Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Cografya özel ders Coğrafyada bütün olaylar birbirleriyle ilişkilidir. Olaylar birikimli bir süreç diziniyle birbirine bağlanmıştır. Bir olayın ortaya çıkış nedeni kendisiyle bağlantılı birçok sonuç ortaya çıkarır. Bu nedenle olayların oluş sebeplerini sorgulayarak çıkarımlar yapmak, sebep sonuç ilişkileri kurabilmek coğrafi düşüncenin temelini oluşturur.

Kocaeli Cografya özel ders  Coğrafya öğrenimine dari güçlüklerin aşılmasında öğretmenin hangi öğretim yöntemini kullandığı ve coğrafyanın bilgiyi örgütlemede kullandığı görsel materyalleri kullanmaya yönelik yetkinliği elbette hayati rol oynamaktadır. Öğretmenler işleri gereği alan bilgisi yönünden donanımlı olmalı ve ufkunu alabildiğine geniş tutmalıdır. Alanıyla ilişkili olmasa da olaylara basit bilimsel açıklamalar getirebilmelidir. Öğrenciyi pasifize etmekten kaçınmalı, dikte etmekten ziyade rehber rolünde olmalıdır. Öğrenme sürecinde öğrenciyi doğru şekilde yönlendirerek bilgiyi yapılandırmasına yardımcı olmalıdır. Bu gereklilikler coğrafya gibi çok yönlü bir disipline dair hedef davranışların kazanılmasında çok daha belirleyici bir hal almaktadır. Coğrafi olayların oluş sebebiyle bu sebeplerin yayılış alanları büyük ölçüde paralellik gösterir ve öğrenci ezberlemek değil öğrenmek istiyorsa yapacağı ilk iş coğrafi olaylar arasındaki bu bağıntıyı kurmaktır.

Kocaeli Cografya özel ders  Bitki örtüsünün bir dağ yamacı boyunca kuşaklar oluşturmasını sağlayan etmen, aynı etkiyi yatay doğrultuda da yapmaktadır ve benzer kuşaklar küresel boyutta da ortaya çıkmaktadır. Harita ve konum bilgisi belli bir seviyede olan bir öğrenci bu dağılış koşullarının çevresiyle olan ilişkilerini de ihmal etmeden rahat bir şekilde kavrayabilir.

Kocaeli Cografya özel ders bunların üzerinde bu kadar detaylı durmamızın nedeni coğrafyanın böyle öğrenilebileceğidir. Her coğrafyacı alanıyla ilgili bilgi ve birikime yeterli ölçüde sahiptir. Ancak bu öğrenci düzeyine indirgenmedikçe, ona uygun bir sunum tarzı geliştirmedikçe, coğrafya dersi için gerekli yardımcı materyallerden yararlanılmadıkça coğrafya dersi amacına ulaşamaz. Günü kurtarmaya yönelik bir ders planı coğrafyada çalışmaz. Öğrenci önceki öğrendikleriyle sonraki öğrenmeleri arasında bağ kurabilmelidir. Yoksa bilgiler toz olur uçar gider. Öğrenci de öğretmen de boşuna yorulmuş olur. Coğrafya dünyayı oluşturan doğal ve insan ürünü sistemleri detaylarıyla incelerken kendine has yöntemler kullanır. Bu yöntemlere yabancılaşmak öğrenciyi bilinmezlerle dolu bir açmaza sürükler.

Kocaeli Cografya özel ders hizmetlerimiz kapsamında 9-10-11-12. sınıflar için okula ve sınavlara yardımcı programlar, 12. sınıf ve mezun gruplar için YGS, LYS, hazırlık seçenekleri, KPSS Genel Kültür oturumu için Coğrafya hazırlık programları yer almaktadır.