Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Cografya Özel Ders sözel dersler içinde coğrafya ayrı bir yerde durmaktadır. Sözel disiplinlerle ilişkili olduğu gibi sayısal hesaplamalara da dayanır.Kocaeli Cografya Özel Ders Kaba bir ifadeyle coğrafyada yok yoktur. Uygun öğretim yöntemi kullanılmadığında, yardımcı ders materyallerinden faydalanılmadığında ruh daraltıcı bir sunum ortaya çıkar ve öğrenci coğrafyayı çağrıştıracak bir model küre görse kaçası gelir oradan.

Kocaeli Cografya Özel Ders coğrafya geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine ezbere dayanan bir ders değildir. Coğrafi olayların meydana geliş sahnesi olan yeryüzü, onu oluşturan sistemler aslında birer sonuçtur ve onları doğuran sebepler de kendileriyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Örneğin dünyanın küresel bir şekle sahip olması güneş ışınlarının geliş açısının enlemlere göre farklılık göstermesine, buna bağlı olarak iklim kuşaklarının ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu durum da bitki örtüsü kuşaklarının ortaya çıkışına, hatta hayvan ve bitkilerin yaşadığı geniş parçalar olan biyomların oluşumuna zemin hazırlamıştır. Jeolojik özellikleri benzerlik gösteren yeryüzünün farklı bölgelerinde benzer sonuçların ortaya çıkacağı sonucuna ulaşmak mümkündür. İzohips yöntemiyle çizilmiş bir haritada yerşekillerinin gösteriliş biçimleri bilindiğinde o bölgenin genel jeomorfolojik yapısı hakkında sayısız çıkarımda bulunmak mümkün hale gelebilmektedir. Bazı kaynaklar Türkiye’nin depremsellik açısından aktif bölgelerini sayfalarca sayıp dökmüştür. Oysa yapılacak tek şey fay hatlarının dağılışının harite üzerinde gösterilerek depremselliği bu hatta uzaklık yakınlık durumuna göre ayırt etmek olmalıdır. Bu kısa tanımlayıcı örnekler sayılamayacak kadar çoktur ve coğrafi bilginin öğretilmesinde bu püf noktaları kullanılmazsa coğrafya dersinin yalnızca basit tasvirler yapan, ezbere dayalı bir ders olduğunu düşünmekten başka şansınız kalmaz.

Kocaeli Cografya Özel Ders coğrafya dersini iyi öğrenebilmek bu sebep sonuç ilişkilerine hakim olmaya bağlıdır. Olaylar yeryüzüne dağılırken belirli sebeplere bağlı olarak dağılırlar. Bir bitki örtüsü ya da tarım ürünü ancak uygun iklim ve toprak koşullarını bulabilirse yetişme imkanı bulur ve bu şartlar da ancak yeryüzünün belirli bölgelerinde toplanmıştır. Coğrafya demek harita demektir. Haritalar coğrafya çalışırken başucu kaynaklarınız olmalıdır. Coğrafyi bilgi ezbere dayanmaz. Bakmak yetmez görmek gerekir. Görmek yetmez anlamak gerekir. Bu hususların altını defaatle çiziyoruz. Bu becerilerin kazanılmasına en verimli şekilde katkıda bulunabilmeleri için mutlaka Kocaeli Cografya Özel Ders öğretmenlerimizin size önereceği atlasları edininiz.

Kocaeli Cografya Özel Ders okuldaki öğrenmelerinize takviye, ödevlerinize yardımcı ve okul sınavlarınıza yönelik özel çalışmalar ile YGS, LYS, KPSS sınavlarına hazırlık programları ihtiva etmektedir. Coğrafya öğretmeninizi iyi seçin. Zira bu dersi herkes öğrenir ama herkes anlatamaz.

Kocaeli Cografya Özel Ders alanlarında uzman, öğretim yöntemlerine hakim olan ve yardımcı materyallerden faydalanarak coğrafi bilgiyi örgütlü bir şekilde öğrenciye sunan öğretmenlerden oluşmaktadır. Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmek öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Öğrencilerimizin konu eksikleri, ihtiyaç duydukları öğretim metodu ve hazırbulunuşluk seviyesi tespit edilerek bu doğrultuda programlar oluşturulmaktadır. Coğrafi bilginin öğrenilmesinde uygulama ve somut yaşantılar kazanma çok önemlidir. Bu yüzden öğrencilerimizi öğrenme sürecinde aktif kılar, bilgiyi yapılandırıp işlemesine ve yeni durumlara uygulayabilmesine olanak tanırız. Önceki öğrenmeleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurmasını sağlarız ki bu coğrafya gibi birikimsel bir süreç halinde ilerleyen dersler için vazgeçilmez bir ilkedir.