemi ile; kursiyere sistemli ders çalışma alışkanlığı kazandırılarak, kursiyerin  başarısının öğretmeni tarafından sürekli takip edilerek, geçici değil verimli ve kalıcı öğrenme amaçlanır.

izmit özel ders, kursiyerin  sorularını birebir sorma ve sağlıklı cevap alma imkanı ile özgüvenini kuvvetlendirerek, müfredat dışı ve gereksiz konularla öğrencinin zihni doldurulmadan, ders saatleri boyunca öğrencinin konsantrasyonunun tam olarak derse yönelmesi sağlanır ve böylece eğitimde en yüksek verim amaçlanır.

BİREBİR DERS ALMANIN FAYDALARI

Her kursiyerin  farklı yöntemlerden hangisiyle daha kolay öğrenebileceğinin tespit edilir ve buna göre eğitim verilir.

Kursiyerin öğrenme hızına ve eğilimine göre hareket edildiğinden öğrencinin şahsi özellikleri sebebiyle kalabalık ders ortamında dersten alacağı verimin düşmesi telafi edilir.

Kursiyerin  tam olarak ihtiyacı olan konulara odaklanması sağlanır.

Birebir eğitim metodu sayesinde kursiyerin  konsantrasyonu derse odaklanır.    Konsantrasyon bozukluğu, dersten kopma veya dikkatsizlik söz konusu olduğunda öğretmen tarafından geç olmadan müdahale edilir.

Çalışılan konular kursiyer  tarafından idrak edilmeden geçilmez, ihmal edilmez.

Kursiyer  her adımını sağlam ve dolu atarak ilerlediği ders zinciri ile hem öğrendiklerini unutmaz hem de eksik kalan kısımlar üzerine onunla ilişkili sonraki konuların binmesiyle oluşacak kaos ve yanlış/eksik bilgi birikiminin önüne geçilmiş olur.

Kursiyerin  karakteri göz önünde bulundurularak izlenecek program sayesinde öğretmen kursiyere, kursiyer de derse hakim olur ve en kısa sürede en yüksek verim elde edilir.

izmit özel ders

Kendisine odaklanan eğitim süreci ile derse adaptasyonu yükselen kursiyerin, öğrenimin adım adım bilincinde, elde ettiği başarıları görerek ve ders alma sürecinin denemelere faydalarını bizzat elde edeceği başarılar sayesinde fark ederek kendisine duyduğu güvenin artması sağlanır.

Özgüveni artan kursiyerin izmit özel ders ile derse ilgisi ve sempatisi büyür, her bir adımdan sonra bir sonraki adım daha zor değil daha kolay hale gelir.

Opsiyonel ders saatleri ve günleri sayesinde kursiyerin  sosyal hayatı daha verimli düzenlenebilir, özgürlüklerinden feragat etmesi gerekmez.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS VERENLER

Kocaeli Özel ders verenler; öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda kendi alanında öğretmenlerimiiz tarafından yapılan  bir takviyedir.

 

Özel Ders Neden Gereklidir

Kocaeli Özel ders verenler; zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. orta derecede veya çok iyi derecede öğrenciler de özel ders takviyesi yapmalıdır. Çünkü 1 saatlik özel ders; 4-5 saatlik sınıf dersine bedeldir. Öğretmen, öğrenci ile beraber olduğunda onunla empati kurup, hangi tür çalışma metodu uygulanacağını net görür. Bunun yanı sıra gerekli olmayan ve öğrencinin bildiği konuları hızlı geçip, sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir. Kocaeli Özel ders verenler in öğrenciye sağladığı pek çok fayda vardır ki bunlar yadsınamaz.

Özel Dersin Yararları

Özel ders; öğrencinin sistemli çalışmasını ve sorumluluk duygusunun oluşmasını sağlar. Kendine güvenip, rahatlıkla soru sorabilmesine yardımcı olur. Bire bir derslerde öğrenci anlatılan konuya doğrudan öğrenme amaçlı koşullanmış olacaktır böylece ilginin artmasıyla birlikte, başarısızlık hissiyatı yerini öz güvene bırakmış olur.

Kocaeli Özel ders verenler Ne Yapar

Kocaeli Özel ders verenler; sizin için en uygun branş öğretmenlerimizle (dershane, kolej, özel ders, anadolu lisesi öğretmenleri) Kocaeli’nin neresinde olursa olsun ister evinizde, ister ofisinizde isterse de iş yerinizde bire bir özel ders hizmeti sunmaktadır. Tüm derslerden ve istediğiniz zaman… Kocaeli Özel ders verenler; 2010 yılından itibaren Kocaeli genelinde tüm öğrencilere, tüm branşlardan en kaliteli özel ders hizmetini vermektedir. Eğitimin yanı sıra eğitim koçluğu ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetleri de vermektedir.

Kocaeli Özel ders verenler size; sizin için en uygun öğretmen seçeneğini sunmaktadır. İster uzman, ister tecrübeli, ister stajyer, ister üniversite öğrencisi, ister sınıf öğretmeni, ister branş öğretmeni…Daha genç ve bilgileri taze olan bir öğretmen isterseniz; üniversite öğrencisi ya da stajyer öğretmen tercih edebilirsiniz. Üniversiteyi bitirmiş özel ders tecrübesi olan, başarılı bir öğretmen isterseniz; tecrübeli öğretmen tercih edebilirsiniz. Tecrübesinin yanı sıra hem deneyimli hem de bu işe uzun yıllarını vermiş bir öğretmen isterseniz ; uzman öğretmen tercih edebilirsiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR ETÜT

izmit Birebir Etüt merkezi olarak eğitimi maddi kaygıdan ziyade gelecek kaygısıyla yapıyoruz,

Geleceğin Türkiye’sinin inşasında bir tuğla da biz koymak istiyoruz.Bu bilinçle hareket eden, mesleki birikimin yanında, milli ve manevi değerlere bağlı, öğrencilerine model olma özelliklerini de taşıyan eğitimcilerimiz, gülen yüzümüzle çocuklarınızı bekliyoruz.

izmit birebir etüt Eğitim alanındaki her türlü yeniliklere öncülük ederek sevgimizle ve ekip çalışmalarımızla yeni eğitim projeleri üretmek ve etüt merkezimizde uygulamak.
Eğitim sektöründe kendimizi sürekli yenileyerek Türkiye’deki özellikle İzmit’deki en iyi etüt merkezi ve eğitim kurumları arasında yerimizi muhafaza etmek.

