Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

YGS ÖZEL DERS

YGS Özel Ders yeni taksonomiyle artık eğitim basamakları temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim şeklinde düzenlenmiştir. Öğrencilerin en büyük sıkıntı yaşadıkları noktalardan biri kendilerine verimli ders çalışma yöntemleri hakkında rehberlik edecek, potansiyellerini keşfederek kendi içlerine yolculuk yapmalarına yardımcı olacak insanlar bulamamaktır.

YGS Özel Ders Anadolu kültürünün mihenklerinden birini temsil eden ve Selçuklular döneminde örgütlü bir yapı kurmuş olan Bacıyan-ı Rum(Anadolu kadınları) teşkilatının lideri Fatma Bacı “Bu hayatta üç şeye dikkat edeceksin; aşına,eşine ve işine” diyerek aslında moda tabirle mutluluğun formülünü açıklamıştır. Bu söz zamanlar ve zeminler üstü bir sözdür, önemi çağlarının sınırlarını aşmıştır. Bu sözün anlamını kavramak bizleri başarının ve mutluluğun şanslı bir azınlığa özgü bir imtiyaz olduğu düşüncesinden kurtararak bizlere yeni ufuklar açacaktır. Çocukların hayatlarına ilişkin tercihlerini genelde aileleri yapmakta, bunu yaparken de popüler olan ve para kazandıran disiplinlerle uğraşmaları pahasına çocuklarının ilgi ve yeteneklerini göz ardı etmektedirler. Sonuç mu? mutsuz, umutsuz, gelecek kaygılı ve hayatlarından memnun olmayan bir genç ordusu.

YGS Özel Ders olarak biz çocuklarımızın başarılı olmasını, verdikleri emeğe, akıttıklara tere değecek kazanımlar elde etmelerini isteriz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz, üzüntüleri bizim de üzüntülerimizdir. Bu iş bir bütünlük arzeder. Bireysel farklılıklara saygı duymayan, öğrenciyi merkeze almayan, tek tip bireyler yetiştiren eğitim modelleriyle bizim işimiz olamaz. Biz işe her yeni seçimin bir sorumluluk gerektirdiğini ve her seçimin beraberinde üstlenilmesi gereken bazı sonuçlar getireceğini çocuğa öğretmekle başlarız. Bugün yapılan tercihler geleceğimizi şekillendirecek, hayatımız boyunca bizi takip edecektir. Başarılı, mutlu, kendisine, ailesine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek herşeyden önce çocukların tercihlerini yaparken bu esaslar doğrultusunda hareket etmeleri şartına bağlıdır. Biz öğrencimizi YGS ve LYS sınavlarına hazırlarken onlara gelecekle ilgili kararlarını vermelerine yardımcı olacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri de veririz. Böylece çocuk ilgilerini, yeteneklerini keşfeder. Potansiyelinin sınırlarını görür. Bu da gireceği yolu, gireceği bölümü ve çalışmalarının minvalini belirler.

YGS Özel Ders olarak bizler bu bilinçle hareket eden öğretmenlerle çalışırız. Öğretmenlerimizin hepsi alan bilgisi bakımından çok donanımlı, farklı öğretim yöntemlerini kullanmaya yaygın insanlardır ve işlerini büyük bir ciddiyetle yaparlar. YGS kapsamına giren her dersle ilgili programlarımız mevcuttur ve bunlar okula yardımcı mahiyet taşıyabildikleri gibi, konu eksiklerinin kapatılarak kısa zaman içinde sağlam temeller atılmasına yönelik de olabilir. Programlarımız öğrenci ve öğretmenlerimiz ile birlikte belirlenmektedir. 12. sınıflar ile mezun gruplarımız akıllarına gelen her soruyu öğretmenlerine sorabilmekte, kendi hazırbulunuşluk düzeylerine uygun bire bir özel eğitim alabilmektedir. Özel dersin sizlere ne kadar büyük getiriler sağlayacağını sınavda göreceksiniz.

Devamını Oku