Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi ve konu alanlarına ait olan bütün beceri ve kazanımların, bireyselleştirilmiş öğretim metotları kullanılarak, evlerinde ya da birkaç kişiyi geçmeyen butik sınıflarımızda verildiği profesyonel bir hizmettir. Böylece lise ve üniversite sınavlarına yönelik sağlam temeller atılmakta, öğrencilerimiz hedeflerine huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar. Ayrıca bunun yanında okula yardımcı, okul sınavlarına yönelik takviye eğitimler de verilmektedir.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders çocuklarınız biyoloji dersini öğrenmekte zorlanıyorsa kendilerine gerekli ders çalışma yöntemleri öğretilmiyordur, ya da kendi ihtiyaç ve beklentileri gözetilmeden eğitim programları uygulanıyordur. Artık günümüzde bilgiye ulaşmanın yöntemleri bilinmek zorunda. Bilgiyi işlemek, yapılandırmak da gerekiyor. Biz bu yüzden öğrencilerimize akademik beceriler kazandırırken onların bu yönlerden gelişimini teşvik edici çalışmalar da yapıyoruz.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders biyoloji dersi sözel derslerle ilişkili olduğu kadar sayısal derslerle de ilişkilidir. Canlılar ve ekosistemi oluşturan unsurlar arası ilişkilerden bahsederken bunlara ait grafiklerden faydalanıp çıkarımlar yapmak da çok önemlidir. Yorum gücünün ve yeni bakış açıları kazanabilmenin önemi büyüktür ve biz bu farkındalıkla hareket ederiz.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders bu becerilerin kazanılmasında özel dersin oynayacağı rol, okul derslerine oranla kat be kat fazladır. Öğrenciler okullarda bireyselleştirilmiş eğitim modellerinden faydalanamamaktadırlar. Kendi ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmadığı bir yerde öğrenmeye olan istekleri körelmekte, hatta direnç göstermektedirler. Biz öğrencilerin ihtiyaç duydukları bireysel alaka ve desteği göstermekle de kalmıyor, onları her yönden donanımlı hale getiriyoruz. Artık özel dersin kazanımlarına sırtını dönmek gibi bir lüks kalmamıştır. Herkes özel ders verebileceği iddiasındadır. Ancak bizim farkımız özel ders verebilmek değil, dersi sunuş yöntemimiz, işleyiş biçimimiz ve bunu öğrenciye görelik ilkesiyle birleştirebilmemizdir.

İzmit Birebir Biyoloji Özel Ders öğrencilerinizi hızlı bir ihtiyaç analizi testine tabi tutmaktadır. Başlangıçtaki bu hızlı teşhis ve tanıma çalışması, belirlenecek olan öğretim yöntemini kullanabilen, öğrenci düzeyine uygun ders anlatabilen, yani size en uygun eğitimci ile çalışmanızı sağlamaktır. Böylece pek çok sorun daha en başından çözülmüş olur. Öğrencilerimiz derslere hazırlıklı gelir, evde yapacakları ekstra çalışmaları aksatmaz, dersi derste öğrenirlerse hiçbir sayısal ders onlar için sorun olmayacaktır.