 izmit Birebir Etüt

izmit Birebir Etüt ekibi olarak sevgi dolu, okula yada dershaneye benzemeyen ortamda yada sizin kendi evinizde, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışıyla hizmet veren kurumumuz, İzmit ve tüm ilçelerinin eğitimde yükselen bir izmit Birebir Etüt merkezi olarak hizmet sunmaktadır. Sonra keşke dememeniz için biz sürekli yanınızfayız.Sizi başarıya götüren adres olan İzmit Birebi Etüt merkezi, Kocaeli ve tüm ilçelerinde öğrencilerimiz için bilginin güvenilir adresi olmuştur.
Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras olan çocuklarımızı İzmit Birebi Etüt merkezi ile tanıştırın; okullarında öğrendiklerini pekiştirsin, eksiklerini gidersin, biz onları okullarının ve sınıflarının en parlak öğrencileri arasına sokmak, geleceğin doktorlarını , mühendislerini, avukatlarını , öğretmenlerini, sanatkarlarını, sporcularını yetiştirme görevini yerine getirelim.
Eğitim Hizmetlerimiz den bazıları şunlardır:

  • Ödev yapımı, Proje ve Performans Ödevleri, Her branşta özel ders, Bire bir eğitim, Okuma Yazma Eğitimi, SBS’ ye hazırlık

 

öğrencilerimizin; sevgi ,güven ve merhamet dolu bir bir eğitimci tarafından güvenilir ortamda ruh, beden, bilgi, akıl ve ahlak yönünden gelişimlerine katkıda bulunan İzmit Birebi Etüt  merkezi olarak, özgüveni yüksek, özgür düşünen, yaratıcı, keşfetmekten ve öğrenmekten zevk alan, kendisini özgürce ifade edebilen, hak arama şuuruna erişmiş,yenilik ve eleştiriye açık, ön yargılardan, taassuptan uzak, kendisine, ailesine ve çevresine saygılı, yüreği vatan, millet, bayrak sevgisi ile dolu, üstün ahlaklı, yüksek insani vasıflara sahip, mutlu ,heryönden başarılı çocuklar yetiştirmektir.

izmit Birebir Etüt de, çocuklarınızı gözleriniz arkada kalmadan teslim edebileceğiniz yerdir.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS

izmit Fizik Özel Ders Çoğu öğrenciden duyuyoruz “fiziği anlayamıyorum” diye feryat ediyorlar. Peki, bu fizik neden anlaşılmıyor? Öğrencilerin fizik dersini neden anlamadıklarının başlıca nedenleri şunlardır.

izmit Fizik Özel Ders olarak şunu söyleyebiliriz. Fiziği anlamak için öncelikle uğraştığımız konunun temel kavramlarına bu kavramlardan türetilen tanımlamalara ve yasalara tamamıyla hakim olmamız gerekiyor. Konuyu şöyle bir örnekle açabiliriz. Fizikte iş-enerji ve güç konusu işlenirken sorulan klasik bir örnek vardır. Yerde duran bir cisim yerden yüksekliği h kadar olan bir basamağın üzerine bir F kuvveti aracılığıyla hızlandırılmadan kaldırılıp konuluyor. Bu cismin üzerinde yapılan net (toplam) iş nedir? Bu soruya konuyu yüzeysel olarak bilen bir öğrenci genellikle şu cevabı verir “mgh kadar”. Bu öğrenciye verdiği cevabın yanlış olduğunu söylerseniz o da yüksek olasılıkla size “ama hocam bu cisim mgh kadar potansiyel enerji kazanmıyor mu?” diye cevap verecektir. Soruya bu cevabı veren bir öğrencinin muhtemelen iş ve enerji konusundaki bildiği tek şey yarım yamalak olarak “enerjinin korunumu” yasasıdır. Oysaki iş ve enerji arasındaki ilişkiyi iyi anlamış bir öğrenci bu soruya “iş-kinetik enerji teoremini” yorumlayarak “yapılan net iş sıfırdır” yanıtını hemen verebilir. Bu durumu aşağıda biraz daha detaylı olarak inceledik.

izmit Fizik Özel Ders

izmit Fizik Özel Ders İkinci olarak şunu söylemeliyiz. Bir konu işlenirken, o konunun kavramlarını anlamak ya da problemlerini çözebilmek için başka bir fizik konusunu bilmeniz gerekiyor olabilir. Böyle bir durumda geriye dönüp daha önceden öğrenmiş olmanız gereken konunun kavramlarına ve yasalarına çalışmanız gerekir. izmit Fizik Özel Ders bu yöntemi kendisi için bir genel alışkanlık haline getiren öğrenci önünde sonunda başarılı olacaktır. Ancak ders çalışırken fiziği bir bütünlük içerisinde ele almak istemeyen öğrenci ise her zaman tökezleme ihtimaline sahiptir.

Yine fizikle uğraşırken matematik bilginiz ve kavrayışınız yetersiz kalıyor olabilir. Fizik en kolay ve işlevsel olarak özel bir dille yani matematikle formüle edilebilir. Eğer bu dile yabancıysanız doğal olarak fizik çalışırken zorlanırsınız. Fiziği anlayabilmek ve problemleri çözebilmek için matematikle ilgili bir sorununuz kalmamalıdır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT MATEMATİK ÖZEL DERS

İzmit Matematik Özel Ders Günümüzde Türk öğrencilerinin dert yandığı okul derslerinin başında matematik dersi gelmektedir. Acaba matematik dersi insanları neden bu kadar korkutuyor? Kocaeli Matematik Özel Ders Bu konu gerek üniversitelerde akademisyenlerimiz gerekse değerli öğretmen arkadaşlarımız için geniş çaplı araştırma ve çözüm gerektiren bir sorun haline gelmiştir.

İzmit  Matematik Özel Ders hepimizin de bildiği gibi insanlarda matematiksel gelişim bebeklikten itibaren başlayıp daha sonraki yıllarda bu gelişimin boyutu artmaktadır. Yapılan araştırmalar bebeklerin bile sayıları ayırt edebilecek zekâya sahip olduklarını göstermektedir. Peki, bu zekâ çocuk okula başlayınca geri adım mı atıyor? Tabi ki HAYIR! Geri adım atan zekâ değil çocuğun ilgisidir. Kocaeli Matematik Özel Ders matematik eğitimcilerinin yaptığı araştırmaların sonuçları başlangıçta çocuğun matematiğe olan ilgisinin iyi olduğu ama sonradan (yani okulda bir kaç sene geçtikten sonra, özellikle 4 veya 5. sınıftan sonra) bu ilginin ciddi derecede azaldığı fikri ile kesişmektedir Bu fikrin her öğrenci için geçerli olmadığı unutulmamalıdır.
Başlangıçta yapılan matematik dersi yazılılarında yüksek not alan öğrenci ilerleyen yıllarda biraz daha soyut kavramlara bürünen matematik dersi karşısında bocalamaya başlayıp, aldığı notlarda artık eskisi kadar yüksek değerde olmayınca matematiğe karşı olan yakınlık derecesi gün geçtikçe değer kaybetmektedir. Eğer sonraki yazılılarında kendisini toparlayamazsa matematiğe olan ilgisinin yerini artık  tamamen nefret, korku almaktadır. Bu durum genellikle 4. veya 5. sınıftan itibaren görülmeye başlamaktadır. Ve ilerleyen yıllarda da bu durum öğrenciler için büyük bir sorun hali taşımaktadır.

