Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler her aile evladının en iyi eğitimi almasını ve güzel yerlere gelmesini ister. Bunun için onların en iyi eğitimi alabilecekleri imkanları araştırır. Sınav dönemleri yaklaştığında bütün bir aile komple stres içindedir. Çocuklarının eğitimleri için ciddi bir maddi kaynak ayırırlar, büyük fedakarlıklar içine girerler. Ülkemiz eğitim sistemi sınavlarla doludur. Bir üst eğitim kademesinde nerede olacaklarını belirlemek için girdikleri birkaç saatlik sınavlarda gösterdiği performanslar ömürlerinin geri kalanını şekillendirici etki yaparlar. Çocuklar bir yandan sınavlara hazırlanırlarken diğer yandan da sınavın kendisinden daha ruh darlayıcı olan sınav stresiyle başa çıkmaya çalışırlar. Bu sinir harbini yönetmeyi başaranlar istedikleri yerlere gelebilirlerken, bir diğer kısmı da hayallerini ertelemek durumunda kalırlar. Eğitim sisteminin genel yapısı adeta bir yapay seleksiyon gibi çalışır. Öğrenme güçlüğü yaşamayan, başarı düzeyi yüksek öğrencilerle yoluna devam etmek ister ve diğerlerini bir köşeye fırlatır. Oysa ki her birey farklı ve özeldir. Herkes değer verilmeyi hakeder. Her bireyin ihtiyaç duyduğu öğretim yöntemi farklılık gösterir.

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler kendisine her bireyin farklı olduğu ve özel ilgiyi hakettiği düsturunu ilke edinmiştir. Öğrenme güçlüğü çeken, motivasyon eksikliği bulunan, odaklanma sorunu olan öğrenciler olabilir. Bu farklılıkları göz ardı eden eğitim modelleri belki başarılı öğrenciler yetiştirir ama kaçırdıkları nokta eğitimin yalnızca öğrenme güçlüğü yaşamayan, sorunsuz öğrencilere yönelik olmadığı gerçeğidir. Biz Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler olarak her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenir, onları koşulsuz kabul eder ve severiz. Çocukların bulundukları gelişimsel dönemlere göre ihtiyaçları değişkenlik göstermektedir. Somut işlemler dönemindeki bir çocuk kendine uygun toplumsal rolleri keşfetmeye, kendine ve çevresine yönelik olumlu tutumlar geliştirmeye başladığı dönemlerdir. Her bir gelişim dönemine ait ihtiyaçlar düzgün bir şekilde doyurulmazsa hayatının ileri dönemlerinde bu sıkıntılar kendini farklı yerlerden hissettirecektir. Somut işlemler dönemindeki bir çocuktan soyut matematik gibi onun gelişimsel dönemini aşan işlemler beklenemez ve beklenmemelidir de. Başarılı olmak bir şans değildir ve belirli kişilere tanınmış bir imtiyaz olarak görülmemelidir. Daha şanslı olanlar belki olumlu bir sosyal çevre ve ailenin maddi olanaklarının iyi olması sayesinde gelişimsel ihtiyaçları daha iyi karşılanmış olanlardır. Bunun ödülünü de eğitim hayatlarında başarılı olarak alırlar. Olamasalar da hazır bir çevrenin içine doğmuş olmanın avantajları onları beklemektedir zaten. Kendi yolunu kendi bileğinin gücüyle ve alnının teriyle şekillendirecek olanlara, emek vererek, toprağa tohumları serperek hasadını toplayacak olanlara Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler yardıma daima hazırdır ve onları özlemini duydukları kaliteyle buluşturmak üzere hizmetlerindedir.

Kocaeli Birebir Özel Ders Verenler bu işbirliğinden gerekli sonucun alınabilmesi için öğretmen, öğrenci, veli sacayağının sağlam temellere oturtulması çok önemlidir. Çocukların eğitimine dair ailenin sorumluluğu yalnızca eğitim masraflarını karşılayıp cebine harçlığını koymakla bitmez. Biz bu birlikteliğin sağlanması için velilerle de sürekli irtibat halinde olarak çocuğun derslerini ve çalışmalarını takip etmekte, aileleri bu konuda bilgilendirmekteyiz. Büyük hayaller ancak büyük bedeller ödenerek gerçekleşebilir. Gereken seviyeye gelemeyen, okulda başarısız olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimiz üzülmesinler. Sizlere gereken sizi anlayacak, size kendinizi değerli hissettirecek, potansiyelinizin farkına varmanızı sağlayacak, farklılıklarınıza hitap edecek eğitim metotları kullanan insanlar gerekiyor. Bu yüzden kimsenin özel dersin sağlayacağı kazanımlara sırt dönme lüksü yoktur da sizin hiç yoktur.