Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Kimya Özel Ders kimya bilimi maddelerin özelliklerini, onu oluşturan yapıtaşlarını, ilişkilerini, etkileşimini, birbirleriyle oluşturdukları tepkimeleri inceleyen ve bunları laboratuvar ortamında uygulayan bilim dalıdır. Kocaeli Kimya Özel Ders Kimya biliminin alt dallarını organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya ve analitik kimya oluşturmaktadır. Kimya biliminin maddeyi oluşturan sistemlerin hepsiyle ayrı ayrı ilgilendiğini, kısacası dünyanın ve hayatın inceleneşi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kocaeli Kimya Özel Ders kimya dersinin öğrenme alanlarına tam olarak hakim olan, öğrenciye dönük öğretim stratejilerini bilen ve başarıyla uygulayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Kimya dersinin öğrenilmesinde yaşanan güçlükler kimyanın inceleme alanına giren konuların yoğunluğu ve arasındaki bağıntıların değişkenliğinden kaynaklandığı gibi, öğrencilerin farklı seviye ve hazırbulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmadığı öğretim yöntemlerinin varlığından da kaynaklanmaktadır. Burada okuldaki eğitimi destekleyici, öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırıcı modeller uygulayan, öğretim yöntemini tamamen öğrenciye uygunluk ilkesinin belirlediği Kocaeli Kimya Özel Ders adeta hayat kurtarıcı bir işlev görmektedir. Öğrenciler kimya dersinin alt konu alanlarına dair sahip oldukları bilgi ve birikimi burada öğretmenleriyle beraber yapacakları özel derslerle, bereber oluşturdukları programları takip ederek arttırabilecek, okuldaki başarılarını yükseltebilecek ve YGS,LYS sınavı için hazırlık sürecinde kilit rol oynayacak özel çalışma yöntemlerini öğrenebileceklerdir.

Kocaeli Kimya Özel Ders hizmetlerimiz butik sınıflarda oluşturulan seviyeye uygun sınıflarda, alanlarında uzman nitelikli öğretmen kadromuz tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz kimya dersinin temel prensiplerini öğrenmekte, maddelere, madde tepkimelerine bakış açılarının nasıl olması gerektiğine ilişkin çerçeve yöntemleri, bunları karşılarına çıkan problemlerde nasıl kullanabileceklerini anlamaktadırlar. Kocaeli Kimya Özel Ders ile çalışan öğrenciler sahip oldukları ayrıcalığın farkındadır ve sorumluluğun kendine düşen kısmı olan programa sadık kalarak sistematik çalışma düsturuna bağlı kaldıklarında hem okul başarıları yükselmekte, kimya dersini bir sorun olarak görmekten kurtulmakta ve YGS,LYS sınavları için ellerini güçlendirmektedirler. Kimya dersini çalışırken konu çalıştıktan sonra bunu hemen kazanıma çevirebilmek için bilgilerin kalıcılığı arttırılmalıdır. Bunu iyi bilen öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi kullanabilecekleri formüllerle donatarak bunları uygulayabilecekleri somut problemlerle karşılaştırmaktadır.

Kocaeli Kimya Özel Ders ile öğrencilerimizin başarılarını garanti eder her anlamda çocuklarımızın fen grubu derslerinde başarı sağlamalarını amaçlarız.