Öğrenci matematik dersinden neden düşük not alıyor?

İzmit Matematik Özel Ders öncesinde acaba sınavlara çalışmadan mı giriyor, yoksa çalışıyor da öğretmenin zor soru sorması nedeniyle mi zayıf not alıyor? Acaba öğretmene olan yaklaşımını direkt o öğretmenin dersinde mi yansıtıyor? Matematik dersine giren öğretmeni sevmediği için mi matematiğe karşı soğuk bir tavır geliştiriyor? Bu sorularda yansıtılan durumların her biri matematiğe olan soğuk tavırların sebebidir. Ama şu da gerçek ki ideali olan her öğrenci bu sorunu minimum seviyeye indirgeme gücüne sahiptir. Öğrencinin bu sorunu minimum seviyeye indirgeyebilmesi içinde ona çevreden destek gerekmektedir.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ MATEMATİK ÖZEL DERS

Kocaeli Matematik Özel Ders Günümüzde Türk öğrencilerinin dert yandığı okul derslerinin başında matematik dersi gelmektedir. Acaba matematik dersi insanları neden bu kadar korkutuyor? Bu konu gerek üniversitelerde akademisyenlerimiz gerekse değerli öğretmen arkadaşlarımız için geniş çaplı araştırma ve çözüm gerektiren bir sorun haline gelmiştir.

Kocaeli Matematik Özel Ders hepimizin de bildiği gibi insanlarda matematiksel gelişim bebeklikten itibaren başlayıp daha sonraki yıllarda bu gelişimin boyutu artmaktadır. Yapılan araştırmalar bebeklerin bile sayıları ayırt edebilecek zekâya sahip olduklarını göstermektedir. Peki, bu zekâ çocuk okula başlayınca geri adım mı atıyor? Tabi ki HAYIR! Geri adım atan zekâ değil çocuğun ilgisidir. Kocaeli Matematik Özel Ders matematik eğitimcilerinin yaptığı araştırmaların sonuçları başlangıçta çocuğun matematiğe olan ilgisinin iyi olduğu ama sonradan (yani okulda bir kaç sene geçtikten sonra, özellikle 4 veya 5. sınıftan sonra) bu ilginin ciddi derecede azaldığı fikri ile kesişmektedir Bu fikrin her öğrenci için geçerli olmadığı unutulmamalıdır.
Başlangıçta yapılan matematik dersi yazılılarında yüksek not alan öğrenci ilerleyen yıllarda biraz daha soyut kavramlara bürünen matematik dersi karşısında bocalamaya başlayıp, aldığı notlarda artık eskisi kadar yüksek değerde olmayınca matematiğe karşı olan yakınlık derecesi gün geçtikçe değer kaybetmektedir. Eğer sonraki yazılılarında kendisini toparlayamazsa matematiğe olan ilgisinin yerini artık  tamamen nefret, korku almaktadır. Bu durum genellikle 4. veya 5. sınıftan itibaren görülmeye başlamaktadır. Ve ilerleyen yıllarda da bu durum öğrenciler için büyük bir sorun hali taşımaktadır.

Öğrenci matematik dersinden neden düşük not alıyor?

Kocaeli Matematik Özel Ders öncesinde acaba sınavlara çalışmadan mı giriyor, yoksa çalışıyor da öğretmenin zor soru sorması nedeniyle mi zayıf not alıyor? Acaba öğretmene olan yaklaşımını direkt o öğretmenin dersinde mi yansıtıyor? Matematik dersine giren öğretmeni sevmediği için mi matematiğe karşı soğuk bir tavır geliştiriyor? Bu sorularda yansıtılan durumların her biri matematiğe olan soğuk tavırların sebebidir. Ama şu da gerçek ki ideali olan her öğrenci bu sorunu minimum seviyeye indirgeme gücüne sahiptir. Öğrencinin bu sorunu minimum seviyeye indirgeyebilmesi içinde ona çevreden destek gerekmektedir.

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ ÖZEL DERS

İZMİT BİREBİR EĞİTİM olarak özel ders hizmetlerimizi 2015 yılından beri sürdürmekteyiz.İlköğretim ve Lise öğrencilerine evinizde özel ders sloganıyla yola çıktık. Bu güne kadar yüzlercelerce öğrenciye özel ders verdik, onların başarılı olmalarında az da olsa katkımız olduğuna inanıyoruz. 2015 yılından bu yana binlerce ilköğretim ve lise öğrencisinin okul derslerinde, teog ve üniversiteye hazırlık programlarında hayatlarında önemli katkılarda bulunduk. Kocaeli Özel Ders öğretmenleri özel dersi eğitimin bir parçası haline getirip , öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir iz bıraktığımızı düşünüyoruz.Özel derste başarıyı yakalamak için en önemli kriter doğru eğitimci ile çalışmaktır.Öğretme, yetenek işidir. Eğitimci olarak , bildiklerimizi öğrencinin anlayacağı şekilde aktarmak temel hedefimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz, bilgi değil, bilgiyi aktarma metodumuzdur. Bilgi, günümüzde tek başına bir işe yaramıyor, önemli olan o bilgiyi kullanabilmektir.Başarı asla tesadüfi değildir. Öğrencinizin başarıya ulaşması için doğru kişiler ile tanışmanız çok önemlidir. Bundan önce de birçok velimize sağlamış olduğumuz imkanları, size de sunmak isteriz.

 

Kocaeli Özel Ders‘i aradığınızda, sizi güçlü, sıcak ve işine hakim eğitimci arkadaşlarımızın sesi karşılar, sizi doğru bir şekilde yönlendirmek için hemen sizden öğrenciniz ile ilgili birkaç soru sorarlar. Bizim için önemli olan, öğrencinizin sınıfı, eksik olduğu ders ya da dersler yanında, öğrenciniz hakkında bize vereceğiniz bilgilerdir. Eğitmen arkadaşlarımız sizden aldıkları, bilgiler dahilinde sizi öğretmen arkadaşımız ile tanıştırırlar. Öğretmen arkadaşımızı belirlemede kriterimiz, öğrencinize maksimum fayda sağlayabilecek ve size yakın oturan olmasıdır. Çok uzaktan gelecek bir öğretmen adayının, öğrencinize verecek çok şeyi kalmayabilir.
Kocaeli Özel Ders öğretmeniniz sizi arıyor, sizin vermiş olduğunuz bilgileri teyit edip, sizden adres bilgilerinizi talep ediyor. Kararlaştırmış olduğunuz gün ve saatte öğretmenimiz, vermiş olduğunuz adrese , ders vermek için geliyor.

