Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

ÖZEL DERS TARİH

Özel Ders Tarih tarih bilimi tarihsel çağlar boyunca meydana gelmiş olan olayları, insan topluluklarının geçirdiği toplumsal dönüşümleri, yaşam tarzlarını, ekonomik etkinliklerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır.

Özel Ders Tarih tarih öğrenmek geçmişte yaşamak değildir. Geçmişten dersler çıkararak geleceği inşa etmektir. Millet olmanın tanımlarından biri de ortak bir geçmişi ve tarihsel birikimi paylaşıyor olmaktır. Tarihsel şuura sahip olan uluslar geleceklerini inşa edecek vizyonlarını da ayakta tutarlar.

Özel Ders Tarih Türk milleti olarak bizler üzerinde büyük projeler kurulan, inanılmaz boyutlarda küresel hesapların yapıldığı, küresel aktörlerin çıkar çatışmalarına ve paylaşım planlarına sahne olmuş bu coğrafyada yaklaşık 1000 yılı aşkın bir süredir varlığımızı sürdürmekteyiz. Mete Han’ların Attila’ların elinde bayraklaşan Türklük şuuru ve bağımsız yaşama arzusu Alparslan ile bize Anadolu’nun kapılarını açmış, Osman ve Orhan beylerin tohumlarını serptiği, adalet ve liyakat timsali anlayışıyla üç kıtayı fethettikten sonra 20. yüzyılın başında emperyalizme karşı verdiği savaşların ardından bitti denmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti adıyla küllerinden doğmuştur.  Ulusal bağımsızlığımızın tehlikeye düştüğü her durumda bizi birbirimize bağlayan bu tarihsel bağlar, milli bir bilinç ve inanç denizi halinde dalga dalga yayılmış, birliğimize ve beraberliğimize yönelik her türlü tehditi bertaraf etmemizde bize dayanak olmuştur.

ÖZEL DERS TARİH

Özel Ders Tarih tarihte olaylar ortaya çıktığı günün şartlarına göre değerlendirilir. Kişisel yanlılıktan, siyasi görüşlerin tahakkümüne girmekten uzak durulur. Bunlar tarih biliminin, olayları değerlendirmekte kullandığı ve asla terk edilmemesi gereken başat yöntemleridir.

Özel Ders Tarih tarih biliminde olaylar dönemsel, toplumsal şekilde ölçeklendirilerek yapılandırılmıştır. Temel konu alanlarını tarih öncesi çağlar, İlk Anadolu medeniyetleri, İslam Tarihi, Orta Çağ ve Yakın Çağ’da Avrupa, Orta Asya Türk kültürleri, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Anadolu Türk Tarihi, Selçuklular Dönemi, Osmanlı Devleti Tarihi, İnkilap Tarihi ile Çağdaş Türk ve Dünya tarihi oluşturmaktadır. Konular birikimsel bir süreç halinde işlemez. Ezber yeteneği gerektirse de tarihi anlamanın asıl yolu sebep-sonuç bağlantıları kurmaktan geçer.

Özel Ders Tarih kapsamında öğrencilerimize konu eksiklerini kapatma, okul sınav notlarını yükseltici özel çalışmalar ve YGS, LYS, TEOG, KPSS sınavlarına hazırlık hizmetleri veriyoruz.

Özel Ders Tarih tarih dersinden başarılı olabilmek için okulda öğrendiklerinizi pekiştirici çalışmalar yapmanız gerekmektedir. Okulda işlenen konuyu okuldan sonra Özel Ders Tarih öğretmenlerimizle tekrar mahiyetinde çalışmanız ve bunu düzenli hale getirmeniz sınav notlarınızı yükselteceği gibi şimdiden ÖSYM sınavları için sağlam temeller atmanızı sağlayacaktır.

Devamını Oku