Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

İzmit Özel Ders Verenler öğrencilerimizin ÖSYM sınavlarına hazırlanmalarına, okuldaki derslerine ve sınavlarına yönelik takviye eğitimi almalarına yardımcı olmak amacını güden seçkin öğretmenlerden oluşan bir ekiptir.

İzmit Özel Ders Verenler ile her seviye ve eğitim kademesindeki öğrenciye birebir özel ders hizmeti sunulur. Öğrencilerin başarı durumları velilerle irtibatlı bir şekilde takip edilerek eğitimde planlanan hedeflere ulaşılmasında kilit rol oynayan öğrenci, öğretmen, veli sacayağı sağlam temellere oturtulur.

İzmit Özel Ders Verenler hedeflerine ulaşmak için kendilerine gösterilecek olan yolda yürümeye hazır olanlara yardım etmeye varlığını adamıştır. Bu yapılırken öğrenci merkezli bir eğitim modeli esas alınır. Ders programları öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hazırlanır. Dersler haftaya öğrencilerin durumlarına göre dağıtılır ve oluşturulan programdan sapılmaz, alınacak dersler bir sonraki döneme sarkıtılmaz. Dersler 2-4-8 kişilik gruplar halinde ya da birebir özel ders şeklinde verilir.

İzmit Özel Ders Verenler günümüzün çağdaş eğitim uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin koordinasyon ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi İzmit Özel Ders Verenler ekibinin temel düsturlarından birisidir. öğrencilerin bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda profesyonel yönlendirme, potansiyellerinin kendilerine gösterilmesi, verimli ders çalışma stratejilerini öğrenme gibi ihtiyaçlarının doyurulması için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden faydalanmasına da önem verir. Bu amaç doğrultusunda bünyesinde psikolojik danışmanlar ve eğitim koçluğu yapan uzman görevliler barındırma yoluna gitmiştir.

İzmit Özel Ders Verenler özel ders, öğrenciyi sistemli ve disiplinli çalışmaya iter. Okullarda sağlanma imkanı çoğu kez bulunmayan farklı hazırbulunuşluk düzeyleri doğrultusunda eğitim görebilme imkanı, öğrencinin eksiklerini daha iyi görmesini ve bu doğrultuda alacağı özel tavsiyelerle bu eksiklerini giderebilmesini sağlar. Öğrencide sorumluluk duygusu geliştirir. Anında geri bildirimler ile motivasyonu artar, isteyince neleri başarabileceğini görür. Bununla birlikte özel dersi yalnızca öğrenme güçlüğü çeken, zayıf öğrencilerin alması gerektiği yönündeki hakim kanı da son derece hatalı bir görüştür. Bire bir ders, onlarca saatlik derslerin yapamadığını bir saatte yapabilir. Okullar ilgili devlet birimlerinin öngördüğü program çerçevesinde her kazanıma ait bilgi ve becerileri organize ederek sırayla vermesi gerekirken, özel derste öğrenciye görelik esastır ve bilinen konular hızlıca geçilerek zayıf olan konulara daha fazla mesai harcanabilmesi imkanı doğar. Özel dersin sayısız faydası vardır. Bunun erişebileceği sınırları görmek ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız İzmit Özel Ders Verenler ekibinin size sunacağı hizmetlerden birini seçin.