Kocaeli Özel Ders Öğretmenleri Derse Geliyor

Kocaeli Özel Ders‘de öğretmenler, derse hazırlıklı ve dokuman ile gelirler. Eğer öğrenciniz yazılı sınavlara hazırlık yapıyorsa, çıkmış yazılı sorularını öğrenciye getirerek , öğrenciniz henüz sınavlara girmeden sınav sorularının benzerlerini çözmüş oluyoruz. Bu da başarıyı getirmektedir.

Devamını Oku
15 15 2019

TEOG ÖZEL DERS

Teog Özel Ders; özel derslerimiz TEOG(Merkezi Yazılı Sistemi, Eski adıyla SBS),YGS, LYS ve mezun öğrencilere yönelik olarak verilmektedir. Sistemimiz her öğrencinin ihtiyacına uygun ve öğrencilerin kapasitelerini göz önüne alarak oluşturulmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu öğrencilerin zamanlarına uygun olacak şekilde düzenlenen Özel ders paketlerimizle öğrencilerimize yardımcı olunmaktadır.
Teog Özel Ders özel derslerimiz öğrencilerimizin isteğine göre ya bire bir Özel ders Şeklinde ya da grup Özel dersi olarak verilir. Belirlenen zaman dilimlerinde yapacağımız deneme sınavları ile öğrencinin eğitim durumu değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin en seçkin okullarından mezun Öğretmen kadrosu ile Kocaeli nin en kaliteli Özel ders hizmetini sunmaktayız. Özel dersi evinize getiriyoruz.   Hangi dersi hangi   öğretmenden istiyorsunuz. Çocuğunuzun     okul derslerinde başarılı olması, için geliyoruz. olarak siz velilerin yükünü hafifletip öğrencilerimize koçluk   hizmeti   veriyoruz. Onların öncelikli ders ve sosyal   hayatlarını düzenliyoruz. Düşük notlar gelmeden bizi arayın   çalıştığımız öğrenciler notlarını düzeltti.  Sizde hızlandırılmış soru   çözümü ağırlıklı ders   sistemimizden faydalanın.

TEOG ÖZEL DERS’İN AMACI NEDİR
Teog Özel Ders herhangi bir dersten herhangi bir konuda öğretmenle öğrencinin bire bir yaptığı derstir. Öğretmen özel derste, öğrencinin seviyesine uygun konudan başlayarak, öğrencinin anlayabileceği seviyede öğrenci için en uygun yöntem ve teknik kullanır. Eğitim öğretimin tüm kademelerinde, ilköğretimden üniversiteye kadar istenilen derslerden alınabilir. Genelde okul derslerine yönelik özel ders alınsa da sınavlara yönelik alanlarda da  özel ders alınmaktadır. Amaç kişinin hedeflediği alanda başarıyı yakalayabilmek için daha kısa zamanda, daha çok yol alabilmektir. Teog özel ders

TEOG ÖZEL DERS

Neden teog özel ? Özel ders öğrencilerin seçtiği, en etkili öğrenme yoludur. Özel ders almanın, klasik öğrenime göre sayısız avantajları vardır. Klasik sınıf ortamının kargaşası ve gürültüsü öğrencilerin ve Öğretmenlerin konsantrasyonu nu olumsuz etkileyebilir. Özel dersin birçok farklı amacı olabilir. Genellikle, girilecek bir sınavdan daha yüksek puan almak için özel ders alınır. Bulunduğunuz ülke ve çağın şartlarında öğrencinin hayatı sınav olduğu için bu ihtiyaçla çoğunlukla karşılaşabilir.

Devamını Oku
15 15 2019

BİREBİR ETÜT MERKEZLERİ

Birebir Etüt Merkezleri Eğitimin, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu öğrencilerine aşılayan personeli ile öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise Birebir Etüt Merkezleri ile atılırsa o kadar sağlam olacağı kanısındayız.Birebir Etüt Merkezleri , Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar. Hizmete başladığımız ilk günden bugüne kadar onlarca özel öğretmeni yine sayısı bir o kadar çok özel ders almak isteyen öğrenciyle buluşturdu. Başta Kocaeli olmak üzere bir çok ilçesinden özel ders almak isteyen önrevcilerin tercih ettiği bir kurum haline gelmenin gururunu taşıyoruz.

Birebir Etüt Merkezleri Hafta sonu,hafta içi,gündüz ve akşam saatlerinde uyguladığı teorik ders programları ile öğrencilere hizmet vermektedir.

Öğrenci velileri ile ilişkilerin seviyeli düzeyde tutulması,ödemelerde gösterilen kolaylıklar ve özel indirimler sonucu yoğun rağbet gören Birebir Etüt Merkezleri ,asıl şöhretini kaliteli eğitim vermesine borçludur. Araştırmalara dayalı EĞİTİM YÖNTEMİMİZ verimliliği esas alarak hizmete devam ederken,ülkemizdeki eğitim sorunlarını yakından izleyerek üzerine düşen görevi yapacaktır.Bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplumların yaşamını çok yönlü etkilemektedir.Yeni teknoloji ve araçlar yaşam standartlarını yükseltmektedir.

Birebir Etüt Merkezleri nin avantajlı ödemeleriden faydalanan velilerimiz,avantaj şartlarını değiştirdikleri zaman, eşdeğer diğer normal aylık ödemeli öğrenci fiyatı uygulamasına tabi olurlar. Örneğin;peşin ödeme, erken ödeme, kardeş indirimiv.b. gibi avantajlardan faydalanarak kayıt yaptıran veli bir süre sonra bu uygulamadan vaz geçerse tüm avantajlarını yitirmiş olur. Normal aylık ücret tarifesinden ödeme yapar.Bizim velilerimizden talep ettiğimiz ücret, diğer   Birebir Etüt Merkezleri nin aldıkları ücretler ile kıyaslandığında görülmüş olacak ki çok uygun bir fiyattır. Sadece Ücret olarak kıyaslamakta Yanlış olacak; vermiş olduğumuz eğitimin kalitesinide siz velilerimizden  diğer etüt merkezleri ile karşılaştırmalarını istiyoruz. Çünkü bzizim esas amacımız kaliteli ders vermek,öğrencilerimizi belirlemiş olduğu çizgide en iyi şekilde eğitmektir.

Birebir Etüt Merkezleri ödemeleri yıllık fiyat üzerinden hesaplanır ve aylık taksitler halinde ödenir. Veliler diledikleri zaman öğrencilerini etüt merkezinden alabilirler. Ancak ayrıldıkları ayık dahil önceki tüm ödemelerini yaparlar.

Devamını Oku
15 15 2019

BİREBİR ÖZEL DERS VERENLER

Birebir Özel Ders Verenler olarak bizim amacımız özel ders, branşında uzman bir eğitimci ile öğrencinin birebir çalışmasını sağlamaktır. Eğitimcinin, öğrencisine odaklabilmesinin, öğrencinin hangi konularda eksik olduğunu görmesinin ve öğrencinin hangi tür konuları anlamakta zorlandığını anlayabilmesinin en kolay olduğu çalışma türü olduğundan Birebir Özel Ders en faydalı ve en verimli çalışma şeklidir. Biz ihtiyaç duyulan her konuda özel ders verilebiliriz.

