Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Fen Bilgisi Özel Ders ile fen bilimleri içinde yer alan Fizik,Kimya, Biyoloji ile onlarla olmaktan çıkacak. Bu derslerin öğrenilmesi sanıldığı kadar zor değildir fakat anlatılmaları ve sunulmaları özel beceriler gerektirir. Fen Bilgisi Özel Ders , Bu beceriler arasında öğrenci düzeyine uygun anlatım yöntemleri, öğrenmeyi kolaylaştıracak bir sunum, bilgileri sistematik ve örgütlü bir şekilde aktarabilmek gösterilebilir. Okul derslerinde Fen Bilgisi ve sayısal dersleri öğretmenleri arasında bu bu becerilere sahip olanlar olsa da sınıf ortamında her öğrenciyle özel olarak ilgilenen, başarı gruplarına uygun ders anlatan öğretmenler bulmak güç olmaktadır. Bu da öğrenme güçlüklerinin yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders oysa öğrenci düzeyine uygun ders işleyen, homojen gruplar ile seviyeye göre program ve işleyiş belirleyen profesyonel öğretmenlerle çalışmak, başarıyı olumsuz etkileyen diğer etmenleri kontrol altına almayı sağlamakta, öğrencilerin okul başarısının artmasına ve derslere dair geliştirdikleri ön yargılardan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Fen bilgisine ait derslerle öğrencilerin yolları TEOG,YGS,LYS, KPSS sınavlarında kesişmekte ve bu derslere ait bilgilerin eğitim hayatının her döneminde taze tutulması gereksinimi doğmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders fen bilgisi dersleri her ne kadar pek hazzedilmese de aslında hayatı oluşturan her sistem, kullandığımız bütün araç-gereçler, dünyayı var eden yasalar, günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletlerin hepsi birer fen bilimi ürünüdür. Ancak öğrencilere dayatılarak adeta dikte edilen, dersi anlamlı ve öğretici olmaktan çıkaran öğretim yöntemleri bu derslerin gereksiz ve anlamsız olarak algılanmasına yol açmaktadır. Biz Fen Bilgisi Özel Ders ekibi olarak bu algıyı değiştirip doğrusunu inşa etmekle işe başlayacağız. Öğrenci herşeyden önce yaptığı işin kendisi için gerekli olduğuna ve öğrendiği bilgilerin işine yarayacağına kendisi inanmalıdır. Bunlar biz eğitimcilerin duyuşsal hedef davranışlar dediğimiz özel bir  davranış grubunu oluşturur. Buraya yönelik davranışlar değiştirilmeden bilişsel davranışların tam ve eksiksiz olarak kazanılma şansı yoktur. Ortaöğretim ve lise öğrencilerinin dikkatlerini uzun süre bir noktada toplayarak ders işlemeleri mümkün değildir. Sıkıcı ve tekdüze sunumlarla bu dikkat iyice dağıtıldığında ortaya karamsar tablolar çıkmaktadır.

Fen Bilgisi Özel Ders ancak geleceklerini bize emanet edenler müsterih olsunlar. Fen bilgisi derslerine ilkokuldan beri aşinalar fakat hiç alışkın olmadıkları bir eğitimle karşılaşacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Biz dikte etmeyiz. Öğretmeni değil öğrenciyi merkeze alırız. Dersleri öğrenci için eğlenceli hale getirir ve kendilerini aile ortamındalarmış gibi hissetmelerini sağlarız. Öğrenciye değerli ve özel olduğunu hissettiririz. Bilgileri öğrenciler için anlamlı hale getiririz. Programı, öğretim yöntemini ve sunuş tekniğini öğrencinin ihtiyaçları, beklentileri ve hazırbulunuşluk düzeyi belirler. Alanında uzman deneyimli öğretmen kadromuz size fen bilgisi dersleriyle ilgili okul sınavlarına ve varsa konu eksiklerini tamamlamaya yönelik programlar uygulayacak, bire bir soru çözüm etkinlikleriyle sizi öğrenmek için somut yaşantılarla karşılaştıracaktır. Böylece TEOG, LYS, YGS, KPSS, ALES gibi sınavlar için de önceden sağlam temeller atmış olacaksınız.