Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Özel Ders Biyoloji biyoloji canlıların anatomik yapısını, yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişki ve etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Kısaca canlılar bilimi olarak da tanımlanabilir ve konu disiplini olarak canlılarla ilişkili olan her disiplinle ayrı ayrı ilgilenir. Biyoloji sözel ve sayısal disiplinlerle iç içedir. Farklı zeka türlerine hitap eder. Zevkli bir ders olmakla ve günlük hayatla ilişkisinin kurulması kolay olmakla beraber yine de bu dersin iyi öğrenilebilmesi için öğrencilerin farklı hazırbulunuşluk düzeylerinin dikkate alınarak bu doğrultuda programlar uygulayan uzman öğretmen kadrosunun gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji canlılar birbirleri ve çevreleriyle çok karmaşık ilişkiler yumağı oluştururlar. Ekosistemdeki her unsur alakasız gözükse de aslında birbiriyle bağlantılıdır ve birinde meydana gelen değişme ya da bozulma birbiriyle bir yaşam zinciri halinde bağlı bulunan bütün unsurları etkiler. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; ekosistemdeki unsurlar bir piramit şeklinde yapılandırılır. Bu piramit tabandan tavana doğru, üreticiler, birincil, tüketiciler, ikincil tüketiciler ve ayrıştırıcılar şeklindedir. Piramitlere ait canlı popülasyonları bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmekte, bu populasyonların ekosisteme eklenmesi veya çıkarılmasının ekolojik denge üzerine etkileri sorgulanmaktadır. Bunların ifade edilmesinde, bilgi örüntüleri haline getirilip sunulmasında bazı ilişki grafiklerinden, diyagramlardan, kavram haritalarından faydalanılır. Böylece ilişkisel basamaklar oluşturularak bir zihin haritası meydana getirilir. Biyoloji dersinin öğrenilmesinde bunlardan faydalanmak ve ifade ettikleri anlamları bilmek oldukça önemlidir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji sizlere bu ilişkisel bağıntıları ve bunların nedenleri ile sonuçlarını görebilmek için yatkın olduğunuz öğretim yöntemini kullanarak, anlamlı ve kalıcı öğrenmeler kazanabilme imkanı sunmaktadır. Okuldaki eğitim öğrencileri YGS, LYS sınavlarında karşılaşacağı sorularla karşılaşmaya yönelik kazanımlarla donatma konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bunların özel dersler vasıtasıyla öğrenilebilmesi daha mümkündür. Çünkü öğrenmenin tam olarak gerçekleşebilmesi için anlamlı yapılar kazanması, somut yaşantılar üzerinden oluşturularak bunlar üzerinden yürünmesi, öğrencilere öğrendiklerini kullanabilecekleri somut yaşantıların sunulması  ve üzerinden tekrar tekrar geçilerek kalıcılığının arttırılması gerekmektedir.

Kocaeli Özel Ders Biyoloji İzlenilecek programlar öğretmenlerle birlikte oluşturulmakta, derslerin zaman aralıklarına ve sıklığına öğretmenlerle öğrenciler birlikte karar vermektedirler. Böylece öğrencilerin akıllarına takılan konuları öğretmenlerine sorabilme, öğrendiklerini hızlıca pekiştirebilme ve önceki öğrenmelerle sonraki öğrenmeleri arasında bağlantı kurabilmelerine imkan tanımaktadır. Okuldaki bilgiler hemen tekrar edilirse bu süreç birikimli bir şekilde devam ederek sınav öncesi çalışmalarla birleştirilirse okul başarısının artmasına ciddi katkılar sağladığı gibi girecekleri YGS,LYS sınavlarına yönelik sağlam temeller de önceden atılmış olur.