Birebir Özel Dersin Amacı Nedir?
Özel ders genel olarak, girilecek bir sınavdan yüksek puan almak için alınır. Ülke ve çağın şartlarında öğrencinin hayatı sınav olduğu için bu ihtiyaçla sık sık karşılaşılır. YGS – LYS, teog, Kpss, sınavları, not yükseltme ve bunun gibi  sınavlar… bu liste öğrencinin öğretim hayatı boyunca bitmez. Bu sınavların bir çoğunun ölçme ve değerlendirmesi rekabet mantığı ile yapıldığı için özel ders almak, bir öğrenci için ciddi bir avantaj haline gelmektedir.

Özel Ders Almak Gereklimidir?
Birebir Özel Ders Verenler olarak bizim edindiğimiz tecrübeler ile  öğrencilerin hepsi için “hayır” cevabını vermek mümkün değil. Malesef ülkemiz eğitim standartları oldukça düşük. Bir çok saygın sitede yüz bin öğretmen açığının olduğu beyan edilmektedir. Bu miktarda bir açığın hemen kapatılması mevcut şartlarda pek mümkün değil. Bu durum da, bir öğretmene gereğinden çok daha fazla öğrenci düşmesi demek, ama bu günüzde pekte mümkün değil. 20-30 kişilik sınıflarda öğretmen eksikliği ile verilen eğitim çocuğun istenilen seviyeye gelememesine yol açıyor. Bu konuda öğrencilere yardımcı olmak amacında kurulmuş olan Dershaneler de, malesef bir kapatılmış durumda. Tek alternatif Birebir Özel Ders Verenler i iyi seçmektir. Kaldı ki modern eğitim ve öğretim , her öğrencinin farklı farklı zeka yapılarına sahip olduğunu ve öğrencileri sınıflandırma ve gruplandırmanın yanlış olduğunu savunmaktadır. Örneğin geometri konusunu, klasik yöntemlerle anlatıldığı zaman anlayamayan bir öğrenci özel ders alarak konuya tamamen hakim olabilmekte ve sınavlarından çok yüksek notlar alabilmektedir. Benzeri örnekler artırılabilir. Özetle özel ders almak, her öğrenci için olmasa da bir çok öğrenci için şarttır.
 

Devamını Oku
15 15 2019

KİMYA ÖZEL DERS

Kimya Özel Ders değişen eğitim sistemleri ve öğrencilerin birbirinden farklı olan öğrenme kabiliyetleri özel derslere olan ilgiyi daha da artırmıştır. Özellikle kimya gibi öğrenilmesi zor olan ve üzerinden dikkatle durulması gereken bir derste gereken şekilde eğitim almazsanız istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz. Aklınıza takılanları anında sormalı ve tam anlayamadığınız konular üzerinde durmalısınız. Ancak sınıflarda bunu yapmanız pek mümkün değildir. Çünkü sınıfların kalabalık olması, bilmediğiniz konuların üzerinde çok fazla durulamaması vb. gibi sebepler sizin kimya dersini etkili bir şekilde öğrenmenizi etkileyecektir.

Eğer kimya sizin içinde önemliyseve gerçekten öğrenmek istiyorsanız sizde Kocaeli Etüt Merkezi ’nin vermiş olduğu Kimya özel ders eğitiminden yararlanabilirsiniz. Lise ve üniversite düzeylerinde anlattığımız kimya sayesinde artık sizde okulunuzda ve derslerinizde daha başarılı olacaksınız. Uzman eğitmenlerimiz ile birebir ders alacak ve bilmediğiniz tüm konuları daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

Kocaeli Etüt Merkezi olarak Sınıflarınızda öğretmenlerinize soramadığınız sorularıKimya özel ders te sorabilirsiniz ve anlamadığınız noktaları öğretmenlerimize tekrar anlattırabilirsiniz. Sınıflarda alacağınız 5 saatlik bir eğitimi eğitmenlerimiz size 1 saatte verecek ve zamanı daha verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaklardır. Bunun yanı sıra Kimya özel ders öğretmenlerimiz sizleri okuldaki sınavlarınıza, ÖSS, DGS, KPSS vb. gibi sınavlara hazırlayacak ve sizin daha başarılı olmanız için ellerinden geleni yapacaklardır.

Kimya Özel Ders Merkezinde verilen kimya derslerinde sizlere genel kimya, organik kimya, fizikokimya, anorganik kimya, analitik kimya, kimyasal termodinamik gibi konular anlatılmaktadır. Sizde kimyanın bu derslerin arasından sizin için uygun olanlarını ve bilmediklerinizi seçerek öğretmenlerimizden anlatmalarını isteyebilirsiniz. Dersleri anlatmış olmak için değil de öğretmek için anlatan öğretmenlerimiz konuları en iyi şekilde anlamanız için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu sayede sizde okul hayatınızda ve sınavlarınızda daha başarılı olabileceksiniz.

İnsanlar belli bir birikime ulaştıklarında ancak, çevrelerinde olup biteni bilimsel bir çerçeveden görebilmektedirler. Maddenin özü olan atomlar, her ne kadar fizik konusu içinde yer alsa da bu atomların oluşturduğu bileşikler ve maddeler, kimya kapsamına giren konulardır. Bunları Kimya özel ders te birebir öğrenerek sizde geleceğe daha umutlu bakın.

 

Devamını Oku
15 15 2019

COĞRAFYA ÖZEL DERS

Cografya  Özel Ders Sınıf ortamında herkesin birbirinden farklı öğrenme yöntemlerinin, algılama biçimlerinin öğrencileri etkilediği ve özellikle kalabalık sınıf ortamında eğitim gören öğrencilerin öğrenme noktasında sıkıntılar yaşadıkları ve yeterli not tutamadıkları yadsınamaz bir gerçektir. Cografya  Özel Ders  olarak nitekim bu zayıf alan öğrencilerin isteksizliği ve motivasyonsuzluğu neticesinde derslerin başarılı 3-5 öğrenciyle yürütüldüğü de gözlemlenmekteyiz.

Sınıfta sunulan konu öğrenciye ilginç geliyor ve öğretmen de ilgi çekici biçimde işliyorsa, öğrenilen bilgilerin sürekli hatırlanacağı zannedilir. Oysa öğrenilenlerin büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur. Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamalıdır. Birçok öğrenci derste etkili bir biçimde nasıl not alınacağını bilmez. Öğretmenin anlattığı her şeyi onun tümceleri ile yazmaya çalışır.

Not alma, özellikle derslerde ders kitabında bulunmayan açıklamaların, düşüncelerin, okunan kitap ya da yazıların, dinlenilenlerin, gözlenenlerin ve ya düşünülenlerin ana noktalarının saptanarak, kısaca kaydedilmesidir.

