Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli Özel Ders Edebiyat edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü sanatsal bir dil kullanarak, sözlü ya da yazılı olarak karşısındakine ifade etmek olarak tanımlanabilir. Edebiyat dersi konu alanları arasında İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet sonrası Türk edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat Dönemi Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yer almaktadır.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat Toplumların geçirdiği siyasal ve sosyal dönüşüm, o toplumun edebiyat dünyasına da yansır ve toplumun edebi birikimini bunlardan ayrı olarak ele almak olanaksızdır. Örneğin İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya’da yaşayan türkler boylar federasyonu halinde göçebe bir hayat yaşıyor, avcılıkla ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Yerleşik yaşamla sonraları tanıştılar. Bu döneme kadar Türkler yazıyla haşır neşir değillerdi ve köklü edebi eserler bırakamadılar. Bu dönemin edebi eserlerini daha çok sözlü ürünler, koşuklar, sagular, savlar ve destanlar oluşturmaktadır. Yerleşik hayata geçişle birlikte yazı kullanılmaya başlandığında günlük iletişim dilinden ayrı bir yazı dili ve edebiyat dili geliştirerek bunları kendilerinden sonraki nesillere aktarmaya başladılar ve bu köklü bir kültürün oluşumuna zemin hazırladı. Divan edebiyatı dilin ağırlaşmaya, söz sanatlarının yoğunlaşmaya başladığı dönemlere karşılık gelir. Tanzimat edebiyatında kendini belirgin bir biçimde hissettirmeye başlayan batılılaşma edebiyata kalın çizgileriyle yansımıştır. İlerleyen dönemlerde yeni akımlar da ortaya çıkmıştır ve edebiyat hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmektedir.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat yukarıda özellikler etraflıca anlatılan dönemlerde ortaya çıkan edebi eserler, bunların hece ölçüsü, aruz veznine bağlı kalıp kalmadıkları, şiir mi yoksa düz yazı mı oldukları belirli dönemlerle ilişkili hale gelerek dönemsel kalıplar ortaya çıkarmış ve bunlar o dönemlere damgasını vurmuş olan şair ve yazarlarla özdeşleşmişlerdir. Edebiyat dersinin amacı elbette öğrencilere nitelikli bir edebi eser nasıl konur öğretmek değildir. Öğrenciler edebiyat dersi sayesinde kendi kültürünün zenginliğini, yüzyıllar boyunca insanımızın hislerini nasıl ifade ettiklerini, edebi sanatlarla bezenmiş ifade zenginliğini keşfetmektedirler.

Kocaeli Özel Ders Edebiyat Edebiyat dersi ilgisizlik kurbanı olabilecek, öğrencilere gereksiz gelebilecek bir derstir. Eğlenceli ve etkili bir sunum yapılmadığında iyice sıkıcı hale gelebilir. Öğrenciler anlama ve çalışma çabalarından cayabilir.Kocaeli Özel Ders Edebiyat ekibi olarak öğrenciyi derse çekerek onu öğrenme sürecinde aktif hale getirmenin gerekliliğine inanmaktayız. Sunuş yoluyla anlatıma bağlı kalmak belirli bir noktadan sonra etkinliğini yitirmeye başlar. Öğrenciye bilgiyi yapılandırıp işleme ve karşısına çıkan sorunlarda kullanabilme imkanı da sağlanmalıdır. Ayrıca Edebiyat, konu yoğunluğu nedeniyle unutmalara gebe bir derstir. Düzenli tekrarlar son derece önemlidir. Okulda öğrenilen konuların üzerinden tekrar tekrar geçmek bilginin kalıcılığını arttırır. Hece ölçüsü kalıplarını dörtlükler üzerinde incelemeye dayalı sorular sınavlarda zaman kaybına da sebebiyet verilmektedir. Gerekli hızı ve pratikliği kazanabilmek ancak ihtiyaca göre eğitim veren profesyonel öğretmenlerin rehberliği ile mümkündür. Kurumumuzda edebiyat dersine dair konu eksikleriniz giderilmekte, anlaşılmayan konulara yönelik destekleyici eğitimler verilmekte, sınavlardaki başarınızın arttırılması için ekstra çalışmalar yapılmaktadır. LYS, YGS’ye ilişkin programlarımız da mevcuttur.