Ömerağa Mh. Dündar Çiğit Sk. No: 14
single

Kocaeli  Özel Ders Türkçe olarak nitelikli öğretmen kadromuzla hizmetinizdeyiz. Türkçe bütünüyle sözel bir ders olduğu için öğrencilerin yıldızının barışık olduğu derslerden birisidir. Öğrencilerin öğrendiklerini beceri haline getirebilmeleri için aktif yaşantılar kazanmaları, öğrenme sürecinde aktif olmaları gerekmektedir. Okullardaki derslerde kullanılan eğitim metotları öğretmeni ön plana çıkararak öğrencileri pasifize etmektedir. Temelde okullarda öğrencilere verilen konular ile Kocaeli  Özel Ders Türkçe ile verilen konular aynıdır. Fakat dersin hedeflerine ulaşılma düzeyi konusunda makasın bir hayli açıldığı göze çarpar. Bunda öğretmenlerimizin Türkçe dersini öğrencilere sevdirmeleri, öğrendiklerini beceri haline getirebilmeleri için onları destekleyici ve yapılandırıcı geri bildirimler vermeleri, ifade becerilerini geliştirebilmeleri için onlara açık uçlu sorular sorarak istendik davranışlar sergilediğinde olumlu pekiştireçler kullanmaları önemli bir rol oynamaktadır.

Kocaeli  Özel Ders Türkçe başarısız ya da tembel öğrenci yoktur. Farklı hazırbulunuşluk düzeyine sahip, farklı öğrenme yöntemine ihtiyaç duyan öğrenci vardır. Çoğu öğretmen başarısız olan öğrencilerle ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınır ve başarı düzeyi yüksek öğrencileri kendilerine baz alarak onlarla yola devam etmeleri gerektiğini düşünür. Oysa bu uygulama çağdaş eğitim ilkeleriyle bağdaşmamaktadır ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin problemlerini çözebilmek için eğitim sürecinin başarıya ulaşmamasının ardında yatan bütün nedenler irdelenerek bunlar kontrol altına alınmalıdır. İşte Kocaeli  Özel Ders Türkçe olarak bizim yaptığımız da tam olarak budur. Öğrencilerimizi başarılı olmaları konusunda yüreklendiriyor, potansiyellerinin bilincinde olmalarını sağlıyoruz. Bu motivasyonla çalışan öğrencinin kafasında ben bunu yaparım fikri yerleşiyor ve işin en önemli kısmı böylece hallolmuş oluyor.

Kocaeli Özel Ders Türkçe YGS, LYS, KPSS sınavlarında türkçe dersi en çok zaman kaybı yaratan derslerdendir. Uzun bir paragrafı baştan sona okumak, bir cümleyi bütün yapısal özellikleriyle incelemek gerekmektedir. Bu becerileri edinebilmek ancak belirli püf noktaları bilmekle ve bol bol pratik yaparak soru çözmekle mümkündür. Verimli öğretmen-öğrenci etkileşimi ve fikir alışverişiyle şekillenecek olan ders programramlarımız takip edilirken öğrencilerimiz arasında derse katılıp aktif yaşantılar kazanmaya daha kapalı olan öğrencilerimizi de derse çekecek uygulamalar geliştiririz. Bir konudan diğerine geçmeden önce konunun herkes tarafından iyice anlaşıldığından emin oluruz. Çünkü önceki öğrenilenler ile sonraki öğrenmeler arasında bağ kurulması gerektiğini ve bu bağ kurdurulmadan ders işlenmesi durumunda öğrencilerin öğrendiklerini düzgünce transfer edemeyeceğinden eminiz. Bu farkındalık bilinciyle hareket eden öğretmenlerle çalışarak elde edeceğiniz kazanımları görmek için çalışmaya bir an evvel başlayın, amacınız ve düzeyinize uygun olan hizmetlerimizden birini seçin.