Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Edebiyat Özel Ders öğrencilere edebiyat dersine ait hedef davranış ve becerilerin öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim metotları uygulayarak, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine uygun tanzim edilmiş programlar vasıtasıyla kazandırılmasını amaçlayan, profesyonel ve alanlarında yetkin öğretmenler tarafından verilen bir dizi paket program halindeki hizmetlerdir.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat dersi konu alanları arasında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı bulunmaktadır. Konular dönemsel olarak ölçeklendirilmiş yapılandırılmıştır. Toplumların geçirdiği siyasal ve sosyal dönüşümler o toplumların edebiyatına da yansır ve bu özelliklerin tanımladığı, diğer dönemlerden ayrılan hücresel konu alanlarına dönüşürler. Hepsinde etkili olan edebi akımlar, bu dönemlere damgasını vurmuş olan yazarlar, şairler, hece ölçüsü ve aruz ölçüsü gibi kullanılış kalıplarıyla bir pota meydana getirirler.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat dersini çalışırken biz de bunların hepsine ayrı ayrı eğileceğiz. Derslere eksiksiz katılmaya özen göstermeli ve dersin her an içinde olmalısınız. Öğretmenlerimiz derse katılmaya isteksiz olan sessiz ve çekingen öğrencileri derse çekmek için açık uçlu sorular soracak, zaman zaman duraksayarak öğrencinin araya girerek taşı gediğine koymasını bekleyeceklerdir. Gerektiği yerde düzenli aralıklarla pekiştireç ve geribildirim kullanarak öğrencilerin derse gerekli katılımı göstermeleri için onları destekleyeceklerdir. Öğrendiğiniz kavramları unutmamanız için kendinize has kodlama yöntemlerinden, tekerlemelerden faydalanabilirsiniz. Kendi bilişsel senaryolarınızı oluşturabilir, hikayelendirerek bilgileri anlamlı ve kalıcı hale getirebilirsiniz. Öğretmenlerimiz size uygun sunumlarla dersi işlemek konusunda son derece mahirdir. Ancak bilgiyi yapılandırıp işleyebilmek sizin yaratıcılığınızla ve özgün tarzınızla da bağlantılıdır.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders edebiyat soruları çözebilmek için gerekli hızı ve pratiği kazanabilmeniz bol soru çözümüne ve bu soruları çözmekte kullanacağınız püf noktaları bilmenizle mümkündür. Çünkü bir aruz ya da hece ölçüsünü bir dörtlüğe uygularken ciddi zaman kayıpları yaşamak olasıdır. Aynı şekilde paragraf sorularını çözerken de öyle. Burada bir iki anahtar kelimeyi bilmek size soruyu kısa zamanda çözdürecektir.

Kocaeli Edebiyat Özel Ders ile edebiyat dersiyle ilgili konu eksiklerinizi giderecek, ödev ve projelerinizle ilgili gerekli desteği alabileceksiniz. Böylece YGS ve LYS sınavları için erkenden sağlam temeller atıp bilgi düzeyinizi arttırabileceksiniz.