Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Cografya özel ders Coğrafya biliminin öneminin hala anlaşılamamış olması önemli bir sorundur. Bunda coğrafyacıların bu bilimi popüler bilimlere entegre edememesi ve ortaöğretim coğrafya ders programının günümüzün ihtyaç ve beklentilerini karşılamaktan uzak biçimde tanzim edilmesi rol oynamıştır. Cografya Özel Ders , son zamanlarda bir nebze farkındalık gelişse de kuşkusuz bu yeterli değildir. Coğrafya’nın yalnızca yeryüzüne ait olayların bir envanterini çıkararak bunların basit tasvirlerini yapan bir bilim olmaktan fazlası olduğu gerçeği kavranmalıdır. İslam dünyasının önemli düşünürlerinden İbn-i Haldun “Coğrafya kaderdir” diyerek olumsuz coğrafi çevrelerde devlet kurulamayacağını, kurulsa bile uzun ömürlü olamayacağını, zengin doğal kaynaklara sahip bölgelerde kurulan devletlerin daha uzun ömürlü olduğunu belirtmiştir. 15. yüzyılda ortaya konmuş olan bu doktrin daha o dönemlerde bile coğrafi bilginin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Günümüzde kanın, gözyaşının, din ve mezhep kökenli savaşların eksik olmadığı Ortadoğu’yu dünya siyasetine yön veren emperyalist devletlerin çıkar çatışmaları haline getiren şey aslında sahip olduğu enerji kaynakları, yani coğrafi özelliklerinden başkası değildir.

Cografya özel ders Coğrafya bilgisi insana yalnızca bilgi örüntülerini vererek zihinsel beceri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda ülkesinin sahip olduğu doğal kaynaklar ve kültürel mirasların önemini kavrayacak bir şuur kazandırır. Böyle bir bilimin ortaöğretim programlarında yer alması kadar doğal birşey olamayacağı herkesin takdiridir.

Cografya özel ders Salt ezbere dayalı öğrenme metodu coğrafyayı kadük kalmaya mahkum eder. Coğrafi olayların en belirgin özelliği oluş anında gözlenmelerinin imkansız olmasıdır. Bu nedenle bir laboratuvar ortamına indirgenemezler. Coğrafyanın laboratuvarı coğrafi yeryüzü, yani arazidir. Bu nedenle coğrafi bilgiyi öğrenmek görsel, uzamsal bir bakış açısı gerektirir. Bakmakla kalmayıp görmek, görmekle kalmayıp anlamak ve anlamlandırmak gerekir. Coğrafya bilimi elde ettiği verileri ham bilgiler haline getirip sunmak için amaca uygun şekilde hazırlanmış haritalardan, profillerden, kesitlerden, diyagramlardan, tablolardan faydalanır. Bu materyallerin kullanılış amaçlarına ve temel özelliklerine dair asgari bilgi sahibi olmak, hayati önem taşımaktadır. Coğrafya öğrenilirken bu ders materyallerinden faydalanmak, dersin daha anlamlı ve kalıcı hale gelmesini sağladığı gibi coğrafi bilgiyi başıboş savruk parçaları halinde olmaktan kurtarır. Öğrencinin ilişkilendirmeler yapmasına, olayların dağılış sahalarını gösterirken sebep- sonuç ilişkileri kurarak çıkarımlar yapmasına olanak tanır.