FAKAT not alma kolay bir eylem değildir. İlkokuldan itibaren bu becerinin kazanılması ve geliştirilmesi gerekir. Not almada en önemli nokta, ana düşüncelerin bulunması ve özümsenerek kişinin kendi tümceleriyle yazmasıdır.Biz Cografya  Özel Ders olarak tüm bu konularda öğrencilerimizi bilinçlendirip hangi dersi nasıl dinleyeceği, nasıl çalışacağı konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Bu sebeple biz Cografya  Özel Ders olarak  öğrencilerimizi derste daha etkin duruma getirmek, öğrenilenlerin kalıcılığının sağlanması için şart olan tekrarın nitelikli olarak gerçekleştirmek, öğrenciye zaman ve enerjiden kazanç sağlamak  ve en önemlisi konuyu anımsamak için doğru notlara bakması için gerekli olan özel hazırlanmış ders notlarıen kısa zamanda siz öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.

Özel diyoruz. Çünkü rüzgarlar konusu işlenirken en çok sapma hangi rüzgarlardadır? Neden? gibi sorulara pek çok kaynakta değinilmediğini ; değinilse bile açıklanmadığını ve es geçildiğini göreceksiniz.Ve ya saat dilimleri konusu işlenirken hangi meridyenin veya boylamın kaçıncı saat diliminde bulunduğu gibi hesaplamalara değinilmeden geçiştirildiği görülmektedir. COĞRAFYA Cografya  Özel Ders öğrencilerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkarak YGS ve LYS de soruları çok rahatlıkla çözebilecek seviyeye gelecektir.

 

Devamını Oku
15 15 2019

GEOMETRİ ÖZEL DERS

GEOMETRİ ÖZEL DERSİ: Doğru ve profesyonel Geometri öğretmeni ile çalışmak, çok büyük kazanımlar sağlar. Geometri özel ders; basitçe, matematik öğrenimi ve sınav puan artırımı için en etkili metottur. Geometri özel dersinin, klasik sınıf eğitimine göre avantajları yüksektir. Her seviye’de Geometri eğitimini profesyonel olarak vermekteyiz.

Geometri, uzayın ve uzayda tasarlanabilen biçimlerin, kurallara uyularak incelenmesini konu alan matematik dalıdır.

Geometri özel ders ile matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalını etkin bir şekilde öğrenirsiniz.

Sınavlara geometri özel ders hizmetiyle hazırlanan öğrencilerimizin, bol sayıda soru çözerek konuda uzmanlaşmasını ve bunun yanı sıra öğrenciyi motive edici teknikler uygulayarak sınavlarda ekstra başarı kazanmasını sağlıyoruz.

Geometri özel ders, ihtiyacınız olan konulara odaklanarak sizi başarıya ulaştırır.

Geometri özel ders sayesinde geometriyi sevecek; sınavlarınızda başarı oranınızı artıracaksınız. Özel ders birebir ders anlatımı esnasında, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim en hat safhada olduğu için; öğrenci anlatılan konuyu en verimli şekilde öğrenmiş olur. özel ders eğitmenlerimiz, alanında uzman, tüm genel geometri bilgilerine hakim, birikim sahibi deneyimli  hocalardan oluşmaktadır.

 

Geometri özel ders Eğitim Konularımız şunlardır.

GEOMETRİ ÖZEL DERS Açılar

GEOMETRİ ÖZEL DERS Üçgenler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Benzerlik

GEOMETRİ ÖZEL DERS Çokgenler, Dörtgenler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Çemberler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Doğrunun Analitik İncelenmesi

GEOMETRİ ÖZEL DERS Uzay Geometri

GEOMETRİ ÖZEL DERS Üçgenler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Benzerlik

GEOMETRİ ÖZEL DERS Çokgenler, Dörtgenler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Çemberler

GEOMETRİ ÖZEL DERS Analitik Geometri

 

GEOMETRİ DERSİNDE ÖDEV DESTEK

Geometri Ödev Destek: Okulda verilen ödevler öğrencilerimizi özellikle sayısal derslerde çok zorlamaktadır. Bu derse eğilimi yoksa içinden çıkılmaz bir durum alır Ödev yapmak. Biz Ödev yazmak da diğer tüm yazım çalışmaları gibi öğrencileri zorlamaktadır. Özellikle uzmanlık gerektiren ödevleri hazırlama, hem çok zaman alabilir hem de tahmininizin üzerinde yetkinlik gerektirebilir. Ekibimiz tarafından ödevlerinizi nasıl hazırlayacağınız konusunda sizlere yol göstererek ödevlerinizi doğru bir şekilde zamanında teslim etmenizi sağlıyoruz. Ödev destek, ödevleriniz sizin için bir yük haline geldiyse bize ulaşın ve uzmanlarımızın kaliteli ve Ödev destek sayesinde, ödevleri için gerekli araştırma kaynaklarının bulunmasını, ödev teslim günlerinde ödevinizin hazır olmasını ve geleceğinizi garantileyeceğiniz daha yüksek notlar alabilirsiniz.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR ÖZEL DERS

izmit Birebir Özel Ders  kendi alanlarında profosyonel eğitimcileri ile birlikte İzmitte hizmet vermektedir. Bir çocuğun başarı ya da başarısızlığında okul ve öğretmenin önemli rolü vardır.  izmit Birebir Özel Ders ekibinin öğrencilerine sağladığı imkanlar, tüm eğitim kadrosu ve eğitime bakışı ile öğrencilerinin kaliteli eğitim almasını amaçlamaktadır.  Öğretmen her yaş öğrenci için önem ve değer verilen bir özdeşim objesi olmuştur. Öğrencinin okula, derslere ve sınıf arkadaşlarına uyumunu sağlamada öğretmen birinci derecede katkı sağlayan kişidir. Öğretmeni ile iyi ilişki kuramamış, onu sevmeyen bir öğrencinin derslere uyum sağlayabilme ve başarı kazanma şansı da çok azdır.

