Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

GÖLCÜK MATEMATİK ÖZEL DERS

GÖLCÜK MATEMATİK ÖZEL DERS

mevcut eğitim sistemi öğrencilere fabrikasyon üretimi gibi bakıyor. Bazı öğrenciler şekil verilip işlenmeye müsait gibi görülüp diğerlerine sistem atığı muamelesi yapılıyor. Bu eğitim sisteminden seviye bakımından aralarında uçurumlar bulunan öğrencilerin çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Bizler de bunun farkındayız.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Eğitim sisteminin tek tipleştirmeye dayanan uygulamalarından öğrencileri kurtarıyoruz. Burada tamamen bireylere ve hedeflerine yönelik uygulamalar söz konusu. Bunun için her bir öğrencimiz aradıkları eğitimi burada bulabiliyor.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Gölcük Matematik Özel Ders yakaladığımız başarının altında yatan faktör bu işte. Öğrencilerimizin bizlerden bu derece memnun olmasının nedeni de bu. Bizler öğrencilerimizi matematiğe dair beceri ve kazanımlarla donatırken bunu öğrenci profillerine uygun şekilde yaparız.

Gölcük Matematik Özel Ders

Her öğrenci bir değildir. Eğitimde hayati önem taşıyan kavramlar vardır. Kazanılması gereken hedef davranışlar; hazırbulunuşluk; duyuşsal ve bilişsel hedef davranışlar. Bunların arasındaki bağlantı domino taşı gibidir. Birbirleriyle uzun bir zincirin halkaları gibi bağlıdırlar. Birbirlerinden bağlantısız görünürler ancak biri ihmal edildiğinde bütün süreci etkiler.

Gölcük Matematik Özel Ders eğitime dair yüklenen anlamlar adeta onu çığırından çıkardı. Öğrencilere ticari birer meta olarak bakılıyor. Öğrenciye böyle bakıldığında herşeyi para olarak görmeye başlarsınız. Oysa ki eğitim bir ülkenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Öğrencilere nasıl olur da sıradan bir gözle bakılabilir?

Onların her biri işlenmeye hazır cevherler taşıyan birer maden yatağı. Bazı cevherler daha derindedir. Ortaya çıkarmak için bazı ileri seviye tekniklerin kullanılması gerekir. Çıkarmak ne kadar zahmetli olursa olsun bu o cevherin değerini düşürmez. Altın nadir bulunduğu ve zor çıkarıldığı için değerlidir. Bu cevher çok derinde o yüzden bu madeni kullanmayacağız diyebilir misiniz?

Gölcük Matematik Özel Ders sizleri layık olduğunuz hizmetle buluşturuyoruz. Birebir eğitime ilişkin görüşler çeşitlilik arzediyor. Gerekli olduğunu düşünenler kadar bir faydası olmayacağını düşünenler de fazla. Birebir eğitim var. Birebir eğitim var. Bunların hangisiyle karşılaştığınıza ilişkin görüşler de farklılaşacaktır.

Gölcük Matematik Özel Ders

Biz diğer kurumlardan bilgiyi sunuş tarzımızla ayrılırız. Bilgiler öğrencilerin bilişsel şemalarıyla uygunluk gösterecek şekilde sunulur. Öğrenciler bilgiyi performansa dönüşmeye hazır şekilde alırlar. Kullanılan programlar hem öğrencilere hem de hedeflerine uygunluk gösterir. Gelin ve iddialarımızın dayandığı temelleri kendi gözlerinizle görün.

 

Devamını Oku