Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders kimya dersi hedef davranış ve kazanımlarını öğrenci merkezli bireyselleştirilmiş programlar doğrultusunda sistematik ve planlı bir şekilde öğrenciye aktaran profesyonel hizmetin adıdır. Sizlerin her şekilde faydalanabileceği seçenekler mevcut olup, bunlardan size en uygun olanını seçmeniz konusunda sizleri yönlendirip hedeflerinize huzur içinde ulaşmanız için varız.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders kimya dersi maddeyi oluşturan yapıtaşlarını, birbirleriyle bir araya gelerek oluşturdukları bileşikleri, madde tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Sayısal formülizasyon ile bu biraraya geliş ve tepkime koşullarını ifade eder. Bu dersle ilgili terminoloji yoğunluğundan öğrencinin başının dönmemesi için önce bu dersin temel aldığı yasa ve teoremleri ifade etmekte kullandığı kavramsal altyapıyı sağlam bir şekilde kurmaları gerekir. Ondan sonra konu bütünlüğü ve sıralamasına göre bir program oluşturularak bu programa sadık kalınır.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders öğrencilerimiz bu derslere gelmeden önceki gün bir ön hazırlık yaparak gelmelidirler. Bu onlara önceki öğrenmeleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurabilme imkanı tanıyacaktır. Düzenli not tutma alışkanlığı dersi iyi anlamanın ön koşullarındandır. Böylece eve gittiğinizde tekrar yapma konusunda işinizi kolaylaştırmış olursunuz.

Kocaeli Birebir Kimya Özel Ders ekibinin size sağlayacağı faydalara gelince, öğrencilerimiz tamamen kendi seviyelerine uygun ders görebilme imkanıyla konu eksiklerini giderebilme imkanı elde ediyorlar. Öğretmenleriyle birlikte soru çözebiliyor, anlamadıkları konulara tekrar tekrar dönebilmelerinin önü açılmış oluyor. Burada bizimle birlikte olmayı kendileri için bir kazanç sayıyorlar. Çünkü okullardaki eğitimlerinin onların gereksinimlerini doyurmaktan uzak olduğunu, öğretmenlerin Ders çalışmaya yönelik istek ve motivasyonları anında geri bildirim ve dönütler kullanılarak arttırılıyor. Başarı durumları sürekli izlenerek eğitimin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmadıklarını biliyoruz. Zaten başarısızlıkların temelinde de bu yatoyor.Derslerde planlanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı denetleniyor. Velilerle işbirliği yapılıyor ve onların da çocukların durumlarından haberdar olması sağlanıyor. Katılımcı bir tavır içerisine girmeleri sağlanıyor. Bu ortam erken sınıflardan itibaren kurulursa öğrenci YGS ve LYS sınavlarına hazırlandığı sene içerisinde düzgün bir altyapıya sahip olmuş olur ve yaşayacağı sıkıntılar minimize edilmiş olur.