 

izmit Birebir Özel Ders  ekibi olarak biz; istenilen seviyede olamayan öğrenci arkadaşlara eğitim desteği vererk onların hayata bir adım önde başlamaları için elimizden geleni yapıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise döneminde, okullarda sosyal faaliyetler ve arkadaş ilişkilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi ön planda olması gerekirken, bunlar geriye atılarak çocuğa daha çok bilgi yükleme yoluna gidilmektedir. Biz izmit Birebir Özel Ders ekibi olarak öğrencilerimizin yaşına, seviyesine ve amacına göre planlar yaparak onları derslerden soğutmayacak şekilde faydalı olmayı amaçlamışızdır. kendi gelişimine uygun olmayan bilgileri bir kişiye vermeye çalıştığınız zaman o öğrenci, bu bilgileri almakta zorlanır yada aldı ise  kısa sürede unutmakta ve bir sonraki yıl her şeye yeniden başlamaktadır.

izmit Birebir Özel Ders Öğretmenlerinin Sizlere Tavsiyeleri:

izmit Birebir Özel Ders olarak biz diyoruz ki eğitim öğretimin en temel koşullarından en önemlisi çocuğun yaşına uygun, anlayacağı şekilde çocuğa eğitimin verilmesi gerekmektedir. Bunun tam tersini bir çocuğa yüklemeye kaltığınız zaman çocuklarda da öğrenmede zorluk ve bunun sonucunda ise istenmeyen  başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

izmit Birebir Özel Ders in öğrencilere tavsiyesi: öğrencinin eğitimine olan ilgisi öğrencinin başarısı ile yakından alakalıdır. Öğrenci eğitiminde destek almaz ise, dersleri ve ödevleri ile hiç ilgilenmez ise bu gibi durumlrda başarısızlık görülme oranı yüksektir. Örneğin, ödevi ile ilgili bir soru sorduğunda anne baba çocuğu çeşitli bahanelerle terslemekte ve geri çevirmektedir. Anne babanın yeterli bilgi donanımının olmaması bu tip yaklaşımlar için mazeret sayılamaz.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT ÖZEL DERS

izmit Özel Ders ekibinin öğrencilerine sağladığı imkanlar, tüm eğitim kadrosu ve eğitime bakışı ile öğrencilerinin kaliteli eğitim almasını amaçlamaktadır. izmit özel ders   Öğretmen her yaş öğrenci için önem ve değer verilen bir özdeşim objesi olmuştur. Öğrencinin okula, derslere ve sınıf arkadaşlarına uyumunu sağlamada öğretmen birinci derecede katkı sağlayan kişidir. Öğretmeni ile iyi ilişki kuramamış, onu sevmeyen bir öğrencinin derslere uyum sağlayabilme ve başarı kazanma şansı da çok azdır.

iZMİT ÖZEL DERS

izmit Özel Ders öğretmenleri özel dersi bizler eğitimin bir parçası haline getirip , öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir iz bırakmayı amaçlıyoruz. Özel derste başarıyı yakalamak için en önemli kriter doğru eğitimci ile çalışmaktır. Öğretme, yetenek işidir. Eğitimci olarak , bildiklerimizi öğrencinin anlayacağı şekilde aktarmak temel hedefimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz, bilgi değil, bilgiyi aktarma metodumuzdur. Bilgi, günümüzde tek başına bir işe yaramıyor, önemli olan o bilgiyi kullanabilmektir.Başarı asla tesadüfi değildir. Öğrencinizin başarıya ulaşması için doğru kişiler ile tanışmanız çok önemlidir. Bundan önce de birçok velimize sağlamış olduğumuz imkanları, size de sunmak isteriz.

Bizleri yani izmit Özel Dersi aradığınızda, sizi karşılayacak olan eğitimci arkadaşlar bilgisi ve tecrübesi ile kendine güvenen işine hakim eğitimci arkadaşlarımız karşılar, sizi doğru bir şekilde yönlendirmek için hemen sizden öğrenciniz ile ilgili birkaç soru sorarlar. Bizim için önemli olan, öğrencinizin sınıfı, eksik olduğu ders ya da dersler yanında, öğrenciniz hakkında bize vereceğiniz bilgilerdir. Eğitmen arkadaşlarımız sizden aldıkları, bilgiler dahilinde sizi öğretmen arkadaşımız ile tanıştırırlar. Öğretmen arkadaşımızı belirlemede kriterimiz, öğrencinize maksimum fayda sağlayabilecek ve size yakın oturan olmasıdır. Çok uzaktan gelecek bir öğretmen adayının, öğrencinize verecek çok şeyi kalmayabilir.

izmit Özel derste başarıyı yakalamak için en önemli kriter doğru eğitimci ile çalışmaktır.Öğretme, yetenek işidir. Eğitimci olarak , bildiklerimizi öğrencinin anlayacağı şekilde aktarmak temel hedefimizdir. Bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz, bilgi değil, bilgiyi aktarma metodumuzdur. Bilgi, günümüzde tek başına bir işe yaramıyor, önemli olan o bilgiyi kullanabilmektir.Başarı asla tesadüfi değildir. Öğrencinizin başarıya ulaşması için doğru kişiler ile tanışmanız çok önemlidir. Bundan önce de birçok velimize sağlamış olduğumuz imkanları, size de sunmak isteriz.

 

Devamını Oku
15 15 2019

İzmit Fizik Özel Ders

izmit Fizik Özel Ders Çoğu öğrenciden duyuyoruz “fiziği anlayamıyorum” diye feryat ediyorlar. Peki, bu fizik neden anlaşılmıyor? Öğrencilerin fizik dersini neden anlamadıklarının başlıca nedenleri şunlardır.

izmit Fizik Özel Ders olarak şunu söyleyebiliriz. Fiziği anlamak için öncelikle uğraştığımız konunun temel kavramlarına bu kavramlardan türetilen tanımlamalara ve yasalara tamamıyla hakim olmamız gerekiyor. Konuyu şöyle bir örnekle açabiliriz. Fizikte iş-enerji ve güç konusu işlenirken sorulan klasik bir örnek vardır. Yerde duran bir cisim yerden yüksekliği h kadar olan bir basamağın üzerine bir F kuvveti aracılığıyla hızlandırılmadan kaldırılıp konuluyor. Bu cismin üzerinde yapılan net (toplam) iş nedir? Bu soruya konuyu yüzeysel olarak bilen bir öğrenci genellikle şu cevabı verir “mgh kadar”. Bu öğrenciye verdiği cevabın yanlış olduğunu söylerseniz o da yüksek olasılıkla size “ama hocam bu cisim mgh kadar potansiyel enerji kazanmıyor mu?” diye cevap verecektir. Soruya bu cevabı veren bir öğrencinin muhtemelen iş ve enerji konusundaki bildiği tek şey yarım yamalak olarak “enerjinin korunumu” yasasıdır. Oysaki iş ve enerji arasındaki ilişkiyi iyi anlamış bir öğrenci bu soruya “iş-kinetik enerji teoremini” yorumlayarak “yapılan net iş sıfırdır” yanıtını hemen verebilir. Bu durumu aşağıda biraz daha detaylı olarak inceledik.

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS

izmit Fizik Özel Ders İkinci olarak şunu söylemeliyiz. Bir konu işlenirken, o konunun kavramlarını anlamak ya da problemlerini çözebilmek için başka bir fizik konusunu bilmeniz gerekiyor olabilir. Böyle bir durumda geriye dönüp daha önceden öğrenmiş olmanız gereken konunun kavramlarına ve yasalarına çalışmanız gerekir. izmit Fizik Özel Ders bu yöntemi kendisi için bir genel alışkanlık haline getiren öğrenci önünde sonunda başarılı olacaktır. Ancak ders çalışırken fiziği bir bütünlük içerisinde ele almak istemeyen öğrenci ise her zaman tökezleme ihtimaline sahiptir.

