Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Cografya özel ders Coğrafya bilimi insan ve doğal çevre arasındaki ilişkileri belirli prensipler doğrultusunda inceleyen bir bilimdir. Tanımda vurgusu yapılan üç unsur; insan, doğal çevre ve bunları incelerken kullandığı prensipler coğrafyanın inceleme alanının sınırını çizer. Coğrafi bilgi günümüzde her ne kadar bir çeşit genel kültüre indirgenmişse de coğrafyanın günlük hayatımızda oynadığı rol bizim düşündüğümüzden çok daha fazladır.  Toplumsal genel kabullerin aksine coğrafya yalnızca dağ, taş, dere, tepe, ülke, şehir adı öğreten bir bilim olmanın çok ötesindedir.

Cografya özel ders İnsan ve onun faaliyetlerinin meydana geliş sahnesi olan yeryüzünü oluşturan doğal sistemlerin işleyişini irdeler, dağılışını yapar, dünyanın kendisine has olan dilini anlamayı, ondan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını öğretir. Cografya özel ders Günümüzün gelişmiş toplumları, ulaştıkları refah seviyelerini üzerinde kurulmuş oldukları sahanın coğrafi özelliklerini iyi analiz etmelerine ve doğal kaynaklarını düzgün bir şekilde yapılandırmış olmalarına borçludurlar.

Cografya özel ders Günümüz ortaöğretim coğrafya ders programı ve konu alanlarına ait kazanımlar ile hedef davranışlar toplumun ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek biçimde düzenlenmiştir. Yine de öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk düzeyleri, derse karşı geliştirdiği değer ve tutumlar, farklı öğrenme yöntemlerine yatkın olmaları gibi nedenlerden ötürü istenen gelişmeler tam olarak sağlanamayabilmektedir.

Cografya özel ders Bunun önüne geçmek için bireysel farklılıklara saygı ilkesinin esas alındığı, ezberin geri plana atılıp analiz, sentez gibi üst düzey bilişsel davranışların geliştirilmesinin hedeflendiği, dersin işlenişini öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlediği öğretim yöntemlerinin kullanılması gereği duyulmuştur. Kalabalık sınıflarda her bireyin ihtiyaç alanlarına yönelik materyal ve yöntem belirlenmesi güçleşebilmekte, dersin tüm öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi mümkün olamayabilmektedir. Coğrafya birikimsel bir süreç halinde ilerler ve olaylar birbiriyle bağlantılı bir neden-sonuç diziniyle açıklanır.

Cografya özel ders Birebir özel ders ile bu ilkeye bağlı kalınarak temel oluşturulur. Konu eksiği giderilir ve soru çözümleriyle öğrenilen konunun pekişmesi sağlanır.Cografya , Birebir öğrenci-öğretmen iletişimi sağlama imkanı yakalandığı gibi öğrencilerin konuları tam ve eksiksiz öğrenmelerinin önü açılmış olur.

izmit birebir eğitim olarak tüm eğitimlerimiz gibi coğrafya eğitiminin de ehemmiyetini bilmekteyiz.