Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

izmit Fizik Özel Ders Verenler fizik dersi öğrencilerin tek başlarına öğrenebileceği bir ders değildir. Farklı hazırbulunuşluk düzeyleri, bireysel farklılıklar ve öğrenciye görelik ilkesinin en çok göz önünde bulundurulması gereken derslerden biri fiziktir. Bu da ancak alanında uzman, öğrencilerin ihtiyacını iyi analiz eden ve bu doğrultuda bir program geliştirebilecek nitelikli bir öğretmenin varlığıyla mümkündür. Burada öğrencinin ihtiyaç ve beklentilerini temel alan bir eğitim modeli belirlemek hayati önem taşımaktadır. Çünkü öğrenci seviyesine indirgenmemiş bir fizik dersi öğrenciye bilmediği bir dili konuşan bir kişiyi dinlemekten farklı bir etki yapmayacaktır. izmit Fizik Özel Ders Verenler ile ilgili en önemli avantaj bu konuda farkındalık sahibi ve YGS,LYS fizik kazanımlarına yönelik uzmanlaşmış personel ile çalışmasıdır. izmit Fizik Özel Ders Verenler öğretmenlerinin üzerinde en titizlikle durduğu konu öğrenciyi merkeze almaktır.

izmit Fizik Özel Ders Verenler fizik biliminin dünyayı var eden yasaları ortaya koyması ve bütün bilimlere temel teşkil etmesi, onu kavranması en güç derslerden biri yapmaktadır. Bu güçlüğün yenilmesinde izmit Fizik Özel Ders Verenler ekibinin uzman öğretmen kadrosu daima yanınızdadır. Yalnızca okuldaki fizik derslerini destekleyici mahiyette eğitim verilmekle kalmayıp sınava yönelik ekstra hazırlık, LYS, YGS sınavlarını konu ve soru bakımından eksiklerini telafi edici programlar da uygulanmaktadır. Fizik bilimi ne kadar karmaşık ve öğrenilmesi güç olursa olsun alanlarında yetkin olan öğretmen kadromuzun vereceği birebir eğitimler fiziğe dair güçlüklerin aşılmasını sağlayacaktır.