Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

İzmit Birebir Cografya Özel Ders coğrafyanın ilgi alanına giren konular çok çeşitlidir. Bunlar arasındaki bağıntıyı görmek gerekir. Bazı öğretmenler bu dersin ezber yoluyla kavratılabilecek bir ders olduğunu düşünmekte ve coğrafyayı basit tasvirler yapan bir ders olarak görmekten öteye gidememektedirler. İşte bu noktada İzmit Birebir Cografya Özel Ders devreye girerek coğrafya öğretim programı kapsamına giren hedef davranışları öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim metotlarıyla kazandırmaktadır.

İzmit Birebir Cografya Özel Ders öğrencilere sabahtan akşama kada dağ ismi, deniz ismi, göl ismi ezberletin. Coğrafya öğretmek istiyorsanız öncelikle konuyu siz bileceksiniz. Hem de her yönüyle. Her yönüyle bilmek de yetmez, ortaya çıkardığı sonuçların bağlantılı olduğu diğer bilimlerle ilişkisini kurarak temel düzeyde bilimsel açıklamalar getirebileceksiniz. Bu da yetmez. Eğer konuya ait kazanımları gerekli becerilerle organize ederek vermezseniz öğrenciler sadece ezberlemiş olur, bir gün sonra unuturlar. Bütün dersler içerisinde anlatılması en zor olanlardan biri coğrafyadır. Öğretmen alan bilgisine çok iyi hakimdir, ama bunu sistematik bir şekilde öğrenciye sunabilme becerisinden yoksundur. Kusura bakmayın ama böyle bir coğrafya öğretmeni hiç kimsenin işine yaramaz.

İzmit Birebir Cografya Özel Ders öğrencilerin içinde her profile ait özellikleri sergileyenler bulunmaktadır. Derslerine çalışmaya isteksiz olanlar, öğrenme ve odaklanma güçlüğü çekenler..İzmit Birebir Cografya Özel Ders olarak biz her öğrenci profiline ve hazırbulunuşluk düzeylerine uygun ders anlatabilecek öğretmenlerle çalışırız. Coğrafya dersinin yapılabilmesi için mutlaka haritalar gereklidir. Coğrafya harita, harita coğrafya demektir. Bu hususun altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Coğrafyada haritaların kullanılmadığı tek bir konu yoktur. Bu dersi iyi öğrenmek isteyen birisi ders çalışmaktan bağımsız olarak, her gün harita incelemelidir. Ülkelerin matematiksel ve özel konumları, komşuları, sınırları gibi özellikleri ülkelerin sahip oldukları jeopolitik konumu, ülkelere ait haritaların çiziminde tercih edilecek projeksiyon tipleri, kullanılacak haritanın ölçeği gibi birçok özelliğini tayin edecektir. Coğrafyanın ezbere dayalı bir ders olmadığı ve öğrenci düzeyine görelik ilkesine göre hareket etmenin ne kadar önemli olduğu bu küçük tanımlayıcı örneklerden yola çıkılarak kolayca anlaşılabilir. O nedenle gelin ve size en uygun coğrafya öğretmeniyle çalışmanın kazanımlarını keşfedin.