Yine fizikle uğraşırken matematik bilginiz ve kavrayışınız yetersiz kalıyor olabilir. Fizik en kolay ve işlevsel olarak özel bir dille yani matematikle formüle edilebilir. Eğer bu dile yabancıysanız doğal olarak fizik çalışırken zorlanırsınız. Fiziği anlayabilmek ve problemleri çözebilmek için matematikle ilgili bir sorununuz kalmamalıdır.

Devamını Oku
15 15 2019

İZMİT BİREBİR ÖZEL DERS VERENLER

izmit Birebir Özel Ders Verenler ; ekibinin  temel amacı; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin okulda derslerinde yardım isteyen öğrencilerin, hedeflerine en verimli, en ekonomik ve en huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Bire bir olarak verilen derslerimizde yabancı dil eğitimi sayesinde, İngilizceyi öğrencilerin kazanacağı üniversitelerde yada gireceği sınavlarda başarılı olabilecek düzeyde verilmektedir.  izmit Birebir Özel Ders Verenler tarafından dönem başında yapılan ilk iki deneme sınavından sonra, öğrencilerin aldıkları puanlara göre dereceleri belirlenerek homojen gruplar oluşturulur. Öğrencilerin zaman içindeki gelişimleri izlenerek gerekli görüldüğünde grup değişimleri yapılır.  Teog Hazırlıkta 8. sınıf için düzey belirleme sınavında ilk beşe giren öğrencilerden ve okul birincilerinden oluşan özel bir grup oluşturulur. Bu gruba yıl içinde özel bir çalışma uygulanır.

izmit Birebir Özel Ders Verenler Öğrencileri İle Birlikte
– Öğrenci İhtiyacine göre haftalık ve yıllık kaç saat ders alacağını belirler

– Anlaşmaya göre evde ya da kurumumuzda özel dersler yapılabilir.

– Dersler; 45 dakika ders, 10 dakika teneffür şeklinde yapılır

– Dersler bire bir yapılır. Kurumumuzda özel odalarda yapılır

– Her sınıf ve her seviyede öğrenciye özel dersler verilir.

– İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde de özel Dersler verilir.

– Öğretmenlerimiz alanında uzman, öğrenci ile empati yetenekleri güçlü, eşdeger seviyedeki öğrencilere daha önceden başarı sağlamış ve hedeflerine ulaştırmış kişiler köklü üniversitelerden mezun olmuş.

– Her hafta sabit dersler alan öğrencilerin o dersten başarı takibi yapılır

– Uzman rehberlik Öğrentmeninden Psikolojik destek verilir.

-Uzman Öğretim koçlarından profesyonel eğitim koçlugu verilir.

– Bir diger eğitim yılına kadar saatler aktarılamaz. Öğrencinin ders saatleri o eğitim yılı içinde bitirmesi esastır.

– Öğrenci Haftalık alacagı ders saatlerini artırıp paketi daha hızlı kullanım haline sahiptir.

– Öğretmenle Öğrenci 2 saatlik durum belirleme dersi yapar

 

izmit Birebir Özel Ders Verenler Matematik öğretmenlerimizle birlikteağaşagıdaki alanlarda matematik dersi almaktadırlar.

2 kişilik, 4 Kişilik, 8 kişilik Gruplar halinde veya tek kişiler halinde. Matematik Dershanemizde verilen Eğitim Programımız;

İlköğretim Matematik
Ortaöğretim Matematik
SBSMatematik
Lise Matematik
YGS Matematik
LYS Matematik
KPSS Matematik
ALES Matematik

teog matematik

Devamını Oku
15 15 2019

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERSİ

KOCAELİ FİZİK ÖZEL DERSİ: Fizik dersi öğrenciler tarafından tek başına fizik kitaplarını ezberleyerek öğrenilebilecek bir ders değildir. Ancak doğru bir metod uygulayan başarılı, deneyimli bir fizik öğretmeninden fizik dersi öğrenilebilir. Kocaeli Fizik Özel Ders , LYS YGS özel dersi veren öğretmenlerimiz dershane deneyimli, alanında deneyimli başarıyı hedefleyen ve özellikle YGS LYS sınavları konusunda uzmanlaşmış Fizik öğretmenleridir. Kocaeli Fizik Özel Ders çalışmalarında, öğretmen tarafından öğrencin öğrenme şekli belirlenir, her öğrenci için en uygun olabilecek yöntem kullanılarak çalışma programı oluşturulur, bu da öğrencinin sınavlara yüksek motivasyonla hazırlanmasını sağlar.

Kocaeli Fizik Özel Dersin Amacı Öğrencinin okulda Fizik dersindeki başarısını artırmak, Başarısız olduğu konuları telafi etmek, yazılı öncesi hazırlık, YGS, LYS, KPSS, ALES sınavlarına hazırlık. Kocaeli Fizik Özel Ders hakkında detaylı bilgi almak ve bize danışmak için lütfen telefon numaralarımızdan bize ulaşınız.

Kocaeli Fizik Özel Ders size uygun öğretmen tercihleriyle kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Sizlerden gelen ders talepleriyle beraber, dersin içeriği, dersi alacak öğrencinin durumu en ince ayrıntısına kadar incelendikten sonra, sizlere daha nitelikli bir eğitim sunmak için Kocaeli Fizik Özel Ders öğretmen kadromuzdan sizler için en uygun öğretmen seçimi yapılır. Öğretmen ve öğrenci uyuşmazlıkları gibi oluşması çok düşük ihtimallerle karşılaştığımızda, bu durum kurumumuz tarafından hemen dikkate alınıp çözümlenir.

Kocaeli Fizik Özel Ders size kaliteli eğitimin dışında güvenilir bir eğitim hizmeti sunuyor. Bireysel olarak araştırma yapıp edinebileceğiniz bir özel ders çok güvenilir olmayabilir. Evinize gelecek öğretmen hakkında ilk başta sahip olacağınız tek bilgi adı soyadı ve telefon bilgisidir. Ama özel ders isteğiniz için Kocaeli Fizik Özel Ders ile yönlendirilecek tüm öğretmenler, kurumumuz tarafından yapılan mülakatlardan geçmiş olup, tüm öğretmenlerimizin öğrenim belgeleri, adli sicil kaydı, ikametgâh ve nüfus bilgilerini gösteren belgeleri kurumumuzda bulunmaktadır. Evinize gelecek öğretmenin kim olduğunu ve bütün bilgilerini kurumumuzdan öğrenebilirsiniz. Başarılı bir gelecek iyi bir eğitim ile kazanılır. Geleceğinizi yönlendiren en önemli faktör ise lise ve üniversitede olmak istediğiniz mesleğe göre bölüm seçebilmek, bu bölümü kazanmaktır. Bizler de bunun farkındayız ve öğrencilerimizi en ince ayrıntıları bile göz önüne alarak sınavlara hazırlamaktayız.

Devamını Oku