Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Dershane Kocaeli sınırları dahilinde eğitim denildiğinde akla ilk gelen kuruluşlardan biridir. Bu özelliğini kendini her daim yenileyen yapısı, çağın gereklerine süratle adaptasyonu, modern eğitim uygulamalarını geleceği inşa eden vizyonuyla birleştirerek hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmesinden almaktadır.

Kocaeli Dershane öğrencilerin burada olmaktan mutluluk duyduğu, kendilerini özel ve değerli hissettiği bir kurumdur. Eğitim işi ciddi bir iştir ve maddi kaygı güdülerek çıkılacak bir yol değildir. Eğitimin olmazsa olmazları vardır. Eğitim en basit anlamıyla insan davranışlarında somut yaşantılar yoluyla istendik yönde değişiklikler yaratmaktır. Bu bir okulda planlı ve programlı bir şekilde olabildiği gibi, sosyal çevre tanımına dahil edilebilecek her koşul ve durumda gerçekleşebilir. Bu bağlamda denebilir ki Eğitim okulda başlamaz. Ailede de başlamaz. Ana rahmine düşüldüğü andan itibaren başlar. Eğitim bir çevrede meydana gelir ve bir çevremiz olur olmaz başlar aslında. Ana rahmine düştükten sonra etrafımızda olup biten bütün bilgi akışına tabi oluruz. Bu hiç şüphesiz bilinçli bir davranış değişikliği değildir fakat insanın doğumundan sonraki gelişim dönemlerindeki durumunun bina olunacağı temeli ortaya çıkarır. Doğumdan sonra ve gelişimin sonraki dönemlerinde insanlar farklı deneyimler yaşamaya ihtiyaç duyar. Mizaç, kişilik, bilinçaltı gibi kişilik alanları ortaya çıkmaya başlar. Kendine ve başkalarına karşı tutumlar, kendine has inanç ve değerler sistemleri geliştirir. Artık insanı tanımlamakta, kimliğini oluşturmakta nereli olduğu, hangi siyasal ve sosyal gruba ait olduğu değil, kişiliğinin biricikliğini dışavuran bu özellikler kullanılmaktadır. Bu bireysel farklılıkları dikkate almak, eğitimin başat unsuru olmuştur ve olmaya devam edecektir. Eğitimde planlanan hedeflere ulaşmak, oluşturulan eğitim programlarına bunları da dahil etmekle ve gözönünde bulundurmakla mümkündür.

Kocaeli Dershane akademik başarıyı arttırabilmeyi önemserken bireyi bastırılmış duygularıyla, açlıklarıyla, ruhsal yönden duyduğu gereksinimleriyle, hayalleriyle, umutlarıyla bireyi bir bütün olarak kabul eder ve bireyde istendik davranış değişiklikleri oluştururken bu gelişim alanlarını birbirinden ayrı ele almanın, birbirinden soyutlamanın modern eğitim uygulamalarıyla bağdaşmayacağını, bireysel farklılıkları, etik ilkeleri, insani değerleri yok sayma pahasına da belirlenen hedeflere ulaşmak için her yolu mübah sayan eğitim anlayışlarının kadük kalmaya mahkum olacağını bilir.

Kocaeli Dershane olarak ilk ve ortaöğretimin her kademesinde okula ve sınavlara yardımcı, TEOG, LYS, YGS sınavlarına hazırlık hizmetleri sunmaktayız. Yukarıda bahsedilen eğitim mihenk taşlarını düstur edinmiş, alanlarında uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizi eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları bütün zorluklara hazırlıklı hale getirip, öğrenme ihtiyaçlarını doyurmayı ilke edindik. Gelin ve sizler sunduğumuz programlardan birinden faydalanmaya başlayın. Aradığınız hizmetin burada olduğuna ikna olmanız uzun sürmeyecektir.