Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

KPSS VATANDAŞLIK ÖZEL DERS

KPSS Özel Ders Vatandaslık kpss sınavında vatandaşlıktan 9 soru gelmektedir. Konu alanlarını hukukun temel kavramları, normlar hiyerarşisi, devlet türleri, egemenliğin kullanılış biçimleri, anayasa tarihi, 1982 anayasasının detaylı incelenmesi ve idare hukuku oluşturur.

KPSS Özel Ders Vatandaslık  devletin yapısı, organları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin hangi esaslara bağlı olarak yürütüleceği anayasa ile düzenlenmiştir. Devletin birimleri arasındaki ilişki, vatandaşlarının sahip oldukları hak ve ödevler, devletin vatandaşlara, vatandaşın devlete karşı sorumlulukları hukuka uygun olarak yürütülür. Bu anlamda devletler çalışmak için kendine bir algoritma belirlerler ve uygulama alanı girdiğinde geçerli olup uygulanabilecek kurallar bütünü oluştururlar.

KPSS Özel Ders Vatandaslık konu kapsamına bakıldığında bir nevi bazı lisans programlarının ilk yıllarında okutulan hukuka giriş dersini andırır. Mezun olduğunuz bölüm nispetinde anayasa ve vatandaşlık bilgisine aşina olma durumunuz farklılık gösterebilir. Özellikle aşina olmayanlara bitmek bilmeyen hukuk terminolojisi baş döndürücü gelebilir.Burada kritik nokta hukukça tanımlanmış olan durumların neye karşılık geldiğini bilmektir ve anlatırken elle tutulur gözle görülür olaylar kullanılarak somutlaştırma yoluna gidilmelidir. Deyim yerindeyse vatandaşlık anlatılırken köydeki Mehmet Amca’nın anlayacağı düzeye indirgenmelidir. Aksi takdirde vatandaşlık sorularını çözebilmek şöyle dursun, anlatılanlardan birşey anlamak söz konusu olmayacaktır. Butlan, kazuistik anayasa, iptal, edim, ifa, ibra, objektif iyi niyet, masumiyet karinesi bu kavramlardan sadece bir kaçıdır ve hukukçu olmayanlara birşeyler ifade etmemesi normaldir.

KPSS Özel Ders Vatandaslık hazırbulunuşluk düzeyleri farklı olan bireyleri, ihtiyaçları doğrultusunda tercih edebilecekleri öğretim yöntemleri sunan bir eğitim modelinde buluşturarak, vatandaşlık dersini sizin için bir sorun olmaktan çıkaracağız. Vatandaşlık soru sayısı az olmasına rağmen konu alanı oldukça geniştir ve ÖSYM’ye eleyici bir opsiyon tanımaktadır. Bu nedenle biz kaynaklarımızı ve soru havuzumuzu geniş tutacağız. Alanında uzman öğretmen kadromuzla birebir özel ders etkinlikleri yapabileceksiniz. KPSS Özel Ders Vatandaslık ekibi olarak konuların somutlaştırılması konusuna titizlikle eğiliyoruz ve zihninizde hukuki kavramları bilgilerinizi lazım geldiğinde çağırabileceğiniz biçimde anlamlı bilgi örüntülerine dönüştürmenizin yollarını gösteriyoruz.

Devamını Oku