Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
15 15 2019

ÖZEL DERS TÜRKÇE

Özel Ders Türkçe size türkçe dersiyle ilgili bütün sorunlarınızı çözmek için bir dizi program hazırladı. Türkçe dersinin hedef kazanımları ve öğrencilere kazandırılması gereken beceriler düşünüldüğünde sizlerin ihtiyaç ve beklentilerini temel alan bir eğitim modeli benimseyen öğretmenlerle çalışmak elzem görünmektedir.

Özel Ders Türkçe , Türkçe dersinin kapsamında dil bilgisi, sözcükte ve tümcede anlam, sözcükte ve tümcede yapı, noktalama işaretleri, yazım yanlışları, düşünceyi geliştirme yolları, okuduğunu anlama ve paragraf konuları yer almaktadır. Bu konular üzerinde titizlikle durulması gereken konulardır. Yalnızca teorik bilgi bakımından donanımı arttırmak asla istenen düzeye gelinmesinde yeterli değildir. Soru çözümüne özel bir önem verilmelidir. Türkçe LYS,YGS ve KPSS sınavlarında adaylara en çok zaman kaybı yaşatan derslerden biri olabilmekte, dilbilgisi sorularında bir tümceyi bütün yapısal özellikleri yönünden incelemek, bir paragrafla çok fazla oyalanmadan belirli püf noktalar yardımıyla kısa zamanda istenene ulaşabilmek gerekebilmektedir. Etkili bir zaman yönetimi açısından bu kritik becerileri edinmek, soruların kısa zamanda çözülmesini sağlayarak diğer dersler için efektif kullanılabilecek bir süre açılmasını sağlayacaktır. Konu eksiğinin kapanması işin ilk yarısı ise bu zaman yönetimini yapabilmek diğer yarısıdır. Bu yüzden bir değil birkaç kaynaktan soru çözümü yapılması ve karşımıza çıkabilecek soru kalıplarının hepsine aşina hale gelinmesi gerekmektedir. Gereken hız ve pratiklik ancak bu şekilde kazanılabilir.

Özel Ders Türkçe ile öğrencilere türkçe dersinden başarılı olmak için gerekli akademik beceriler kazandırılmakta, ev ödevlerine yardımcı olunmakta ve okul sınavlarındaki başarıların arttırılmasına yönelik ekstra çalışmalar yapılmaktadır.

Özel Ders Türkçe türkçe dersi çoğu öğrencimize angarya ve gereksiz gelmektedir. Bir dile tüm incelikleriyle hakim olabilmek elbette mümkün değildir zira bütün diller gibi Türkçe’de canlı bir organizma gibidir ve yeni kullanışsal kalıplar kazanmaktadır. Burada vurgulanması gereken birincil husus okunulanın anlaşılması gerektiğidir. Sözcüklerle ve cümlelerle arası iyi olanlar azami bir gayret göstermelerine gerek kalmadan türkçe dersinin içinde bulunan sözel ifadeler arası ilişki ve bağıntıları kurabilmektedirler. Fakat bu yalnızca dilsel zekaları gelişmiş olanlar Türkçe dersinden başarılı olabilirler demek değildir. Her öğrencinin bu konudaki hazırbulunuşluk düzeyi ve ihtiyaç duydukları öğretim yöntemi farklıdır. Zaten bizim baş düsturumuz da bireysel farklılıklara saygı ve öğrenciye görelik ilkesine uygunluktur.

Özel Ders Türkçe ile öğretmenlerimizin öğrencilerle birlikte karar verebilecekleri ders çalışma programı kapsamında eksik olduklarını düşündükleri konuyla ilgili destek alabilmekte, soru çözümleriyle öğrenilen konular pekiştirilebilmektedir. İhtiyaç duyulması halinde öğretmen de size gelebilir. Azimli ve kararlı bir çalışma programı uygulayarak türkçe dersiyle aranızı düzeltebilir, okuldaki başarılarınıza bunu yansıtabilirsiniz.

Devamını Oku